Energija

Partnerjem pomagamo do ugodne in okolju prijazne energije. Iz obnovljivih virov energije tako na leto proizvedemo 150 GWh elektrike, zaradi zaveze k trajnostnemu razvoju pa želimo odjemalcem zagotoviti energijo, ki bo v 100 % pridobljena iz obnovljivih virov.

Oglejte si rešitve

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov