Znanje in podpora

Tolmačenje računa za zemeljski plin

Se iz prejetega računa zemeljskega plina ne znajdete? Za vas smo pripravili podrobno razlago vseh postavk, ki se na mesečnem računu Petrol Zemeljskega plina pojavljajo.

Na računu preverite obračunsko obdobje, količino odjema zemeljskega plina ali obračunani znesek dobave. Vrednosti poiščite s pomočjo spodnje razlage računa zemeljskega plina, ki vam ga pošljemo s Petrola:

  • A je obračunsko obdobje
  • B je količina odjema zemeljskega plina v m3
  • C je količina odjema zemeljskega plina v Nm3
  • D je preračunana količina odjema zemeljskega plina v kWh
  • E je obračunani znesek dobave zemeljskega plina v €, brez DDV
  • F je obračunani znesek prispevkov in drugih dajatev v €, brez DDV
  • G je obračunani znesek omrežnine v €, brez DDV
  • H je skupni obračunani znesek zemeljskega plina v €, brez DDV
* * *