Celovita energetska prenova in upravljanje stavb

S skrbjo za celoten proces energetske prenove partnerjem prihranimo čas in denar. Z zagotavljanjem prenove z optimalnimi stroški in minimalnimi okoljskimi obremenitvami pa zagotovimo optimalno rabo energije in vode ter želeno udobje v objektu.

Pošljite povpraševanje Reference
Preverite še ostale poslovne rešitve

Celovita energetska prenova zgradbe obsega prenovo celotnega ovoja stavbe, strojnih in elektro energetskih sistemov v objektu ter izvedbo drugih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. S takšno sanacijo vam zagotovimo:

Povečanje:
 • kvalitete življenja ali udobja v prostorih,
 • investicijske sposobnosti v primeru javnega partnerja (skozi prihranek delnega ali celotnega začetnega finančnega vložka).
Zmanjšanje:
 • rabe primarne energije (rabe energentov),
 • stroškov za oskrbo z energijo,
 • okoljske obremenitve,
 • finančnega in tehničnega tveganja.

Prenovo izvajamo v vseh objektih

Za celovito energetsko prenovo so primerni objekti, ki so v slabem stanju oz. imajo iz katerega koli vzroka visoko porabo energije, merjeno v kWh/m2 ogrevalne površine. 

Posamezne ukrepe celovite energetske prenove lahko izvedemo v vseh tipih oziroma vrstah objektov: 
 • v objektih v javni lasti,
 • v stanovanjskih objektih (večstanovanjskih ali individualnih),
 • v industrijskih objektih,
 • v objektih terciarne dejavnosti (trgovine, hoteli).

Občine in javni sektor se običajno odločajo za celovito energetsko prenovo po modelu energetskega pogodbeništva, saj s tem sprostijo svoja alokacijska sredstva, ki jih lahko namenijo za druge investicije. 

Poslovni uporabniki pa se odločajo za sodelovanje po principu investicije z jamstvom prihrankov, kjer izvedeno investicijo financirajo sami, Petrol pa kot pogodbeni partner jamči prihranek.


Povračilo investicije
Enostavna vračilna doba za investicijo v celovito energetsko prenovo, če bi jo želeli pokrivati iz prihrankov, je običajno zelo dolga, tudi do 30 let. Zato se mesta, regije, industrija in ostali naročniki odločajo za koriščenje nepovratnih sredstev po modelu energetskega pogodbeništva, na primer s kombinacijo sredstev Ekosklada ali kohezijskih sredstev.

Ob odločitvi za celovito sanacijo je potrebno upoštevati, da nekateri posegi v stavbo sicer predstavljajo investicijo (menjava strehe, talnih oblog …), a večinoma  ne prinesejo neposrednega učinka na zmanjšanje rabe energije. Tovrstni posegi bodisi izboljšujejo videz, bodisi statiko objekta, niso pa ekonomsko upravičeni in zato jih mora investitor povrniti sam.

Potek celovite energetske prenove
Z ukrepi celovite energetske prenove svojim partnerjem zagotovimo optimalno rabo energije in vode ter izboljšano ugodje v vseh vrstah objektov.

Celovita energetska prenova, ki se zaključi z upravljanjem objekta, se začne z dvema korakoma:

Načrtovanje: 
 • ogled in seznanitev z objektom,
 • optimizacija investicije,
 • izdelava tehnične dokumentacije (projektiranje).
Gradnja:
 • izvedeni ukrepi za znižanje rabe energije, povečanje udobja, odpravo izgub vode,
 • optimizacija sistemov,
 • vgradnja novih naprav,
 • financiranje ukrepov.
Upravljanje: 
 • celovito energetsko upravljanje,
 • stalen nadzor in optimalno vodenje,
 • vzdrževanje, servisiranje,
 • hitra odprava motenj,
 • zagotavljanje pogodbeno dogovorjenih ciljev.

Energetsko upravljanje objekta po zaključeni celoviti energetski prenovi
Po izvedbi vseh načrtovanih ukrepov je za doseganje največjih učinkov treba poskrbeti za pravilno in učinkovito energetsko upravljanje. To pomeni, da:
 • uporabniki objekta ob enakem ali boljšem udobju pravilno uporabljajo nove naprave oziroma sisteme, kar vključuje: 
  • uvedbo ustreznih urnikov ogrevanja, 
  • prilagodljivost jakosti razsvetljave načinu uporabe, 
  • ustrezno nastavitev temperatur in kakovosti zraka v prostorih, 
 • so novi sistemi oziroma naprave pravilno vzdrževane.
Napredna programska orodja, ki jih nudimo, omogočajo energetskim upravljavcem ustrezno ukrepanje pri upravljanju porabe energije in vode v objektih. Tovrstne programske rešitve lahko uporabljate tudi sami, saj so oblikovana uporabniku prijazno. Hkrati zagotavljamo tudi vzdrževanje in servisiranje ter hitro odpravo motenj.

V primerih energetskega pogodbeništva v pogodbeni dobi (ki traja tudi do 15 let) za ta dela poskrbi izvajalec, ki tudi jamči, da so prihranki v resnici doseženi. Med najpogostejše modele izvajanja energetskih projektov sodijo: pogodbena oskrba z energijo – ESC, pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije – EPC in pogodbeno zagotavljanje prihrankov vode – WPC.

Pozitivni učinki na okolje
V Evropski uniji delež porabe energije stavb  znaša kar 40 % skupne porabe energije. Z ukrepi energetske učinkovitosti, med katere sodi tudi energetska prenova stavb in upravljanje, zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov in dosegamo večji delež obnovljivih virov v rabi bruto končne energije. V obdobju med 2014 in 2023 je predvidena prenova 1,8 mio m2 stavb v širšem javnem sektorju, od tega je v ožjem javnem sektorju obvezna letna prenova 3 % stavb (vir: Ministrstvo za infrastrukturo). 

V Petrolu investiramo v projekte energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije v regijah in občinah, saj se zavedamo vpliva energetske učinkovitosti, tako na konkurenčnost kot tudi na varnost oskrbe z energijo, in izpolnjevanje zavez glede podnebnih sprememb. V zadnjih letih smo celovito energetsko sanirali nekaj manj kot 100 objektov v javnem sektorju, različnih namembnosti: šole, vrtci, športne dvorane, kulturne ustanove … Naši objekti so ekonomsko učinkoviti, zmanjšujejo rabo energije in naravnih virov, s tem pa tudi vplive na okolje.

Primerjava celovite in tehnološke energetske prenove
Izbirate lahko med tehnološko in celovito energetsko prenovo, ki se razlikujeta v izvedbi in prinašata drugačne učinke. 
 
Značilnosti Celovita energetska prenova in upravljanje Tehnološka energetska prenova in upravljanje
Obseg prenove: Prenova celotnega ovoja stavbe, strojnih in elektro energetskih sistemov v objektu ter izvedba drugih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti Izvedba posamičnih ukrepov ali skupine ukrepov na ovoju stavbe, strojnih in elektro energetskih sistemov v objektu za izboljšanje energetske učinkovitosti
Učinki: Vpliva na zunanjo podobo Vpliva na udobje v prostoru (osvetljenost, temperature, vlaga, prezračevanje)
Rezultati: Zmanjšanje rabe primarne energije in zmanjšanje stroškov za oskrbo z energijo, zmanjšanje okoljskih obremenitev Najhitrejši učinki se kažejo v prihranku pri rabi energije, strošku vzdrževanja in energenta
Potrebna dodatna sredstva: Kombinacija z dodatnimi sredstvi (investitor, javni partner, kohezija) Dodatna sredstva največkrat niso potrebna
Modeli sodelovanja:
 1. Javno-zasebno partnerstvo s kombinacijo nepovratnih sredstev 
 2. Javno-zasebno partnerstvo s kombinacijo dodatnega investitorja (banka) 
 3. Zasebno partnerstvo
 4. Investicija z jamstvom prihrankov, kjer izvedemo investicijo financira javni partner, zasebni partner pa jamči prihranek 
 1. Energetsko pogodbeništvo - EPC 
 2. Pogodbena oskrba z energijo ESC 
 3. Pogodbeni odnos z jamstvom prihrankov 
 4. Naša investicija v celoti


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Kontaktirajte nas