Pametno upravljanje z vodnimi viri

S celovito digitalno storitvijo "Digital Intelligent Smart Networks – Water Systems" našim partnerjem zagotavljamo trajnosten razvoj oskrbe s pitno vodo, učinkovito upravljanje s proizvodnimi stroški vode ter učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega omrežja.

PRENESITE BROŠURO

Prepoznavanje neobračunanih količin vode (vodnih izgub)

Nižji stroški

Večja učinkovitost

Zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo

Preverite še ostale poslovne rešitve

Skrbimo za kakovost vodnih virov in učinkovito upravljamo z vodo

.

V Petrolu si prizadevamo za skrbno in učinkovito upravljanje z vodo, kar vključuje tudi skrb za kakovost zdravstveno ustrezne vode na celotni distribucijski poti. Z izvajanjem celovitih storitev "Digital Inteligent Smart Networks – Water Systems" (DISNet – WS) nudimo celovito podporo pri izboljšanju učinkovitosti obratovanja vodovodnega sistema, pomagamo prepoznati vodne izgube in svetujemo k ukrepom za zmanjševanje teh. To upravljavcem zagotavlja večjo zanesljivost, izboljšuje njihovo učinkovitost ter zmanjšuje tveganja.

Upravljamo z vodovodnimi sistemi in partnerjem zagotavljamo trajnosten in učinkovit razvoj storitev oskrbe s pitno vodo, modernizacijo storitev in infrastrukture ter kakovostno oskrbo s pitno vodo pri najnižjih in še obvladljivih obratovalnih stroških. Upravljanje vodovodnih sistemov je podprto s sodobnimi informacijskimi rešitvami za učinkovito upravljanje v realnem času.

Naše rešitve upravljanja z vodnimi viri:

Naše rešitve za upravljanje z vodnimi viri:

Izboljšanje učinkovitosti vodovodnih sistemov

Z DISNet celovitimi digitaliziranimi rešitvami izboljšujemo učinkovitost obratovanja vodovodnih sistemov in skrbimo za njihovo gospodarno načrtovanje. Naš cilj je zagotoviti končnim uporabnikom zadostno količino zdrave pitne vode, ob ustreznem tlaku v omrežju in ob čim nižjih stroških obratovanja in vzdrževanja.

Prepoznamo in znižujemo vodne izgube ter z digitaliziranimi storitvami upravljamo z vodovodnimi sistemi in distribucijo pitne vode v realnem času.