Znanje in podpora

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije

V skladu z Aktom o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in dodatnem pojsanilu (Ur.l. RS, št. 28/23) ob Petrol d.d. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2022 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije

Sestava primarnih virov za skupno dobavljene količine v letu 2022
Viri Delež (%)
Fosilna goriva
Premog in lignit
Zemeljski plin
Naftni derivati
Nedoločljivo
52,79 %
27,72 %
20,15 %
2,75 %
2,17 %
Jedrsko gorivo 28,58 %
Obnovljivi viri
Vodna energija
Veter
Sončna energija
Geotermalna energija
Biomasa
Nedoločljivo
18,62 %
10,37 %
0,97 %
5,87 %
0,00 %
1,42%
0,00 %
Skupaj 100,00 %
Količine izpustov v ozračje v letu 2022
Ogljikov dioksid (g/kWh) 367,870
Radioaktivni odpadki (mg/kWh) 0,720

Viri informacij o vplivih na okolje:
ARSO www.arso.gov.si/
UL, FE www.fe.uni-lj.si/
UM, FERI https://feri.um.si/
AGEN RS www.agen-rs.si/
EIMV www.eimv.si/
IJS www.ijs.si/ijsw
SODO www.sodo.si/
SOPO www.eles.si/

Opomba:
Pri preračunu so upoštevani nacionalni preostali izpusti ogljikovega dioksida in nacionalna preostala količina radioaktivnih odpadkov v Sloveniji (Vir: Agencija za energijo RS, Ur.l. RS, št. 28/23) - Priloga: Tabela sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije ter količina POI v lasti Petrola d.d.