Znanje in podpora

Trajnostna mobilnost je mobilnost prihodnosti

Kako se bo razvijala mobilnost pri nas? Lahko le z zamenjavo klasičnih za električne avtomobile rešimo vse težave? Ne, spremembe niso doletele samo prevoznih sredstev, spreminja se tudi naš pogled na celoten koncept mobilnosti. Tudi ta mora postati trajnosten. 

Razvoj mest in razvoj prometa sta dva pojma, dva dejavnika, ki brezpogojno vplivata drug na drugega. Še več, nesporno se je razvoj mest v preteklosti v največji meri prilagajal prav prometu. Od gradnje mestnih vpadnic in širokih cest, ob katerih so se bohotile tiste zgradbe, katerim svojega prostora ni bilo treba odstopiti pasovom asfalta, pa do gradenj velikih parkirišč in pozneje parkirnih garaž, ko je količina vozil znotraj mestnih središč postala prevelika. Količina avtomobilov je namreč hitro rasla,  s tem pa se je povečevala tudi obremenitev mestnih središč.   

Rešitev je trajnostna 

Kje je rešitev? V popolni prepovedi avtomobilskega prometa? Zagotovo ne, je pa nesporno dozorel čas, da se bivalna okolja in mobilnost razvija z roko v roki in upoštevanjem skupnih interesov in sinergij. To pomeni, da je treba ustvarjati avtomobile, ki bodo prijazni do mest, in mesta, ki bodo prilagojena (izključno) tem avtomobilom. Treba je torej poskrbeti za razvoj trajnostnega prometa, saj bomo le tako lahko poskrbeli za razvoj družbe v pravo smer

Osredotočimo se torej na sam pojem trajnostnega razvoja družbe. Gre za ukrepe, s katerimi bomo prihodnjim generacijam omogočili vsaj tako dobre pogoje za življenje in razvoj, kot jih imamo sami. Ob tem mora biti transport kot ključen del trajnostnega razvoja učinkovit in fleksibilen, saj bo imel tako tudi pozitivne posledice na ekonomijo – čeprav se družba (in morda ravno zato) v enem najbolj plodnih obdobij za proizvajalce avtomobilov odmika od danes uveljavljene percepcije, da mora imeti vsak posameznik svoj avtomobil. Mobilnost kot trajnostna storitev, ki zajema tako uporabo električnega avtomobila kot tudi dobavo čiste energije zanj, zagotovitev infrastrukture in prilagodljivih tehničnih rešitev, je namreč okolju veliko prijaznejša kot klasično lastništvo električnega vozila. 

Pri Petrolu zato že ponujamo celostne rešitve, ki vključujejo najem vozila in možnost polnjenja v mreži Petrolovih elektro polnilnic, ter tudi upravljanje voznega parka podjetij, kar poveča izkoriščenost vozil. 

Trajnostna prihodnost pomeni selitev od lastništva k storitvam. 

Petrolova vizija 

Pri Petrolu se vprašanja trajnostne mobilnosti seveda lotevamo celostno, zato je nastala vizija delovanja in poslovanja do leta 2022, ki vse, kar že ponujamo, pelje še nekaj korakov naprej.  

Vizija predvideva nadaljevanje razvoja na področju energetike in mobilnosti, s čimer bi postali pomemben regionalni igralec na tem področju, saj bomo ponujali celovite, trajnostne rešitve, ki pa bodo vsaka na svoj način prilagojene tako posameznikom kot podjetjem in hkrati okolju. Na področju sodelovanja s podjetji je Petrol sicer velik napredek dosegel v letih 2013 in 2014, ko je ustanovil Center energetskih rešitev CER, s pomočjo katerega podjetja spodbujajo k učinkoviti porabi energije.  

Eno izmed podjetij, ki so med prvimi pristopila k projektu, je Knauf Insulation iz Škofje Loke. 

Petrolova vizija: čista mobilnost, čista energija. 

Knauf Insulation: "Prihranimo 75 odstotkov!" 

"V podjetju dihamo in delamo zeleno. Pred petimi leti smo na primer začeli prodajati izdelke Urbanscape®, ki smo jih za ozelenjevanje streh in fasad ter v pomoč gojiteljem rastlin razvili sami. Ker želimo biti zeleni na vseh ravneh, smo se s Petrolom povezali za čim lažji prehod v trajnosten in brezogljičen električni vozni park s kar najnižjimi stroški. Petrolov nabor celovitih poslovnih storitev obsega vse – od najema vozil s celovitim upravljanjem in vzdrževanjem voznega parka do vzpostavitve in upravljanja polnilne infrastrukture, storitve polnjenja in pomoči uporabnikom ter korporativne souporabe vozil. Pri vožnji s popolnoma električnim vozilom že samo pri gorivu letno prihranimo več kot 1.000 € na vozilo, kar je kar 75-odstotni prihranek," pojasnjuje Jure Šumi, direktor programa zelenih rešitev v Knauf Insulation

S Petrolom so se v Knauf Insulation povezali za čim lažji prehod v trajnosten in brezogljičen električni vozni park, pravi Jure Šumi, direktor programa zelenih rešitev. 

V Petrolu sicer trenutno med vsemi alternativnimi pogoni največ pozornosti namenjamo električni mobilnosti. Preden pa bo e-mobilnost zaživela v polnem zamahu, bodo motorji z notranjim izgorevanjem in s tem tudi konvencionalna goriva še vedno zelo aktualni. Tudi v času, ki je potreben, da se promet v celoti elektrificira, zato prispevamo k ohranjanju čistega okolja pri uporabi obstoječih vozil. 

S sodobnimi aditiviranimi gorivi kot je Q Max, ter uporabo biogoriv lahko prav tako znižujemo emisije in vplive na okolje. Taka goriva ima Petrol na trgu že skoraj desetletje, z njimi pa danes oskrbujemo tudi najzahtevnejše srednje in vzhodno evropske trge – od Avstrije do Madžarske, Italije, Hrvaške in drugih. Seveda se tudi ta goriva redno nadgrajujejo v skladu z novimi izsledki tehnike in potrebami trga.         

Mobilnost mora biti čista in prilagodljiva!