Znanje in podpora

Električno energijo plačujte po predvideni ali po dejanski porabi

Ste vedeli, da lahko kot odjemalec Petrol Elektrike svoj mesečni obračun električne energije prejmete v dveh oblikah: akontacijski ali neakontacijski? Prva pomeni, da boste elektriko plačevali po vaši predvideni porabi, druga pa, da vam bomo zaračunali zgolj kilovatne ure energije, ki ste jih v mesecu dejansko porabili. 

Akontacijski način obračuna elektrike

Akontacijski način obračuna pomeni, da bo na vašem mesečnem računu navedena predvidena poraba električne energije. Na osnovi vaše porabe v preteklem obračunskem obdobju (običajno zadnjih 12 mesecev) bomo namreč izračunali povprečno dnevno porabo, na podlagi te pa vaš mesečni strošek elektrike.  

Enkrat letno vam bomo nato poslali letni poračun električne energije v katerem bo razvidna razlika med že poravnanimi stroški elektrike in stroški vaše dejanske porabe.   

V primeru, da ste prijavljeni na akontacijski način obračuna in nam javite stanje števca, vam bomo za obračunsko obdobje poslali 2 položnici. 

Neakontacijski način obračuna elektrike

Neakontacijski način obračuna po drugi strani pomeni, da bodo na vašem mesečnem računu navedene kilovatne ure elektrike, ki ste jih dejansko porabili.

Stanje porabljene električne energije v Petrolu pridobimo:  

  • S pomočjo stanja vašega števca električne energije, ki nam ga za sporočite od 1. do 5. dne v mesecu. Števčno stanje lahko oddate prek SMS sporočila, s klicem na avtomatični odzivnik ali prek spleta, v uporabniškem portalu ali mobilni aplikaciji Moj Petrol. V primeru, da ste prijavljeni na neakontacijski način obračuna in nam števčnega stanja ne boste javili dva meseca zapored, vam bomo v tretjem mesecu obračunali ocenjeno porabo elektrike za vse tri mesece skupaj ter vas avtomatsko priklopili na akontacijski način obračuna. 
  • Iz daljinskega zajema merilnih podatkov. Porabljeno električno energijo na daljavo odčitavamo vsem, ki imate nameščen digitalni števec in vzpostavljeno digitalno odčitavanje. Če je vaš števec digitalen, bo na vaši položnici kot vir odčitka navedeno “Daljinsko odčitavanje”, o namestitvi in vklopu digitalnega števca pa vas bo obvestil tudi distributer. Priklop na digitalni števec pomeni tudi, da števčnega stanja ne morete več oddajati sami.

Če želite iz akontacijskega preklopiti na neakontacijski način obračuna ali obratno, nam to javite na elektronski naslov odcitki@petrol.si, najkasneje do 18. dne v tekočem mesecu. Kasnejših prijav žal ne bomo mogli upoštevati.

Če je vaš števec digitalen, bo na vaši položnici kot vir odčitka navedeno “Daljinsko odčitavanje.