Zemeljski plin Rogatec

Cena za omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev. Znesek za izvajanje meritev pri gospodinjskih uporabnikih z velikostjo plinomera G - 4 znaša 1,82 EUR/mesec brez DDV.

Kontaktirajte nas

Petrol d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana