Znanje in podpora

Vodič: Kako izbrati najboljšega dobavitelja elektrike?

Električna energija se uvršča med najbolj uporabne oblike energije nasploh. Zaradi široke splošne uporabnosti električne energije imamo tudi v Sloveniji zelo razvejano električno omrežje.  Elektrika je torej potrošna dobrina, brez katere si danes pravzaprav sploh ne moremo več predstavljati življenja. Pa veste, kako izbrati najboljšo ponudbo električne energije na trgu? 

Električno energijo potrebujemo vsak dan in praktično na vsakem koraku: potrebujemo jo za ogrevanje, pa za razsvetljavo in vsekakor tudi za delovanje vseh drugih nepogrešljivih električnih naprav v vsakdanjem življenju, kot so hladilniki, štedilniki, sesalniki, likalniki, računalniki in telefoni, TV in radijski sprejemniki, ne nazadnje pa, vse pogosteje, tudi električna vozila.  

V  Sloveniji imamo potrošniki na izbiro več različnih ponudnikov oziroma dobaviteljev električne energije in, ker je pri nas trg električne energije liberaliziran, lahko med njimi prosto izbiramo

Kot pri vsaki drugi možnosti proste izbire ponudnika, pa nam to prinaša tudi celo vrsto vprašanj, pomislekov, dilem in strahov. Pred odločitvijo za izbiro ali zamenjavo obstoječega ponudnika se moramo torej dodobra seznaniti z lastnostmi in specifikami trga električne energije na splošno ter seveda tudi s posameznimi konkurenčnimi ponudbami, da bomo znali pametno izbrati zase najbolj ugodnega dobavitelja.  

Kateri so najugodnejši ponudniki električne energije?

Pregled trga električne energije je javno dostopen, zato si lahko tudi na spletnih straneh dobaviteljev električne energije natančno ogledate, kaj konkretno zagotavljajo v posameznih paketnih ponudbah in seveda, kar je najbolj pomembno, po kakšnih cenah. 

Tudi Zveza potrošnikov Slovenije redno in temeljito preverja tako aktualne cenike kakor tudi splošne pogoje posameznih ponudnikov električne energije. Zato lahko vsak posameznik, kot obstoječi ali potencialni uporabnik, redno spremlja vse aktualne podatke, s pomočjo katerih hitro prepozna tudi najcenejše dobavitelje pri nas. 

Vsak posameznik sme prosto izbrati svojega dobavitelja elektrike, povsem neodvisno od lokacije bivališča ali upravnika stavbe.

Ali si lahko izberem katerega koli ponudnika električne energije, tudi če živim v večstanovanjski stavbi?

Kaj pravzaprav v praksi pomeni liberalizacija trga električne energije? 

Preprosto povedano: pomeni, da si vsak posameznik lahko in sme prosto izbrati svojega dobavitelja elektrike, povsem neodvisno od lokacije bivališča, neodvisno od volje sosedov ali morebitnega upravnika večstanovanjske stavbe, skratka popolnoma neodvisno od česarkoli drugega razen od svoje lastne odločitve. To dejstvo je v splošnem prepričanju ljudi še vedno pogosto narobe razumljeno.

Življenjski stroški sodobnega časa so vsak dan višji in posledično je vse bolj smiselno poiskati tiste prihranke, ki ne bistveno ali pa sploh nič ne vplivajo na kakovost posameznikovega življenjskega sloga. Ena od takšnih možnosti je zagotovo izbira bolj ugodnega ponudnika električne energije, saj lahko brez kakršnega koli odrekanja dolgoročno zagotavlja občutne prihranke v družinskem proračunu. 

Izberite želenega ponudnika kjerkoli po Sloveniji!

Ljudje prosto izbiro ponudnika elektrike velikokrat aplicirajo na izbiro ponudnika telekomunikacijskih storitev, kjer ta izbira ni popolnoma prosta in je odvisna vsaj od pokritosti območja s signalom, če že ne tudi od drugih dejavnikov. To pa nikakor ne velja za trg električne energije. Pri izbiri dobavitelja elektrike ni popolnoma nobenih omejitev!

Vsi obstoječi ponudniki električne energije lahko zagotavljajo dobavo povsod po Sloveniji na podlagi vaše odločitve in sklenjene pogodbe o dobavi elektrike.

Neodvisnost pri popolnoma prosti, individualni izbiri najugodnejšega ponudnika botruje spodbujanju konkurenčnosti med dobavitelji, posledično pa zagotavlja vsakemu posamezniku možnost, da lahko na podlagi lastne presoje s pametno, premišljeno izbiro dobavitelja tudi prihrani pri mesečnih stroških, povezanih s porabo električne energije.  Dolgoročno prihranki  niso zanemarljivi,  toliko bolj v tistih gospodinjstvih, kjer se na elektriko tudi ogrevajo ali pa elektriko uporabljajo kot pogonsko moč za svoje jeklene konjičke.

Odprti trg električne energije spodbuja številne ugodne, akcijske ponudbe    

Dandanes se  ponudniki električne energije na svojo konkurenco na prostem trgu zelo dobro pripravijo. Lahko rečemo, da so v situaciji, kjer morajo svojim odjemalcem ponuditi več in bolje, nekako prisiljeni ustvarjati nove, privlačne, prepričljive ugodnosti za obstoječe in tudi nove, potencialne odjemalce.

Zavedajo se namreč, da odločitev za zamenjavo trenutno izbranega dobavitelja ni impulziven nakup, pač pa skrbno premišljena izbira, ki mora uporabniku zagotavljati opazen finančni prihranek.

Ali razumete delovanje svojega števca za električno energijo?

Števci delovne energije merijo porabo električne energije. V gospodinjstvu se poraba elektrike meri v kW na uro, cena pa se obračunava glede na porabljeno količino kW/h. 

V sodobnih gospodinjstvih večinoma poraba elektrike ni več zaračunana po enotni tarifi, kar pomeni, da nam vseh mesečno porabljenih količin ne obračunajo enako. En del je obračunan po višji, drugi del pa po nižji tarifi. Po istih cenah nam vso porabljeno elektriko zaračunajo samo v primeru, če smo se kot odjemalec odločili za enotno tarifo. V tem primeru bomo za vsako porabljeno kW/h plačali enako ceno. 

V nadaljevanju bomo podrobneje razjasnili pojem velike in male tarife za obračun električne energije in spoznali, od česa sta ti dve tarifi pravzaprav odvisni oziroma na kakšen način sta določeni.

Kaj v praksi pomeni mala in kaj velika tarifa v kWh?

Porabo elektrike lahko torej merimo po različnih tarifah. Poznamo tri različice: 

  • visoko tarifo (VT),
  • nizko tarifo (MT) ter  
  • enotno tarifo (ET). 

Vsaka tarifa, kot smo pojasnili, pa ima seveda tudi svojo ceno.  

Tako imenovana mala tarifa ali cenejša tarifa se uporabnikom obračunava v nočnem času med 22. in 6. uro naslednjega dne, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa ves dan. 

Tako imenovana velika tarifa ali dražja tarifa pa se uporabnikom obračunava podnevi, od ponedeljka do petka, in sicer od 6. do 22. ure. V obdobju, ko ura preide na poletni čas, pa se za tiste kupce, ki nimajo števca z možnostjo programske nastavitve prilagajanja časovnega zamika, velika tarifa obračunava od 7. do 23. ure. 

Tretja možnost pa je tako imenovana enotna tarifna postavka, ki se obračunava vsak dan v tednu 24 ur na dan. Enotna tarifa se meri, če ima odjemalec števec, ki ne omogoča merjenja po različnih tarifah, oziroma v primeru, če se posamezni uporabnik sam odloči za enotarifni način obračunavanja električne energije. 

Kaj se torej bolj splača?

Odvisno od potreb in življenjskih navad vsakega posameznega uporabnika. Za velika gospodinjstva, kjer imajo veliko električnih naprav, s katerimi rokujejo v nočnem času ali ob vikendih, ter so pripravljeni tudi zavestno varčevati z elektriko, je zagotovo dvotarifni način obračunavanja primernejša izbira. Za posameznike, pri katerih pa razmišljanje o uporabi poceni tarife ni optimalno, pa pride v poštev enotarifni način.  

Spoznajte razliko med analognim in digitalnim števcem

Analogni enotarifni števec meri porabo električne energije samo po eni tarifi (ET). Primeren je le za uporabo pri tistih odjemalcih, ki se odločijo za enotarifno obračunavanje električne energije. Za vse ostale odjemalce je potreben analogni dvotarifni števec, saj omogoča merjenje porabe električne energije po višji tarifi (VT) in po nižji tarifi (MT). 

Digitalni števci električne energije pa se od analognih števcev razlikujejo po tem, da imajo samo eno okence, v katerem se izmenično prikazujejo podatki o porabi v visoki tarifi (VT), nizki tarifi (MT) ali enotni tarifi (ET) in podatek o datumu in času.

Kot vsa tehnologija sodobnega časa, se tudi elektronski števci električne energije v zadnjem času močno razvijajo. Preprostemu merjenju električne energije se pridružujejo številne dodatne funkcionalnosti, ki opredeljujejo tako imenovane ''pametne števce''.

Pametni števci poleg osnovnega merjenja in beleženja porabe elektrike omogočajo tudi:

  • daljinsko odčitavanje porabe,
  • avtomatičen prenos podatkov,  
  • nastavitve na večje število tarif,  
  • nastavitve največje dovoljene porabe,  
  • predplačniške funkcije in  
  • nadzor nad kakovostjo električnega omrežja. 

V gospodinjstvu se poraba elektrike meri v kW na uro, po mali, veliki ali enotni tarifi.

Različni načini odčitavanja števcev električne energije

V preteklosti so števce mesečno odčitavali odjemalci sami ali pa so to urejale pooblaščene osebe s strani območnega distributerja. Danes sodobni števci omogočajo samodejno, daljinsko odčitavanje porabe, vendar pa jih večinoma še vedno popisujejo tudi distributerji ročno, vsaj enkrat letno. Ne glede na to pa je prav, da si znamo lastno porabo odčitati tudi sami. 

Stanje tarife pri enotarifnem mehanskem števcu vedno preberemo brez decimalnega mesta, kar pomeni, da preberemo le števila, zapisana v črnem pravokotniku. 

Pri dvotarifnem mehanskem števcu pa imamo dve številčnici, na katerih je na zgornji številčnici prikazana poraba po višji tarifi, na spodnji pa odčitamo porabo po nižji tarifi. Skupno porabo predstavlja seštevek obeh. Porabo vedno preberemo brez decimalnega mesta

Kako ste lahko prepričani, da vaš števec deluje pravilno?

Dejstvo je, da prav noben števec ne izmeri popolnoma točne porabe električne energije. Vsako merjenje ima namreč razpon napake, ki je lahko upoštevanja vreden ali zanemarljiv. Predvsem pri pametnih števcih so uporabniki opazili, da v praksi izmerijo previsoko porabo. Meroslovne lastnosti pametnih števcev, ki so pri nas v uporabi, zato redno preverjajo s pomočjo svetovno uveljavljenega modela statističnega vzorčenja. 

Kadar menite, da vaš števec ne deluje pravilno, tudi vi seveda lahko kadarkoli od svojega distributerja zahtevate strokovni pregled števca.  Upravljanje z vašim števcem je namreč v celoti v domeni področnega distributerja električne energije, kot je npr. Elektro Primorska, Elektro Gorenjska … Če menite, da vaš števec kilovatnih ur ne registrira pravilno, lahko tako zaprosite za umerjanje števca ali A-test števca - to pomeni, da se vaš števec pošlje v pregled in testiranje v akreditiran laboratorij. 

Življenjska doba števcev za električno energijo oziroma rok za zamenjavo v gospodinjstvih (ki so manjši odjemalci), je dvanajst let, oziroma polovico krajši za večje, poslovne odjemalce, kjer se števce zamenja na vsakih šest let. 

Zaradi zahtev evropske pravne ureditve bo Slovenija vse analogne števce s pametnimi zamenjala po letu 2025.

Ali je mogoče, da vam nekdo krade električno energijo?

Žal nič ni nemogoče, je pa res, da je bolj malo verjetno. Pa vendar, če utemeljeno sumite, da vam nekdo krade elektriko, nemudoma ukrepajte: najprej izklopite glavno stikalo v vaši razdelilni omarici in odvijte vse varovalke. Preverite, če števec kljub temu še vedno beleži porabo. Če jo, se posvetujte s svojim električarjem ali poiščite pomoč pri upravniku stavbe in to takoj javite svojemu distributerju električne energije

Na vsako prijavo se distributerji električne energije hitro in aktivno odzovejo, hkrati pa v okviru zmožnosti pregledajo omrežje in merilno mesto. 

Sodo, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, za neupravičen odjem elektrike šteje odjem, ko je uporabnik priključen na omrežje brez ustrezne pogodbe. Prav tako gre za neupravičen odjem v primeru, ko uporabnik nima nameščenih dogovorjenih merilnih naprav, oziroma se je samovoljno na električno omrežje priključil mimo njih ali pa je na kakršen koli drugačen način onemogočil registriranje merilnih podatkov. Vsa takšna dejanja štejejo kot tatvina, za katero je seveda zagrožena tudi visoka denarna kazen.

Zamenjava dobavitelja električne energije je popolnoma brezplačna, preprosta in hitra.

Kako v praksi kar najhitreje zamenjate trenutnega dobavitelja elektrike?

Zamenjava dobavitelja električne energije poteka povsem preprosto, zato so vsakršni pomisleki popolnoma nepotrebni. 

Nikar se ne bojte, da bi med zamenjavo ponudnika električne energije ostali brez elektrike, saj se to nikakor ne bo zgodilo. Za distribucijsko omrežje namreč skrbi povsem neodvisen sistemski operater – SODO, neodvisno podjetje, ki zagotavlja neprekinjeno, nemoteno, kakovostno  dobavo električne energije ne glede na izbranega dobavitelja. 

Tudi v večstanovanjskih stavbah, blokih in stolpnicah si lahko vsako gospodinjstvo poljubno izbere svojega dobavitelja električne energije, pa naj to se sliši še tako nenavadno. Vsako gospodinjstvo ima namreč svoje lastno merilno mesto, preko katerega se odčitava njegova dejanska poraba. Zato ne preseneča dejstvo, da individualna izbira ponudnika električne energije ni odvisna od opredelitve sosedov, upravnika zgradbe ali same lokacije objekta. Pri tem gre izključno za vašo lastno izbiro. 

Zamenjava dobavitelja električne energije je popo