Znanje in podpora

Omrežnina 2024: prihaja nova metodologija in nove tarife za uporabo omrežja

Naslednje leto bomo v Sloveniji vpeljali nov način obračunavanja omrežnine za električno energijo. Berite dalje, da izveste, zakaj se poslavljamo od pojmov, kot sta velika in mala tarifa elektrike in kako lahko tudi po novem poskrbite za cenejši tok elektrike.

V članku preberite:  

Kaj je omrežnina pri elektriki?

Velikokrat smo že pisali o tem, da račun električne energije vključuje več kot samo elektriko, ki ste jo dejansko porabili.

Približno tretjino zneska na vaši položnici namreč predstavlja omrežnina, znesek, ki ga plačate za distribucijo električne energije po električnem omrežju. Povedano drugače: znesek, ki ga plačate zato, da da pride elektrika iz elektrarn do vašega doma.

Sestavljena je iz: 

Predvidoma marca 2024 bo Agencija Republike Slovenije za energijo uvedla novo metodologijo, ki sledi smernicam učinkovite rabe energije in zelenega prehoda in ki spreminja, kako bo omrežnina obračunana.

Kaj se bo zgodilo?

Nov način obračunavanja omrežnine bo vplival na postavke, ki predstavljajo približno tretjino celotnega zneska na računu za elektriko, upoštevati pa ga bomo morali vsi ponudniki električne energije

Vse to zato, da se omogoči čim bolj učinkovita uporaba obstoječega omrežja, tudi ob vse večji prisotnosti toplotnih črpalk in elektrifikaciji prometa. Kot aktivni odjemalci pa naj bi k nižjim stroškom omrežnine lahko pripomogli mi vsi.

Nova metodologija zaračunavanja omrežnine 2024 prinaša:  

  1. Nove časovne bloke, ki bodo zamenjali veliko, malo in enotno tarifo elektrike 
  2. Večji poudarek na obračunski moči in ne na porabljeni energiji  
  3. Razlikovanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo 

Veliko podrobnosti je trenutno še nejasnih, a v grobem bo nova metodologija v praksi delovala takole:

Prva novost: novi časovni bloki bodo nadomestili VT in MT ter ET

Če smo pri veliki in mali tarifi elektrike gledali na to, koliko je ura in na to, ali je vikend, ved