Znanje in podpora

Energetski pregled pomaga pri boljšem upravljanju z energijo v podjetju

Poraba energije je za podjetja velik strošek, zato iščejo različne način za zmanjšanje porabe energije. Energetske prenove in projekti energetskih optimizacij ter energetsko upravljanje se začnejo z uvodno analizo stanja, s tako imenovanim energetskim pregledom. Z njim lažje prepoznate ukrepe, potrebne za izboljšanje energetske učinkovitosti in dolgoročno zmanjšanje stroškov.

Zakaj energetski pregled?

Številni se morda sprašujejo, zakaj se sploh odločiti za energetski pregled podjetja.

Energetski pregled je poglobljena analiza energetske učinkovitosti organizacije, opreme, sistemov, transporta in procesov. Temelji na sistematični analizi podatkov, ki so zbrani na podlagi meritev energijskih tokov. Energetski pregled je izveden s ciljem identifikacije potencialnih priložnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti in dolgoročnega zmanjšanja stroškov za energijo.

Ko v podjetje veste, kakšno je dejansko stanje in kje so potenciali, se lahko odločite, kakšne ukrepe boste sprejeli, oziroma kakšni bodo naslednji koraki.

Energetski pregled je celovita študija porabe energije podjetja, ki služi za kratkoročno in dolgoročno načrtovanje ukrepov večje energetske učinkovitosti.

Energetski pregled koristi podjetjem

Evropska unija opredeljuje energetsko učinkovitost kot pomemben segment za doseganje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri. Na državni ravni so cilji energetske učinkovitosti opredeljeni v Energetskem zakonu (EZ-1), kjer so opredeljene vrste ukrepov in mehanizmov za spodbujanje povečanja energetske učinkovitosti. EZ-1 velikim gospodarskim družbam celo nalaga obvezno izvedbo energetskih pregledov na vsaka štiri leta ter poročanje o izvedenih pregledih Agenciji za energijo.

Omenjene zakonodajne obveze v kombinaciji s spremembami trendov in razmerami v gospodarstvu zahtevajo drugačno ravnanje z energijo, kar vpliva tudi na poslovne modele podjetij. 

Potrebno je skrbno načrtovanje, kar pa je bistveno lažje, če ima podjetje na voljo celovito analizo energijskih tokov in predlagan investicijski program ukrepov, ki je del energetskega pregleda. S tem lahko načrtuje tako kratkoročne, kot dolgoročne aktivnosti na področju energetske učinkovitosti.

V energetskem pregledu bodo naši strokovnjaki za vas preverili najboljšo razpoložljivo tehnologijo na trgu, t.i. “Best Available Technology” (BAT) in vam svetovali, kako z njeno uporabo kar najbolje uresničiti predlagane ukrepe in zmanjšati stroške. Naloga izvajalcev energetskega pregleda je namreč tudi, da spremljajo in dobro poznajo vse novosti na trgu in jih smiselno vključijo v energetsko optimizacijo vašega podjetja.

Manjši stroški in boljši proizvodni pogoji

Poraba energije lahko za podjetja predstavlja velik strošek. Predvsem za proizvodna podjetja, ki v gospodarskem sektorju porabijo največ energije, in ki imajo velike možnosti za zmanjšanje porabe energije oz. izboljšanje energetske učinkovitosti. Z izvedenim energetskim pregledom se te možnosti identificirajo in podrobno tehnično razvijejo ukrepi za njihovo realizacijo. Ukrepi so tudi ekonomsko ovrednoteni z vsemi pomembnejšimi finančnimi kazalniki. 

Poleg energijskih prihrankov z ukrepi velikokrat rešujemo tudi zahtevne proizvodne in delovne pogoje. Možno je namreč, da kateri izmed ukrepov ne prinaša neposrednega energijskega prihranka,  prinaša pa izboljšanje delovnih razmer, tehnoloških pogojev in/ali stabilnejši proizvodni proces. S tem se ne samo zmanjša poraba energije na enoto izdelka, temveč se poveča produktivnost in posledično konkurenčnost poslovanja.

Nekatera (večja) podjetja so vključena v trgovanje s pravicami do emisij (t.i. CO2 kuponi). Cena teh kuponov narašča, zato je zmanjšanje izpustov CO2 vedno bolj pomemben učinek ukrepov za zmanjšanje porabe energije, ki so predlagani v energetskem pregledu.

Energetski pregled omogoči natančen vpogled v porabo energije in predstavi rešitve za učinkovito rabo energije v podjetju, vključno z najboljšo tehnologijo na trgu.

″Znanje o energetskem upravljanju je zahtevno, in narekuje nenehno usposabljanje, sledenje trendom in zakonodajnim obvezam, ki se pogosto spreminjajo. Po naših izkušnjah se vse več podjetij odloča za energetski pregled, saj s tem dobijo jasen strokovni vpogled v stanje, kot tudi konkretne predloge ukrepov za zmanjšanje porabe.” pove Rok Čepon, razvojni inženir energetskih rešitev v industriji v Petrolu.
 

Usposobljeni strokovnjaki, zanesljiva izvedba

V Petrolu poskrbimo za zanesljivo izvedbo energetskega pregleda, saj je ta ključen za optimizacijo proizvodnih procesov. Za izdelavo uporabljamo standardno ISO metodologijo, in sicer standard ISO 50002:2014. 

Petrolovi strokovnjaki za izvedbo energetskih pregledov s svojimi kompetencami več kot zadostijo zakonodajnim zahtevam, s seboj pa prinašajo še številne izkušnje razvoja tehničnih rešitev po meri. 

Pri izvedbi Petrol energetskih pregledov sodelujejo inženirji s področja strojništva, elektrotehnike in gradbeništva. S širokim strokovnim znanjem povezujejo različna področja energetskih sistemov in v sodelovanju s partnerji analizirajo več alternativnih rešitev za zmanjšanje porabe energije. Vsebina energetskega pregleda pa se prilagodi glede na panogo, ki se odvija v podjetju.

Za ta korak se je odločilo tudi podjetje CETIS d.d., ki je eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju rešitev varnostnih tiskovin. Svojo odličnost prenašajo tudi na področje energetske učinkovitosti. ″V Petrolu so za nas izvedli energetski pregled podjetja. Na podlagi tega smo skupaj prepoznali več ukrepov učinkovite rabe energije in razvili dolgoročno strategijo energetskega razvoja lokacije, ki bi podjetju prihranila 5.452 MWh energije letno. S tem bi se emisije CO2 zmanjšale za 2.371 ton letno, kar ustreza količini, ki jo letno vsrka več kot 120.000 dreves,″ so povedali v CETISU. 

V energetskem pregledu so lahko obravnavani številni primeri ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Pri tem pa je najbolj bistveno to, da vodijo k boljšemu upravljanju z energijo v podjetju, posledično pa k zmanjševanju stroškov, večji produktivnosti in nižjemu ogljičnemu odtisu podjetja.