Znanje in podpora

Ostajamo zavezani k ponudbi kakovostne, zanesljive in ugodne oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom

Zadnje čase smo priča izjemnim razmeram na trgih surovin in energentov, kjer cene iz dneva v dan dosegajo rekordno visoke ravni. Preberite, zakaj je temu tako, kako bo to vplivalo na cene Petrol Elektrike in Zemeljskega plina, in kako poskrbeti, da se vaša mesečna položnica spremeni za manj kot 1 €. 


V članku preberite: 


Vklopite popust na elektriko in plin 

Cene energentov po celem svetu iz dneva v dan dosegajo rekordno visoke ravni – kar se kaže tudi na položnicah, ki jih plačujemo za elektriko in plin. 

Ker cenimo vse, ki se za svoje vsakdanje opravke ustavite pri nas, vam v Petrolu omogočamo, da svoj račun elektrike in plina znižate s svojimi nakupi. Člani Petrol kluba za vsak evro nakupa na Petrolu prejmete Zlate točke, pa naj gre za točenje goriva, nakup sendvičev, pnevmatik, vetrobranskih tekočin in več. Zlate točke prejmete tudi za vsako položnico Petrol Elektrike in Zemeljskega plina.

Popust v zameno za Zlate točke vam bomo ponudili tudi letos, kar bo bistveno znižalo učinek povišanja cen na trgu. 

S popustom na Zlate točke je lahko redna cena energenta letos in v naslednjem letu nižja tudi do 20 %. Za povprečnega uporabnika elektrike bo lahko to pomenilo tudi manj kot 1 € na mesec več! 

Od 15. novembra 2021 lahko Zlate točke zamenjate za naslednje popuste. Zlate točke unovčite na spletu ali pa s klicem na brezplačno številko 080 22 66. 

Popusti bodo za vas pričeli veljati že s 1. decembrom, ko nastopi naš novi cenik elektrike in plina.

Število Zlatih točk Popust na redno ceno Petrol Elektrike
2.500 Zlatih točk 20 % popusta
1.700 Zlatih točk 15 % popusta
1.000 Zlatih točk 10 % popusta
700 Zlatih točk 7 % popusta
500 Zlatih točk 5 % popusta
Število Zlatih točk Popust na redno ceno Petrol Zemeljskega plina
1.000 Zlatih točk 10 % popusta
700 Zlatih točk 7 % popusta
500 Zlatih točk 5 % popusta

Preverite popuste na voljo in izberite svojega.  

Še vedno ugodna oskrba z energijo

Kaj pa razmere na trgu pomenijo za redne cene, ki jih gospodinjski in mali poslovni odjemalci električne energije in zemeljskega plina plačujete pri Petrolu?

V Petrolu kljub burnemu dogajanju na trgu ostajamo zavezani k ponudbi kakovostne, zanesljive in ugodne oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom.

Do povišanja cen odjema električne energije in zemeljskega plina bo zaradi razmer na trgu sicer prišlo - nov cenik bo za naše gospodinjske in male poslovne odjemalce pričel veljati s 1. decembrom 2021 - a smo, čeprav na tržno dogajanje nimamo vpliva, z učinkovitim nabavnim procesom uspeli zagotoviti konkurenčne cene energentov tudi za naslednje leto.

Posledično bo povišanje cen elektrike in plina relativno nižje, vsaj v primerjavi z dejanskim povišanjem cen energentov na veleprodajnih trgih.

Nove cene elektrike in zemeljskega plina so razvidne iz tabele spodaj.

Nov redni cenik elektrike
za gospodinjske odjemalce
Višja tarifa VT
€/kWh
Manjša tarifa MT
€/kWh
Enotna tarifa ET
€/kWh
Cena brez DDV 0,09395 0,05995 0,08495
Cena z DDV 0,11462 0,07314 0,10364
Nov redni cenik elektrike
za male poslovne odjemalce
Višja tarifa VT
€/kWh
Manjša tarifa MT
€/kWh
Enotna tarifa ET
€/kWh
Cena brez DDV 0,08995 0,07175 0,08395
Cena z DDV 0,10974 0,08754 0,10242
Nov redni cenik zemeljskega plina
za gospodinjske in male poslovne odjemalce
Zemeljski plin
€/kWh
Cena brez DDV 0,03075
Cena z DDV 0,03752

Cene elektrike so navedene so brez trošarin in dajatev. Cene za uporabo omrežja, prispevki in trošarine so določeni z vsakokrat veljavnimi predpisi. Cene zemeljskega plina veljajo samo za dobavo in ne vključujejo trošarine, CO2 takse, dodatka za energetsko učinkovitost, omrežnine ali OVE in SPTE dodatka.

Znesek na vašem računu se spreminja bistveno manj  

Kaj povišanje cen pomeni za znesek, ki ga na koncu meseca plačate za elektriko ali plin?

Pisali smo že, da se na položnici za elektriko (pa tudi za plin) v resnici skriva več postavk. Med njimi je dejanska cena porabljene energije, ki predstavlja manj kot polovico končnega zneska, zraven pa še omrežina, prispevki, ki jih določa država in več. Končni znesek, ki ga plačate, je enak seštevku vseh postavk na položnici.

Kaj to pomeni v praksi? 

Redna cena elektrike za gospodinjstva bo z decembrom višja za nekaj manj kot 30 %. To pa ne pomeni, da bo za toliko višji tudi znesek, ki ga plačujete vsak mesec. Nasprotno: končni račun se bo povišal bistveno manj, saj se draži samo ena postavka na vaši položnici, tista, označena na sliki. 

Končni račun za povprečnega gospodinjskega porabnika elektrike (ta po podatkih Agencije za energijo porabi okoli 4.100 kWh energije na leto) bo torej višji za okoli 7 € na mesec, ali nekaj več kot 10 %. 

Če unovčite še Zlate točke in vklopite 20 % popust, pa bo vaš končni račun višji za zgolj okoli 2 %, ali 0,85 evra na posamezno položnico. 

Zakaj se cene na trgu spreminjajo?

Razlogov, ki so pripeljali do trenutne situacije je več, vsaj ko gre za energente. Začne se z lansko relativno mrzlo in dolgo zimo, ki je izpraznila zaloge plina po Evropi. Začetek razvoja cepiv proti Covid-19 je znova zagnal gospodarsko aktivnost in povpraševanje po energentih, ponudba pa (tudi zaradi slabe proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov čez poletje) ni mogla slediti. Emisijski kuponi, dovoljenja za izpusta ene tone ogljikovega dioksida ali drugega toplogrednega plina enake mase, so na krilih ambicioznih politik EU že dlje časa v rastočem trendu. Še naprej ostaja velika težava tudi dobava zemeljskega plina, saj so skladišča po Evropi podpovprečno zapolnjena.

Cene energentov za dobavo v letu 2022 so tako v zadnjem letu zato občutno povišale: električna energija za več kot 175 %, cena plina za skoraj 300 %, nafta za okrog 65 % in emisijski kuponi za več kot 125 %.

Izjemno višanje cen električne energije na svetovnih trgih je razvidno tudi iz grafa spodaj: 

Pogosta vprašanja