Zemeljski plin Rogatec

Cenik je objavljen na podlagi Akt-a o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec, Uradni list RS 207/21.


Kontaktirajte nas

Petrol d.d., Ljubljana

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana