Utekočinjen zemeljski plin

Utekočinjen zemeljski plin je eno čistejših pogonskih goriv, okolju prijazen energent s številnimi prednostmi, ki pomembno prispeva k nizkoogljični družbi.

KONTAKTIRAJTE NAS

Začetki rabe utekočinjenega zemeljskega plina oz. LNG ("Liquified natural gas") segajo v leto 1970. Od takrat je globalna raba te vrste energenta narasla kar za stokrat.

Prednosti zemeljskega plina v svoji utekočinjeni obliki z zelo nizko tempreaturo so predvsem transportne narave, saj lahko v majhen prostor spravimo veliko količino energenta in ga dobavimo tudi tja, kjer ni cevovodov, z ladijskim transportom po rečnih ali morskih logističnih poteh.


Čistejša energija in večji domet transportnih vozil

Resno porast rabe utekočinjen zemeljski plin beleži na področju transporta, kjer je tehnologija razvita za pogon motorjev z notranjim izgorevanjem in primerna za motorje z večjim volumnom. Predvideva se izjemna rast rabe LNG v tovornem prometu, avtobusnem provozu, železniškem transportu in predvsem v ladijskem transportu. Tako v Italiji že beležijo več kot 1000 novo registriranih tovornih vozil, ki jih poganja LNG.

Prednost LNG v transportu je v primerjavi z rabo dizelskega goriva čistejša in nizkoogljična raba ob večjem dometu transpotnih vozil, transportna vozila, ki jih poganja LNG, pa povzročajo skoraj tri četrtine manj hrupa.


S Petrolom v nizkoogljično družbo

Raba LNG se je razvila predvsem v transportu in večjih industrijah ter v sistemih daljinskih ogrevanj. Za potrebe industrije in večjih sistemskih porabnikov se vzpostvlja mreža t.im. stramb ali tovarn za vršne potrebe ("LNG Peak Shaving Plants").

V Petrolu razvijamo svojo mrežo polnilne infrastrukture za alternativna pogonska goriva, z vizijo celovitega upravljanja in udejanja naše vizije prehoda v nizkoogljično družbo.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Kontaktirajte nas