Energija

Partnerjem pomagamo do ugodne in okolju prijazne energije. Iz obnovljivih virov energije tako na leto proizvedemo 150 GWh elektrike, zaradi zaveze k trajnostnemu razvoju pa želimo odjemalcem zagotoviti energijo, ki bo v 100 % pridobljena iz obnovljivih virov.

Oglejte si rešitve

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov

V Petrolu strateško in premišljeno spodbujamo vaš prehod k čistejšim energentom, zato investiramo in upravljamo z malimi hidroelektrarnami, vetrnimi in sončnimi elektrarnami ter bioplinarnami.

Delujemo v skladu s cilji Evropske unije, ki želi do leta 2030 doseči vsaj 32 % delež porabljene energije iz obnovljivih virov. Do leta 2025 želimo tako razviti 500 GWh letne proizvodnje elektrike samo iz obnovljivih virov, zadosti za 100.000 odjemalcev. Tem želimo zagotavljati čisto energijo po konkurenčnih pogojih, tako za potrebe gospodinjstev in industrije, kot za potrebe transporta in oskrbe s toploto.

Upravljanje energetskih sistemov in omrežij v industriji