Petrolove koncesije distribucije zemeljskega plina

V skupini Petrol se z izgradnjo plinovodnih omrežij ukvarjamo že od leta 1993. V Petrolu v Sloveniji trenutno upravljamo z 1.195 km in 29 koncesijami distribucije zemeljskega plina po modelu javno zasebnega partnerstva.

OBVESTILO

Obveščamo vas, da se zaradi nastale situacije s koronavirusom do nadaljnjega izvaja samo nujna in interventna dela na distribucijskih omrežjih zemeljskega plina, ne izvaja pa se novih priklopov uporabnikov, izvedbe novih plinskih priključkov, odklopov na željo uporabnikov, menjav plinomerov in drugih del.

OBVESTILO

Vse uporabnike obveščamo, da zaradi omejitvenih ukrepov v mesecu marcu ne bomo izvajali rednih mesečnih popisov. Poraba za mesec marec bo ocenjena glede na povprečno porabo posameznega uporabnika. Vsi ki bodo stanje plinomera javili bodisi na enega od Petrolovih kanalov bodisi popisovalcu se jim bo obračunala dejanska poraba, vsem ostalim pa se bo poračunala poraba pri naslednjem popisu predvidoma aprila.

Za toplino doma

Brezskrbno ogrevanje, kuhanje ali topla voda –  zemeljski plin je vsestransko uporaben, udoben in ekonomičen vir ogrevanja.

V skupini Petrol se z izgradnjo plinovodnih omrežij ukvarjamo že od leta 1993. V Petrolu v Sloveniji trenutno upravljamo z 1.195 km in 29 koncesijami distribucije zemeljskega plina po modelu javno zasebnega partnerstva.

Dolžina omrežij 1.195 km
Število priključkov 19.087
Število odjemalcev 15.379