Znanje in podpora

Energetski pregled pomaga pri boljšem upravljanju z energijo v podjetju

Poraba energije je za podjetja velik strošek, zato iščejo različne način za zmanjšanje porabe energije. Energetske prenove in projekti energetskih optimizacij ter energetsko upravljanje se začnejo z uvodno analizo stanja, s tako imenovanim energetskim pregledom. Z njim lažje prepoznate ukrepe, potrebne za izboljšanje energetske učinkovitosti in dolgoročno zmanjšanje stroškov.

Zakaj energetski pregled?

Številni se morda sprašujejo, zakaj se sploh odločiti za energetski pregled podjetja.

Energetski pregled je poglobljena analiza energetske učinkovitosti organizacije, opreme, sistemov, transporta in procesov. Temelji na sistematični analizi podatkov, ki so zbrani na podlagi meritev energijskih tokov. Energetski pregled je izveden s ciljem identifikacije potencialnih priložnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti in dolgoročnega zmanjšanja stroškov za energijo.

Ko v podjetje veste, kakšno je dejansko stanje in kje so potenciali, se lahko odločite, kakšne ukrepe boste sprejeli, oziroma kakšni bodo naslednji koraki.

Energetski pregled je celovita študija porabe energije podjetja, ki služi za kratkoročno in dolgoročno načrtovanje ukrepov večje energetske učinkovitosti.

Energetski pregled koristi podjetjem

Evropska unija opredeljuje energetsko učinkovitost kot pomemben segment za doseganje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri. Na državni ravni so cilji energetske učinkovitosti opredeljeni v Energetskem zakonu (EZ-1), kjer so opredeljene vrste ukrepov in mehanizmov za spodbujanje povečanja energetske učinkovitosti. EZ-1 velikim gospodarskim družbam celo nalaga obvezno izvedbo energetskih pregledov na vsaka štiri leta ter poročanje o izvedenih pregledih Agenciji za energijo.

Omenjene zakonodajne obveze v kombinaciji s spremembami trendov in razmerami v gospodarstvu zahtevajo drugačno ravnanje z energijo, kar vpliva tudi na poslovne modele podjetij. 

Potrebno je skrbno načrtovanje, kar pa je bistveno lažje, če ima podjetje na voljo celovito analizo energijskih tokov in predlagan investicijski program ukrepov, ki je del energetskega pregleda. S tem lahko načrtuje tako kratkoročne, kot dolgoročne aktivnosti na področju energetske učinkovitosti.

V energetskem pregledu bodo naši strokovnjaki za vas preverili najboljšo razpoložljivo tehnologijo na trgu, t.i. “Best Available Technology” (BAT) in vam svetovali, kako z njeno uporabo kar najbolje uresničiti predlagane ukrepe in zmanjšati stroške. Naloga izvajalcev energetskega pregleda je namreč tudi, da spremljajo in dobro poznajo vse novosti na trgu in jih smiselno vključijo v energetsko optimizacijo vašega podjetja.

Manjši stroški in boljši proizvodni pogoji

Poraba energije lahko za podjetja predstavlja velik strošek. Predvsem za proizvodna podjetja, ki v gospodarskem sektorju porabijo največ energije, in ki imajo velike možnosti za zmanjšanje porabe energije oz. izboljšanje en