Znanje in podpora

Je boljša enotna tarifa ali velika tarifa in mala tarifa elektrike?

VT, MT in ET. Pod tremi kraticami se skrivajo tri različne tarifne postavke elektrike in dva različna načina merjenja vaše porabe električne energije, enotarifni in dvotarifni. V nadaljevanju preverite, kaj vse skupaj sploh pomeni in kaj se bolj splača. 

A začnimo na začetku: pri vašem števcu za električno energijo

Števci električne energije so lahko bodisi analogni, bodisi digitalni.  Oboji merijo porabo elektrike v vašem domu – v stanovanju ali v hiši. V gospodinjstvu se poraba elektrike meri v kilovatnih urah (kW), cena pa se obračunava glede na porabljeno količino.

A vsaka kilovatna ura porabljene elektrike vas ne bo nujno stala isto. 

Vsi sosedje, ki pralne stroje moteče prižigajo pozno ponoči, tako dobro vedo, da je lahko tarifna postavka elektrike zvečer, ko velja “mala tarifa” ugodnejša kot čez dan. Načinu merjenja porabe, kjer ostaja cena kilovatne ure elektrike ves čas ista, pravimo enotarifni, načinu, kjer se tarifa elektrike spreminja glede na uro v dnevu, pa dvotarifni

Enotarifno merjenje porabe elektrike

Enotarifno merjenje porabe elektrike pomeni, da se vaša poraba elektrike obračunava po enotni tarifni postavki imenovani ET (“enotna tarifa”) in to vsak dan v tednu, 24 ur na dan

Povedano drugače: za elektriko boste po ET tarifi vsako uro plačali isto, pa naj bo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Tako vam ne bo več treba razmišljati, kdaj bo najceneje zagnati pomivalni stroj ali uporabiti sušilec.

Primer analognega dvotarifnega števca elektrike

Namen dvojne tarife je, da bi čim manj elektrike porabljali takrat, ko je elektroenergetski sistem zelo obremenjen.

Dvotarifno merjenje porabe elektrike

Drugače pa je z dvotarifnim merjenjem elektrike. Tu poraba elektrike ni več zaračunana po enotni, ampak po dvojni tarifi, kar pomeni, da se vse mesečno porabljene količine ne obračunajo enako.

Namen različnih cen električne energije v različnih tarifah je spodbuditi uporabnike, da bi čim manj električne energije porabljali takrat, ko je elektroenergetski sistem polno obremenjen, in več, ko sistem ni tako obremenjen.

  • MT oz. “mala tarifa” je cenejša, nizka tarifa, ki se obračunava v nočnem času, med 22. in 6. uro naslednjega dne, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa ves dan. 
  • VT oz. “velika tarifa” je dražja, višja tarifa, ki obračunava podnevi, od ponedeljka do petka, od 6. do 22. ure. V obdobju, ko ura preide na poletni čas, pa se za vse, ki nimate števca z možnostjo programske nastavitve prilagajanja časovnega zamika, velika tarifa obračunava od 7. do 23. Ure.

In, kaj je bolje? Enotna tarifa ali velika in mala tarifa?

Enoznačnega odgovora na to vprašanje ni. 

Odgovor je povsem odvisen od vaših potreb in življenjskih navad. Dvotarifno merjenje je na splošno boljša izbira kot enotarifno, nikakor pa to ni pravilo, pravijo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Praviloma velja, da se dvotarifno merjenje splača že, če gospodinjstvo v času manjše tarife porabi približno 30 % vse električne energije. 

Zveza potrošnikov Slovenije navaja še, da se je za enotarifni obračun odločilo približno 31 % gospodinjskih odjemalcev v Sloveniji, preostali pa za dvotarifnega, medtem ko dobavitelji električne energije ocenjujejo, da je enotna tarifa ugodnejša le za redka gospodinjstva.

In če želite iz ene tarife preiti na drug način obračunavanja? 

Če želite preiti z enotarifnega načina merjenja na dvotarifno ali obratno, morate o tem najprej obvestiti pristojno elektrodistribucijsko podjetje. To bo storitev izvedlo in jo zaračunalo po veljavnem ceniku storitev sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo (Sodo). 

A pozor: za prehod na dvotarifno merjenje mora biti vaše merilno mesto opremljeno z ustreznim števcem in pripadajočo komunikacijsko opremo. V nasprotnem primeru vas namreč doletijo dodatni stroški. Pri Zvezi potrošnikov Slovenije so tako zapisali, da boste za nakup enofaznega dvotarifnega števca odšteli okoli 135 €, za trifaznega pa okoli 235 €, prišteti pa je potrebno še strošek montaže. Pri prehodu iz dvotarifnega na enotarifno obračunavanje boste plačali le monterja, če je vaš števec vključen v sistem daljinskega odčitavanja pa zgolj strošek spremembe, okoli 12 €, pravi ZPS. 

* * *