Petrolove koncesije distribucije zemeljskega plina

V skupini Petrol se z izgradnjo plinovodnih omrežij ukvarjamo že od leta 1993. V Petrolu v Sloveniji trenutno upravljamo z 1.195 km in 29 koncesijami distribucije zemeljskega plina po modelu javno zasebnega partnerstva.

Za toplino doma

Brezskrbno ogrevanje, kuhanje ali topla voda –  zemeljski plin je vsestransko uporaben, udoben in ekonomičen vir ogrevanja.

V skupini Petrol se z izgradnjo plinovodnih omrežij ukvarjamo že od leta 1993. V Petrolu v Sloveniji trenutno upravljamo z 1.195 km in 29 koncesijami distribucije zemeljskega plina po modelu javno zasebnega partnerstva.

Za toplino doma
Pokritost občin s Petrol zemeljskim plinom
Dolžina omrežij 1.195 km
Število priključkov 19.087
Število odjemalcev 15.379