Energija

Partnerjem pomagamo do ugodne in okolju prijazne energije. Iz obnovljivih virov energije tako na leto proizvedemo 150 GWh elektrike, zaradi zaveze k trajnostnemu razvoju pa želimo odjemalcem zagotoviti energijo, ki bo v 100 % pridobljena iz obnovljivih virov.

Oglejte si rešitve

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov

V Petrolu strateško in premišljeno spodbujamo vaš prehod k čistejšim energentom, zato investiramo in upravljamo z malimi hidroelektrarnami, vetrnimi in sončnimi elektrarnami ter bioplinarnami.

Delujemo v skladu s cilji Evropske unije, ki želi do leta 2030 doseči vsaj 32 % delež porabljene energije iz obnovljivih virov. Do leta 2025 želimo tako razviti 500 GWh letne proizvodnje elektrike samo iz obnovljivih virov, zadosti za 100.000 odjemalcev. Tem želimo zagotavljati čisto energijo po konkurenčnih pogojih, tako za potrebe gospodinjstev in industrije, kot za potrebe transporta in oskrbe s toploto.

Upravljanje energetskih sistemov in omrežij v industriji

Celovito upravljamo energetske sisteme in omrežja v industriji na geografsko zaokroženih gospodarskih območjih.

Pri tem skrbimo za povečevanje stabilnosti sistema in za partnerje v industriji ali regiji izvajamo dejavnost sistemskega operaterja zaprtih distribucijskih sistemov električne energije. Prevzamemo inženiring in gradnjo energetskih sistemov v industriji v okvirih izvajanja energetskega pogodbeništva, kot tudi tveganja povezana s prenovo in obratovanjem industrijskih energetskih sistemov.

Alternativni energenti

Skrbimo za vašo zanesljivo in konkurenčno oskrbo z vsemi vrstami energentov, kot so zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, daljinska toplota, lesna biomasa, kurilno olje in elektrika, ter specifičnimi energenti za področje industrije, kot so hladilna voda, komprimiran zrak, tehnični plini in industrijska para.

Investiramo, gradimo in celovito upravljamo s plinskimi in naftnimi vrtinami. Pomemben del predstavlja tudi koriščenje geotermalne energije. Zagotavljamo vam samooskrbo z elektriko, toploto in hladom, proizvedenimi na lokaciji.

Virtualna elektrarna

V Petrolu si prizadevamo za povečevanje stabilnosti energetskega sistema, in sicer z virtualno elektrarno, ki predstavlja agregatorsko platformo, ki povezuje razpršene proizvodne vire in porabnike v celoto, ter s tem omogoča prilagajanje odjema in proizvodnje električne energije.

S pametnim upravljanjem z energijo znižujemo obremenitve omrežja, brez potrebnih investicij v nove vire energije, kar ima tudi pozitivne okoljske vplive.

Tehnično informacijski sistem Tango

Tango je enovit sistem za nadzor, upravljanje in analitiko, zasnovan tako, da presega potrebe današnjega poslovanja mest, upravljalcev infrastrukture, industrije, lastnikov zgradb in lastnikov pametnega doma. Predstavlja orodje za poslovno analitiko in umetno inteligenco in na enem mestu združuje vse podatke iz različnih virov.

Kot agregacijska platforma omogoča lahek zajem podatkov, centraliziran nadzor blizu realnega časa in lažje delovanje sistemov za vedno hitrejšo odzivnost ter natančno in zaupanja vredno odločanje.

Poslovne rešitve