Utekočinjen zemeljski plin

Utekočinjen zemeljski plin je eno čistejših pogonskih goriv, okolju prijazen energent s številnimi prednostmi, ki pomembno prispeva k nizkoogljični družbi.

KONTAKTIRAJTE NAS

Začetki rabe utekočinjenega zemeljskega plina oz. LNG ("Liquified natural gas") segajo v leto 1970. Od takrat je globalna raba te vrste energenta narasla kar za stokrat.

Prednosti zemeljskega plina v svoji utekočinjeni obliki z zelo nizko tempreaturo so predvsem transportne narave, saj lahko v majhen prostor spravimo veliko količino energenta in ga dobavimo tudi tja, kjer ni cevovodov, z ladijskim transportom po rečnih ali morskih logističnih poteh.


Čistejša energija in večji domet transportnih vozil
Stisnjen zemeljski plin Utekočinjen zemeljski plin Dizel
Poročje rabe Industrija, transport sistemi daljinskih ogrevanj, ogrevanje Transport in hramba za vršne potrebe
Hramba Visok pritisk in normalna temperatura Normalen pritisk in nizka temperatura
Energijska vrednost (MJ/kg) 49,53 46,13 43
Cena na kg (Eur/kg) 0,92 1,255 1,449
Cena na kWh (Eur/kg) 0,067 0,098 0,1212
Vir: Laboratorij za toplotne batne stroje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in lastni izračuni. Cene energentov na dan 13. 3. 2017

S Petrolom v nizkoogljično družbo

Kontaktirajte nas