Stisnjen zemeljski plin

Izberite daleč najčistejšo alternativo bencinu, dizlu in kurilnemu olju, ki letno beleži kar 30 % rast rabe.

KONTAKTIRAJTE NAS

Tehnologije in okolju prijaznejši energenti, ki pomembno prispevajo k dekarbonizaciji so vedno bolj pomembni. Eno od čistejših pogonskih goriv je tudi stisnjen zemeljski plin oz. CNG (“Compressed Natural Gas”), alternativno gorivo, ki beleži kar 30% letno rast rabe.

V Petrolu podpiramo prehod vozil na čistejša pogonska goriva z oskrbo voznikov z okolju prijaznimi energenti preko naše polnilne mreže na prodajnih mestih, v mestih in urbanih središčih pa pomagamo vzpostaviti polnilno infrastrukturo CNG za potrebe javnega mestnega potniškega prometa.

Petrol v Srbiji že vzpostavlja polnilnico, ki bo omogočila konkurenčno distribucijo CNG za vsa področja rabe.


Okolju prijazno transportno gorivo

Stisnjen zemeljski plin pri izgorevanju in rabi povzroča skoraj 40 odstotkov manj emisij ogljikovodikov. V primerjavi z drugimi alternativami goriv je daleč najčistejši hkrati pa tudi varnejši v primeru razlitja, saj je lažji od zraka in se hitro razprši.

Vozila, ki jih poganja zemeljski plin, odlikuje cenejše pogonsko gorivo, daljša življenska doba motorja in čistejši izpusti brez vonja. Zaradi prihranka na operativnih stroških in prihranka na stroških vzdrževanja vozila na CNG so v življenjski dobi cenejša predvsem pa okolju prijaznejša.

Stisnjen zemeljski plin Utekočinjen zemeljski plin Dizel
Področje rabe Industrija, transport sistemi daljinskih ogrevanj, ogrevanja Transport in hramba za vršne potrebe
Hramba Visok pritisk in normalna temperatura Normalen pritisk in nizka temperatura
Energijska vrednost (MJ/kg) 49,53 46,13 43
Cena na kg (Eur/kg) 0,92 1,255 1,449
Cena na kWh (Eur/kWh) 0,067 0,098 0,1212
Vir: Laboratorij za toplotne batne strije na Fakulteti za strojništvo Univerza v Ljubljani in lastni izračuni. Cene energentov na dan 13. 3. 2017

Industrijski proizvodni procesi in sistemi daljinskega ogrevanja
  • Je čistejši energent, ki omogoča doseganje nižjih izpustov in doseganje zakonskih okoljskih parametrov,
  • Je izjemno ugoden za menjavo energenta, v kolikor se uporablja kurilno olje, saj prehod zahteva le menjavo gorilnika in ne celotnega ogrevalnega sistema, kar predstavlja investicijski prihranek,
  • Je cenejši energent, kar predstavlja operativen prihranek, 
  • Kjer je načrtovana priključitev na plinsko omrežje, ki še ni v celoti izgrajeno, omogoča lažji in cenejši prehod zaradi tehološke usklajenosti.

Kontaktirajte nas