Zemeljski plin Sežana

Cenik je objavljen na podlagi Akt-a o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana, Uradni list RS 204/21.


Kontaktirajte nas

Petrol d.d., Ljubljana