Znanje in podpora

Veste, kako do nižjega stroška elektrike? Vaš števec in glavna varovalka vam lahko prihranita tudi do 40 %!

Nasvete in priporočila kako prihraniti pri strošku električne energije zagotovo že poznate – od vzpostavitve primerne temperature v prostoru in izklapljanja naprav, ko te niso v uporabi, vse do nakupa novih gospodinjskih aparatov. Pa ste vedeli, da se prihranek pri elektriki ne skriva zgolj v nakupu energetsko učinkovitejših izdelkov ali v spremembi vaših bivalnih navad? Razkrivamo 3 tehnične nasvete, s katerimi boste zmanjšali znesek na položnici. 

Svoj mesečni račun lahko bistveno znižate tudi brez posegov v denarnico ali spreminjanja navad, zgolj z upoštevanjem treh pomembnih tehničnih vidikov odjema električne energije. Tako boste uporabo elektrike brez spreminjanja dnevne rutine prilagodili svojemu življenjskemu stilu, hkrati pa poskrbeli za dobro voljo tudi petnajstega v mesecu, ko bo prispela položnica.  

1. Ste izbrali pravi števec? 

Je vaš števec električne energije prilagojen temu, kako poteka vaš dan?  Porabo električne energije namreč plačujete na podlagi odčitka števca na vašem merilnem mestu. Števce delimo na analogne in digitalne, še pomembneje pa na enotarifne in dvotarifne. Električna energija ima v različnih tarifah različno ceno, s čimer se uporabnike spodbuja k čim nižji porabi energije takrat, ko je elektroenergetski sistem najbolj obremenjen.  

Enotarifni števec bo tako porabo električne energije štel samo po eni, enotni tarifi (ET). To pomeni, da boste za svojo porabo elektrike vse ure v dnevu plačevali enako.  

Po drugi strani bo dvotarifni števec porabo elektrike obračunaval v dveh tarifah, višji (dražji) in manjši (cenejši), odvisno od ure v dnevu:  

  • višja tarifa (VT) velja vsak delavnik med šesto zjutraj in deseto zvečer, 
  • manjša tarifa (MT) velja vsak delavnik med deseto zvečer in šesto zjutraj ter ves dan ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh.  

Če vas med tednom čez dan povečini ni doma, kuhate in perete pa ob večerih in med vikendi, velja torej razmisliti o menjavi vašega enotarifnega števca za dvotarifnega – cena manjše tarife je lahko namreč tudi do 40 % ugodnejša od višje. Zveza potrošnikov Slovenije tako priporoča dvotarifno merjenje že, če gospodinjstvo v času manjše tarife porabi približno 30 % vse električne energije. 

Če želite preiti z enotarifnega načina merjenja na dvotarifno, morate o tem najprej obvestiti pristojno elektrodistribucijsko podjetje. To bo storitev izvedlo in jo zaračunalo po veljavnem ceniku storitev sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo (Sodo).  

2. Ste izbrali pravo moč glavne varovalke? 

Poleg števca je za višino zneska na računu elektrike pomembna še moč vaše glavne varovalke, ki se nahaja v električni omarici. Pri tem je ključno razumevanje koncepta priključne in obračunske moči. 

Priključna moč merilnega mesta je najvišja dovoljena moč električne energije, ki jo lahko prejmete iz omrežja. Določi jo sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo (SODO).  

Obračunska moč po drugi strani pomeni najvišjo moč električne energije, ki jo iz sistema dejansko prejmete. Preverite jo lahko na svojem računu za elektriko. Obračunsko moč določa zmogljivost vašega omejevalnika toka – torej vaša glavna varovalka. Medtem ko prešibke varovalke povzročajo izpade elektrike, pa lahko premočne kaj hitro pomenijo višji mesečni račun.  

Premočna glavna varovalka in z njo previsoka obračunska moč bo pomenila, da plačujete za električno energijo, ki je v resnici ne potrebujete, bremenili pa vas bodo še previsoki prispevki. Za vsak kilovat obračunske moči namreč plačujete s strani države določen prispevek za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, t.i. “prispevek SPTE in OVE”, ki v enem letu nanese skoraj 9 evrov. Pri obračunski moči 10 kW to pomeni kar 88 evrov letno. 

Moč glavne varovalke je najbolje določiti na podlagi vaših dejanskih potreb po električni energiji. Kolikšno obračunsko moč potrebujete, je namreč odvisno od števila in moči vaših porabnikov električne energije - električnih naprav, ki jih (hkrati) uporabljate za razsvetljavo, pranje, sušenje, kuhanje ali hlajenje prostorov. Za vsako električno napravo lahko v tehnični specifikaciji poiščete priključno moč, ki jo naprava porablja, ko deluje. Če tako ponavadi npr. hkrati uporabljate tri električne naprave s priključno močjo 2 kW, morate imeti zagotovljene najmanj 6 kW obračunske moči.   

Za menjavo glavne varovalke se po posvetu z energetskim strokovnjakom obrnite na svojega distributerja električne energije, ki vam bo menjavo računal po ceniku SODO, ki je po vsej Sloveniji enak.

3. Ste izbrali pravega dobavitelja? 

Trg električne energije je v Sloveniji liberaliziran, kar pomeni, da si lahko dobavitelja električne energije izberete sami ter tako poskrbite za vedno ugoden mesečni račun - tudi v večstanovanjskih stavbah! Vsako gospodinjstvo ima namreč svoje lastno merilno mesto z pripadajočim števcem, preko katerega se odčitava njegova poraba elektrike.  

Med ponudniki lahko preklopite ne glede na to, kje ste doma: če je pri operaterjih telekomunikacijskih omrežij izbira omejena, ker je možna le v okviru pokritosti s signalom, pri izbiri dobavitelja električne energije takšnih omejitev ni. Vsi obstoječi dobavitelji električne energije lahko tako zagotavljajo dobavo povsod po državi.  

Razlika je, seveda, v ceni.  

Ko primerjate cenike ponudnikov na trgu ne pozabite na dejstvo, da je končna cena električne energije sestavljena iz več postavk. Cene za uporabo omrežja, prispevki in trošarine so določeni s predpisi in so pri vseh igralcih na trgu enaki. Razlikujejo pa se redne cene za dobavo električne energije – trudimo se, da so te so v Petrolu vedno ugodne.   

* * *