Energetsko pogodbeništvo

Izberite poslovne modele, ki vam zagotavljajo nižje stroške oskrbe z energijo, oskrbo z energijo v določeni kakovosti in količini ter povečanje udobja v prostorih. Modele že vrsto let uporabljamo pri izvajanju energetskih storitev za naše kupce.

KONTAKTIRAJTE NAS REFERENCE

S trajnostno zavezo Petrol izvaja projekte energetskega pogodbeništva na vseh vrstah objektov in sistemih. Do danes smo uspešno izvedli in upravljamo več kot 100 projektov po opisanih modelih.

Z mislijo na bodoče razogljičenje družbe bomo tudi v prihodnje ambasador energetskega pogodbeništva v regiji.


Jamčenje učinkov
Petrol vam s pogodbo zagotovljene učinke jamči z različnimi jamstvi, npr. s finančnim instrumentom, z zadržanimi plačili, ali, najpogosteje, s plačevanjem storitev iz prihrankov v pogodbeni dobi. V tem primeru je plačilo neposredno odvisno od tega, ali dejansko dosežemo prihranek ali ne.

Model lahko vsebuje tudi financiranje investicije, ki je pogosto najpomembnejši razlog za odločitev za uporabo. Poglavitna prednost je, da ne potrebujete začetnega finančnega vložka, saj večino investicijskih sredstev za izvedbo ukrepov zagotovi Petrol. V pogodbeni dobi prevzamemo tudi tehnična in ekonomska tveganja za izvedbo in upravljanje projekta. Plačilo teh storitev, ki vključujejo tudi vračilo investicije, je odvisno od modela – skozi prihranke ali skozi fiksni del pri energentu.

Pogodbena doba je odvisna od razmerja med višino investicije in prihranki v pogodbeni dobi ter od zahtev naročnika po udeležbi na prihrankih. Večji delež tako predvideva daljšo pogodbeno dobo.
Izdelava projekta na ključ Celovita obravnava in celoviti ukrepi Garancija Financiranje
Vsebina in obseg storitev po modelu ESC Projektiranje, načrtovanje in vgradnja novih naprav, financiranje pripravljalnih ukrepov, celovito upravljanje, optimalno vodenje, stalen nadzor in vzdrževanje ter servisiranje, hitra odprava motenj Dobro predvideni finančni prihranki pogojujejo višino investicije Pogodbenik (izvajalec in investitor) garantira, da bodo ustvarjeni prihranki pokrivali stroške financiranja Zaradi izkušenj in storitve na ključ, pogodbenik zagotovi optimalen obseg investicije, pogodbeni partner ne potrebuje začetnega finančnega vložka
Prednosti v primerjavi z običajno investicijo Pogodbeno zagotavljanje želenih ciljev ali udobja v prostoru (osvetlitev, temperatura, ...) Ekonomska upravičenost Ni finančnega tveganja Pogodbeni partner lahko poveča svojo investicijsko sposobnost

Kdaj izbrati energetsko pogodbeništvo?

Energetsko pogodbeništvo je primerno za vse vrste uporabnikov: javni sektor, industrijo, izvajalce javnih gospodarskih služb in lastnike večstanovanjskih stavb.

Modeli se lahko uporabijo povsod, kjer je možno doseganje ekonomsko upravičenih prihrankov z uvedbo ukrepov:

  • Na stavbah s celovito ali tehnološko energetsko prenovo.
  • Na sistemih infrastrukture kot so javna razsvetljava, vodovodni sistemi ter sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja.
  • V tehnoloških procesih kot je oskrba s komprimiranim zrakom in paro ter oskrba v proizvodnji.

Modeli energetskega pogodbeništva