Vodik kot pogonsko gorivo

Vodik je čedalje pomembnejši alternativni vir energije v cestnem prometu, s proizvodnjo iz obnovljivih virov in z nizkimi emisijami. Za njegovo dobavo kot prvi v Sloveniji poskrbi Petrol.

KONTAKTIRAJTE NAS OGLEJTE SI REFERENCE

V Evropi osebni avtomobili še vedno proizvedejo kar 12 % več emisij ogljikovega dioksida, transportna vozila pa še dodatnih 20 %. Posledično je zelo pospešen razvoj tehnologije, ki bi v transportu omogočala nič emisij (t.i. "ultra low emission vehicles" oz. ULEV).

Pri tem je izjemno pomembna tehnologija vodikovih gorivnih celic. V skladu s sprejeto Evropsko direktivo se je Slovenija tako zavzela, da bo do 31. decembra 2025 zagotovila ustrezno število javno dostopnih vodikovih polnilnih mest, tako za lokalni promet kot tudi za čezmejni transport.

V Petrolu smo na bencinskem servisu v Lescah že postavili prvo polnilnico s stisnjenim vodikom v Sloveniji. Še naprej razvijamo tudi svojo mrežo polnilne infrastrukture za alternativna pogonska goriva z vizijo celovitega upravljanja in udejanjanja naše vizije prehoda v nizkoogljično družbo.

Predvajaj


Čista tehnologija in proizvodnja iz obnovljivih virov

Za 1 kg vodika, ki ga pridobimo z elektrolizo, potrebujemo 8 kg vode in 162 MJ električne energije, sama proizvodnja pa poteka iz obnovljivih virov energije - hidroelektrarn, sončne energije, biomase, vetrne energije in plimovanja morja. Pri izgorevanju in rabi tega energenta kot izpust nastaja vodna para, ob zgorevanju pa se vodik ponaša z nizkim ogljičnim odtisom.


Zelen vozni park z visokim izkoristkom

Serijska osebna vozila na vodik danes ponujajo že skoraj vsi vodilni proizvajalci avtomobilov. Hyundai in Toyota sta izdelala že drugo generacijo FCEV oz. "Fuel Cell Vehicle" vozil, razvoj te tehnologije pa so napovedali tudi drugi vodilni evropski proizvajalci kot sta BMW AG in Mercedez Benz. Širša ponudba vozil na vodik se pričakuje v letu 2020.

Gorivne celice kemično energijo vodika pretvorijo v električno energijo, kar zagotavlja visok izkoristek moči. V gorivnih celicah je ta trenutno med 65 in 70 %, skoraj 100 % več kot pri klasičnih motorjih z notranjim izgorevanjem. Boljši kot pri klasičnih vozilih so tudi dometi vozil.


Uporaba v mestniškem potniškem prometu

Raba vodikovih tehnologij je izjemnega pomena tudi za večja mesta. Ker za oskrbo mestnega transporta zadostuje že manjše število polnilnih mest, se zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev tako lahko zagotovi tudi v območjih z visoko gostoto prebivalstva. Tako so v okviru EU projektov HyFLEET:CUTE, ECTOS in CHIC v številnih evropskih mestih že potekale demonstracije uporabe avtobusov na vodik.

Mesta tako pozivamo, da v svojih celostnih prometnih strategijah razmislijo tudi o javnem potniškem prometu na vodik, ter postavitev polnilnic umestijo v svoje občinske prostorske načrte.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Kontaktirajte nas

Hrvaška