Tolmačenje računa za električno energijo

Ne veste, kje na prejetem računu električne energije poiskati obračunsko obdobje, dnevno porabo ali znesek trošarin? Preverite podrobno razlago računa elektrike pri Petrolu.

Račun za električno energijo iz Petrola, ki ga prejemate v vaše nabiralnike je zagotovo drugačen od računov za to storitev, ki ste jih prejemali s strani prejšnjega dobavitelja. Brez skrbi, za vas smo pripravili razlago vseh postavk, ki se na vašem računu pojavljajo. 

V roko vzemite prejeti račun za električno energijo ter preverite, kaj točno pomenijo številke, ki so na njem navedene:

  • A je obračunsko obdobje
  • B je povprečna dnevna poraba elektrike za malo in veliko tarifo skupaj, v kWh
  • C je skupni znesek porabe električne energije v €, brez DDV
  • D je skupni znesek uporabe omrežja v €, brez prispevkov in brez DDV
  • E je skupni znesek prispevkov za SODO (sistemski operater distribucijskega omrežja) in druge dajatve v €, brez DDV
  • je skupni obračunani znesek elektrike v €, brez DDV
  • je skupna poraba elektrike v celotnem obračunskem obdobju, razčlenjena na malo in veliko tarifo, v kWh
Insert image