Znanje in podpora

Tolmačenje računa za električno energijo

Ne veste, kje na prejetem računu električne energije poiskati obračunsko obdobje, dnevno porabo ali znesek trošarin? Preverite podrobno razlago računa elektrike pri Petrolu.

Račun za električno energijo iz Petrola, ki ga prejemate v vaše nabiralnike je zagotovo drugačen od računov za to storitev, ki ste jih prejemali s strani prejšnjega dobavitelja. Brez skrbi, za vas smo pripravili razlago vseh postavk, ki se na vašem računu pojavljajo:

  • A je obračunsko obdobje
  • B je povprečna dnevna poraba elektrike za malo in veliko tarifo skupaj, v kWh (ne veste, kaj pomeni mala in kaj velika tarifa elektrike? Preverite razlago obeh pojmov.)
  • C je skupni znesek porabe električne energije v €, brez DDV
  • D je skupni znesek uporabe omrežja v €, brez prispevkov in brez DDV
  • E je skupni znesek prispevkov za SODO (sistemski operater distribucijskega omrežja) in druge dajatve v €, brez DDV
  • je skupni obračunani znesek elektrike v €, brez DDV
  • je skupna poraba elektrike v celotnem obračunskem obdobju, razčlenjena na malo in veliko tarifo, v kWh
Kaj pomenijo postavke?

Ne veste, kaj pomenijo zgoraj naštete postavke in zakaj jih morate plačevati? V tem članku preverite, katere so tarife, ki jih na vašo položnico doda država - in to ne glede na to, katerega ponudnika elektrike ste izbrali.

Kje najdem svoj popust?

Ste na Petrol Elektriko preklopili v akcijski ponudbi, pa niste prepričani kje na položnici je razvidna ugodnejša cena energenta, ki vam pripada? Preverite, kje na računu najti svoj popust. 

Preverite, ali imate daljinsko odčitavanje

Na vašem računu za elektriko je pomemben še en podatek, pa čeprav pri njem ni navedenih številk.

Gre za polje "Izvor odčitka". Če se tu pojavlja zapis "Daljinsko odčitavanje" to pomeni, da digitalni števec svoje števčno stanje oddaja avtomatično, vam pa ga ni potrebno oddajati.  

Poiščite številko distributerja

In če vaše odčitavanje ni daljinsko? Potem nam morate, če želite elektriko plačevati po dejanski porabi, redno javljati svoje števčno stanje. Za to pa boste potrebovali številko merilnega mesta distributerja. Preverite, kje na računu jo najdete: 

* * *