Znanje in podpora

Veter, sonce, voda = elektrika za vaš dom!

Skupaj z vami želimo pisati lepši jutri. Do konca septembra 2021 bomo zato našim obstoječim in novim odjemalcem zagotovili kar 241 milijonov kilovatnih ur elektrike iz energije vetra, sonca in vode. Z zagotavljanjem zgolj okolju prijazne elektrike bomo izpuste ogljikovega dioksida zmanjšali za 142 tisoč ton.  

“Podnebne spremembe”. Gre za besedno zvezo, ki je, na žalost, postala stalnica sodobnega življenja. Posledice so višanje morske gladine, širjenje puščav, taljenje ledenikov ter povečanje števila naravnih katastrof, ki spreminjajo naše kmetijstvo, gospodarstvo in življenjski prostor.  

Zato se odgovornost in skrb za okolje, v katerem živimo, odražata na vseh področjih Petrolovega delovanja. Vidimo namreč širšo sliko: varen in zdrav dom za nas in za prihodnje generacije. Skupaj z vami želimo tlakovati pot do tja.  

Kot največja slovenska energetska družba bomo tako svojim gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem med aprilom in septembrom 2021 dobavili 241 milijonov kWh elektrike, ki je v celoti proizvedena iz okolju prijaznih obnovljivih virov.  

In to našim obstoječim odjemalcem in vsem, ki boste na Petrol Elektriko še preklopili!  

Še odločnejši korak v nizkoogljično prihodnost

Obnovljive vire energije zajemamo iz naravnih virov in so zato na dolgi rok neomejeni, predvsem pa prijazni zdravju našega planeta. Zato že dolgo predstavljajo pomemben delež proizvodnih virov elektrike, ki vam jo zagotavljamo v Petrolu.  

Z našimi vetrnimi elektrarnami, na primer, proizvedemo za 35.000 povprečnih gospodinjstev nizkoogljične energije ter tako nižamo količine izpustov, ki bi lahko pri proizvodnji elektrike sicer nastajali. V regiji gradimo še sončne elektrarne in hidroelektrarne, ki dopolnjujejo našo zeleno ponudbo.  

In če so v letu 2019 obnovljivi viri energije predstavljali 8,19 % virov proizvodnje Petrolove elektrike, okolju škodljivejša fosilna goriva 53,91 %, jedrsko gorivo pa 37,90 %, se z aprilom letos ravnotežje na tej tehtnici temeljito spreminja. 

Za še odločnejši korak v nizkoogljično prihodnost vam bomo med aprilom in septembrom dobavljali le električno energijo, ki je bila proizvedena iz obnovljivih virov energije vetra, sonca in vode. Tako bomo v tem obdobju naš delež elektrike iz fosilnih goriv in jedrskega goriva zmanjšali na 0 %.   

V naslednje pol leta vam bomo v Petrolu zagotovili elektriko, ki je v celoti proizvedena iz okolju prijazne energije vetra, sonca in vode. 

241 milijonov kWh okolju prijazne elektrike in manj emisij

Tako bo skozi vtičnice gospodinjskih odjemalcev Petrol Elektrike, pa tudi vseh obrtnikov in drugih manjših poslovnih strank, naslednje pol leta pritekala elektrika, ki je nastala z manj izpusti. 

Zagotovili vam bomo predvidoma kar 241 milijonov kilovatnih ur okolju prijaznejše elektrike: 121 milijonov kWh elektrike iz energije vetra, 60 milijonov kWh elektrike iz energije sonca in 60 milijonov kWh elektrike iz energije vode.  

Načrtujemo da bomo s tem  izpuste CO2 zmanjšali za 142 tisoč ton, radioaktivne odpadke pa za 289 kilogramov.  

Poleg elektrike iz obnovljivih virov, ki jo proizvedemo sami, bomo delež okolju prijaznejše energije za dom povečali z dokupom trajnostne elektrike, proizvedene drugje. Da gre res za elektriko iz vetra, sonca in vode pričajo mednarodna potrdila o izvoru, ki beležijo kdaj, kje in kako je bila energija proizvedena.  

Tako ste lahko vedno gotovi v to, kakšna elektrika “priteče” v vašo vtičnico. Ta se sešteva v večjo sliko nizkoogljične prihodnosti, ki jo ustvarjamo skupaj.