Tehnološka energetska prenova in upravljanje stavb

Pri energetskih prenovah stavb poiščemo investicijsko najboljšo rešitev, ki naročniku pri energentu in vzdrževanju po prenovi prinaša najbolj optimalne prihranke.

Kontaktirajte nas Reference
Preverite še ostale poslovne rešitve
Tehnološka energetska prenova zgradbe za izboljšanje energetske učinkovitosti lahko obsega ukrepe na strojnih in elektroenergetskih sistemih v objektu ter na ovoju stavbe, če je s tem nivo prihrankov ustrezen.
Partnerji se za tehnološko sanacijo odločijo, ko so učinki sanacije dovolj veliki, da investicijo vanjo upravičijo.

Učinki, ki jih načrtujemo, so: 
 • prihranki pri rabi energije,
 • prihranki pri stroških vzdrževanja,
 • prihranki pri stroških energenta (npr. menjava dražjega energenta s cenejšim – primer zamenjave kotla na ekstra lahko kurilno olje s kotlom na pelete), 
 • povečanje udobja v prostoru.

Energetsko pogodbeništvo je najbolj primeren model za izvedbo teh ukrepov. 
 


Več kot 200 primerov učinkovitih energetskih prenov
V zadnjih 15 letih smo v Petrolu izvedli ukrepe v več kot 200 objektih. V sklopu tehnološke energetske prenove nudimo naslednje ukrepe:
 • menjava razsvetljave z energetsko bolj učinkovito,
 • menjava stavbnega pohištva z energetsko bolj učinkovitim,
 • vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje sistema centralnega ogrevanja,
 • vgradnja delilnikov na radiatorje v večstanovanjskih oz. poslovnih stavbah, ki beležijo porabo toplote posameznega radiatorja,
 • enjava posamičnih hladilnih naprav z uvedbo centralnega hlajenja objekta,
 • uvedba ustrezne regulacije na sistemih ogrevanja, prezračevanja in/ali klimatizacije,
 • menjava starega vira ogrevanja (največkrat na lahko kurilno olje) z novimi, npr. na lesno biomaso, s toplotno črpalko, sončnimi kolektorji …,
 • uvedba centralnega nadzornega sistema,
 • uvedba mikrofiltracije na sistemu priprave bazenske vode,
 • menjava strehe oziroma izolacija podstrešja.

Sanacijo izvajamo v vseh objektih
Posamezne ukrepe tehnološke energetske prenove lahko izvedemo v vseh tipih oziroma vrstah objektov: 
 • v objektih v javni lasti,
 • v stanovanjskih objektih (večstanovanjskih ali individualnih),
 • v industrijskih objektih,
 • v objektih terciarne dejavnosti (trgovine, hoteli).
Občine in javni sektor se običajno odločijo za izvedbo tehnološke sanacije po modelu energetskega pogodbeništva, kar jim omogoča sprostitev investicijskih sredstev za druge namene.

Poslovni uporabniki pa se odločajo za sodelovanje po principu pogodbene oskrbe z energijo – ESC, pogodbenega odnosa z jamstvom prihrankov, pogodbene oskrbe s toploto (večstanovanjski objekti) in tudi energetskega pogodbeništva (večstanovanjski objekti).

Energetsko upravljanje objekta po zaključeni energetski prenovi
Po izvedbi vseh načrtovanih ukrepov je za doseganje največjih učinkov treba poskrbeti za pravilno in učinkovito energetsko upravljanje. To pomeni, da:
 • uporabniki objekta ob enakem ali boljšem udobju pravilno uporabljajo nove naprave oziroma sisteme, kar vključuje:
  • uvedbo ustreznih urnikov ogrevanja, 
  • prilagoditev jakosti razsvetljave načinu uporabe, 
  • ustrezno nastavitev temperatur in kakovosti zraka v prostorih, 
 • so novi sistemi oziroma naprave pravilno vzdrževane.

Zato je potrebno poskrbeti za primeren nadzor in upravljanje teh sistemov in naprav.

V primerih energetskega pogodbeništva za ta dela v pogodbeni dobi (tudi do 15 let) poskrbi izvajalec, ki tudi jamči, da so prihranki v resnici doseženi.


Sanacija ogrevalnih sistemov in sistemov prezračevanja
Ogrevanje in hlajenje imata velik vpliv na porabo energije v stavbah, zato med pogoste ukrepe tehnološke sanacije za poslovne uporabnike in poslovne stavbe sodijo rešitve ogrevanja, hlajenja, klimatizacije in prezračevanja. 

Te rešitve običajno obsegajo: 
 • zamenjavo starega vira ogrevanja z novim, npr. prehod iz kurilnega olja na lesno biomaso, toplotno črpalko ali ogrevanje preko sončnih sprejemnikov, vgrajenih na strehe,
 • vgradnjo delilnikov na radiatorje v večstanovanjskih ali poslovnih stavbah, 
 • zamenjavo posamičnih hladilnih naprav, klimatov z uvedbo centralnega hlajenja objekta in nato uvedbo ustrezne regulacije na sistemih ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, 
 • uvedbo centralnega nadzornega sistema, ki omogoča spremljanje porabe in doseganje zastavljenih parametrov. 
Z vsemi omenjenimi tehnološkimi ukrepi bistveno vplivamo na izboljšanje energetske učinkovitosti posameznih stavb in zmanjšanje ogljičnega odtisa. 
 
Vas zanima energetska rešitev ogrevanja ali hlajenja? Pošljite nam povpraševanje!

Prenova kotlovnic v večstanovanjskih stavbah
Pomemben ukrep tehnološke sanacije je tudi prenova kotlovnic po modelu Pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energijo. Zajema načrtovanje, financiranje, vgradnjo sodobnih kotlov, upravljanje in vzdrževanje sistema ter oskrbo s toploto v pogodbenem obdobju. 

Naše stranke se odločijo za menjavo kotlovnic v večstanovanjskih stavbah zaradi predimenzioniranosti, dotrajanosti, neučinkovitosti ali pomanjkanja ustrezne regulacije. Prenova je možna na podlagi > 75 % deleža soglasja etažnih lastnikov. Sanacija zajema prenovo kotlovnice, zunanjega distribucijskega omrežja, vzpostavitev daljinskega nadzora, po prenovi pa tudi upravljanje s sistemom. 

Upravnik izvaja distribucijo toplote v imenu etažnih lastnikov za obdobje 10 ali 15 let na podlagi podpisane pogodbe. Po izteku pogodbenega obdobja preide oprema v last etažnih lastnikov.

Rezultati menjave kotlovnice:
 • stroški ogrevanja so nižji za približno 15 %, 
 • optimizacija stroškov servisnih storitev,
 • prihranek finančnih sredstev iz rezervnega sklada za izvedbo ostalih ukrepov učinkovite rabe energije na objektu,
 • znižanje CO₂ zaradi ekološko sprejemljivega ogrevanja in znižanje emisij PM10 in PM2,5 delcev,
 • spremljanje in analiza obratovanja kotlovnice z lastnim orodjem za energetski management (Tango).

Primerjava celovite in tehnološke energetske prenove

Izbirate lahko med tehnološko in celovito energetsko prenovo, ki se razlikujeta v izvedbi in prinašata drugačne učinke. 

Značilnosti Celovita energetska prenova in upravljanje Tehnološka energetska prenova in upravljanje
Obseg prenove: Prenova celotnega ovoja stavbe, strojnih in elektro energetskih sistemov v objektu ter izvedba drugih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti Izvedba posamičnih ukrepov ali skupine ukrepov na ovoju stavbe, strojnih in elektro energetskih sistemov v objektu za izboljšanje energetske učinkovitosti
Učinki: Vpliva na zunanjo podobo Vpliva na udobje v prostoru (osvetljenost, temperature, vlaga, prezračevanje)
Rezultati: Zmanjšanje rabe primarne energije in zmanjšanje stroškov za oskrbo z energijo, zmanjšanje okoljskih obremenitev Najhitrejši učinki se kažejo v prihranku pri rabi energije, strošku vzdrževanja in energenta
Potrebna dodatna sredstva: Kombinacija z dodatnimi sredstvi (investitor, javni partner, kohezija) Dodatna sredstva največkrat niso potrebna
Modeli sodelovanja:
 1. Javno-zasebno partnerstvo s kombinacijo nepovratnih sredstev 
 2. Javno-zasebno partnerstvo s kombinacijo dodatnega investitorja (banka) 
 3. Zasebno partnerstvo
 4. Investicija z jamstvom prihrankov, kjer izvedemo investicijo financira javni partner, zasebni partner pa jamči prihranek 
 1. Energetsko pogodbeništvo - EPC 
 2. Pogodbena oskrba z energijo ESC 
 3. Pogodbeni odnos z jamstvom prihrankov 
 4. Naša investicija v celoti


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Kontaktirajte nas