Znanje in podpora

Kako je sestavljena cena elektrike in kaj vse se skriva na vaši položnici za električno energijo?

Ste se že kdaj spraševali o tem, kaj vse vključuje vaša položnica za električno energijo? Berite dalje in preverite, kako je sestavljena cena elektrike in kakšna je razlika med dejansko ceno elektrike in končnim zneskom, ki ga vsak mesec plačujete svojemu dobavitelju.

Cena elektrike je namreč zgolj ena izmed vrednosti na vašem računu, saj do končnega zneska na položnici  pripomorejo tudi druge postavke. 

V roke vzemite vaš račun za električno energijo – ta je pri Petrol Elektriki videti takole – ter preverite, katere postavke, ki se skupaj seštejejo v končni znesek za plačilo, vsebuje vaša mesečna položnica: 

Pa lepo po vrsti. 

Cena elektrike: akcijska ali redna cena električne energije, ki jo določi dobavitelj

Prva – in ključna – postavka na vašem računu je seveda cena elektrike. A pozor: ta ni enaka končnemu znesku vašega računa; gre zgolj za eno od postavk na njem.

Cena elektrike je cena energenta, ki se prosto oblikuje na trgu. Ceno določa dobavitelj električne energije in jo lahko ponuja po: 

  • Akcijski ceni, ki bodisi traja zgolj omejen čas ali pa velja takrat, ko ste v določenem časovnem obdobju vezani na izbranega ponudnika. 
  • Redni ceni elektrike,  ki bo obračunana po ceniku vašega ponudnika električne energije. Cena elektrike se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro v večji tarifi (VT), manjši tarifi (MT) oziroma v enotni (ET) tarifi. (Ne razumete razlike med tarifami? Razlago preverite v tem članku.)

Pri Petrol Elektriki lahko v še prijaznejši ceni elektrike uživate v sklopu naših akcijskih ponudb, menjavo dobavitelja pa lahko uredite hitro in brezplačno: v dveh enostavnih korakih prek spleta ali s klicem na telefonsko številko 080 22 66.  Odjemalci Petrol Elektrike nato s prejemanjem računa za elektriko, točenjem goriva in drugimi nakupi pridobivate Zlate točke, te pa lahko zamenjate za številne ugodnosti in popuste iz naše ponudbe. 

Še to: kakšna bo vaša cena elektrike na mesečni položnici je odvisno tudi od tega, ali energent plačujete po porabi ali po pavšalu. Preverite, v čem je razlika in preverite, kako pri Petrol Elektriki oddati stanje vašega števca ter tako plačati zgolj za elektriko, ki jo dejansko porabite.

Omrežnina

Omrežnina je prva izmed postavk na vaši položnici, ki ni del dejanske cene elektrike. 

Znesek, ki se skriva pod tem imenom je namenjen za delovanje distribucijskega operaterja (SODO), dejavnosti sistemskega operaterja in stroškov sistemskih storitev  (ELES) in pokrivanju stroškov delovanja Agencije za energijo. Vse tri ustanove skrbijo, da oskrba z elektriko v Sloveniji ostaja nemotena.  

Cena omrežnine je sestavljena iz: 

  • cene za obračunsko moč v kilovatih in 
  • cene za omrežnino, ki se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro elektrike.
Prispevki, ki jih določa država

Prispevke za dobavo električne energije določa država in tako kot omrežnina niso del dejanske cene elektrike. Je pa višina teh prispevkov, ki jih vsak mesec plačate ob ceni elektrike, vezana na obračunsko moč vašega priključka ter porabo električne energije v kilovatnih urah. 

Višino prispevkov določa Vlada Republike Slovenije, delijo pa se na: 

  • Prispevek OVE + SPTE, ki je namenjen spodbujanju proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov, višina tega prispevka pa se obračuna glede na obračunsko moč v kilovatih. 
  • Prispevek namenjen energetski učinkovitosti (URE), obračuna pa se za vsako porabljeno kilovatno uro elektrike. 
  • Zadnji med prispevki pa je prispevek za delovanje operaterja trga Borzen d. o. o..
Trošarina za porabljeno električno energijo

Tudi za porabljeno električno energijo, tako kot za ostale energente, Vlada RS pobira trošarino, ki se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni tarifi (ET).

* * *