Šmarje pri Jelšah

Cena za omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev. Znesek za izvajanje meritev pri gospodinjskih uporabnikih z velikostjo plinomera G - 4 znaša 1,205655 €/mesec brez DDV.

Cenik je objavljen na podlagi Akt-a o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Šmarje pri Jelšah Uradni list RS 71/19.

Kontaktirajte nas

Petrol d.d., Ljubljana

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana