Znanje in podpora

Trajnostni tudi na olimpijskih igrah

Vas zanima, kaj imajo skupnega olimpijske igre in trajnostni razvoj? Precej več, kot bi si mislili na prvi pogled. Vrhunski šport in olimpijce s trajnostnim delovanjem povezujejo vizija, dolgoročnost, predanost in vztrajnost. Hitrih rešitev tukaj ni. Pot do rezultatov (in zmage) na obeh področjih je dolga in naporna. Tokratne olimpijske igre še posebej velik poudarek dajejo trajnosti in skrbi za okolje.

Povezuje nas zaveza k trajnosti

Koncept trajnosti se uveljavlja tudi v športu, kjer si vse več športnih organizacij prizadeva za trajnostno izvedbo športnih dogodkov, ki ne obremenjujejo okolja, oz. ne puščajo posledic za prihodnje generacije. Mednarodni olimpijski komite jemlje trajnost zelo odgovorno, saj ima razvito lastno trajnostno strategijo, ki se osredotoča na infrastrukturo in naravo, upravljanje z viri, mobilnost, delovno silo in podnebne spremembe. Obenem trajnost predstavlja enega izmed treh stebrov aktualnih olimpijskih iger, Tokyo 2020 (druga dva stebra sta kredibilnost in mladina).

Petrol je veliki sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije in ponosni sponzor naših športnikov. Tako kot je uspeh vrhunskega športnika rezultat timskega dela in dolgoročnih partnerstev – med športnikom, starši, trenerji, psihologi, fizioterapevti, navijači, sponzorji in drugimi podporniki – tudi v Petrolu za trajnostno delovanje in zagotavljanje rezultatov razvijamo dolgoročna partnerstva z različnimi deležniki – inštituti in strokovno sfero, industrijo, mesti, občinami in javnim sektorjem, dobavitelji ter drugimi poslovnimi partnerji. Skupaj razvijamo trajnostne rešitve v celotni regiji in izboljšujemo energetsko učinkovitost. 

Naša zavezanost k trajnosti je pomemben del naše strategije in delovanja podjetja.

V Petrolu soustvarjamo energetsko tranzicijo in naš strateški fokus predstavljajo predvsem napredne in sofisticirane energetske rešitve. Globalni energetski sistem je priča naglemu razvoju, na kar vplivajo tako povečane potrebe po energiji, gibanja na trgu energije, kot podnebne spremembe. V Petrolu se nanje odzivamo, zato vlagamo v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, učinkovito rabo energije, digitalizirane energetske rešitve in sodobno trajnostno mobilnost. 

Vetrna elektrarna Ljubač

Z energetskimi prenovami objektov izboljšujemo pogoje tudi za športnike

V Petrolu smo se v naši viziji zavezali trajnostnemu razvoju in želimo postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo. Zato so projekti energetske učinkovitosti – med njimi tudi projekti energetskih prenov stavb, ki potekajo v partnerstvih z občinami – za nas izjemnega pomena. S tovrstnimi projekti dosegamo zmage za naše partnerje, kot za nas, kar pa je najpomembneje, tudi za uporabnike objektov, med katerimi so tudi športniki. 

Z energetsko prenovo športnih objektov, kot so recimo Centralno kopališče Tivoli, Športni park Kodeljevo, olimpijski bazen Kranj, Gimnastični center, dvorana Zlatorog Celje, Squashland, Baza športa, Športni park Rudnik, Športna dvorana Brežice in večje število športnih objektov ter dvoran v okviru šolskih kompleksov, omogočamo športnikom izboljšane pogoje za treninge. Hkrati pa skrbimo za manjšo porabo energije ter posledično znižujemo ogljični odtis. V preteklih 20 letih, odkar prenavljamo stavbe in izboljšujemo energetsko učinkovitost infrastrukture mest, daljinske energetike in oskrbe s pitno vodo, smo prenovili že več kot 1 milijon m2 stavbnih površin, na kar smo zelo ponosni. 

Energetsko prenovljena športna dvorana Brežice

Na poti z olimpijsko baklo, od Raven na Koroškem do Tokia

Slovenska olimpijska bakla je nekaj posebnega. Izdelana je iz nerjavnega jekla in bukovega lesa, simbolizira pa trdno voljo, ki je potrebna, da pridemo na cilj, ter hkrati trajnost in samozavest. Svojo pot je začela 22. aprila na Koroškem, kjer je svojo trimesečno pot 23. julija tudi zaključila, na dan ko so se pričele olimpijske igre. 

V številnih krajih, ki jih je obiskala slovenska bakla, smo močno prisotni z našimi celovitimi energetskimi rešitvami. Na primer na izhodiščni točki bakle, Ravnah na Koroškem, smo skupaj s partnerji realizirali projekt ponovne uporabe odvečne toplote za ogrevanje mesta Ravne na Koroškem, celotnega zaokroženega gospodarskega območja Ravne in ogrevanja sanitarne tople vode. V Ljubljani smo uspešno izvedli že dva sklopa projektov energetske prenove, s čimer smo zmanjšali odtis za cca 3.500 ton CO2 letno, obenem pa je v teku že tretji sklop projektov, EOL-3. V primorski regiji smo energetsko prenovili javno razsvetljavo v Izoli in Kopru, kjer smo dosegli prihranke električne energije v višini 57 oziroma 65 % letno. Na območju dolenjske regije smo z javnim podjetjem Komunala Novo mesto vzpostavili nov digitalni telemetrični sistem vodooskrbnih objektov za nadzorovanje, upravljanje in načrtovanje omrežja blizu realnega časa, s čimer prispevamo k digitalizaciji in učinkovitejši oskrbi s pitno vodo. Energetsko smo prenovili 15 objektov v Brežicah, kjer je potovala bakla junija. Podobno velja za Maribor, kjer smo Mestni občini Maribor pomagali do 500.000 € letnega prihranka z izvedbo enega večjih projektov javno-zasebnega partnerstva do sedaj na področju energetskega pogodbeništva, prenovili smo namreč kar 24 objektov. V Velenju smo pomagali pri digitalizaciji vodovodnega sistema, kjer smo skupaj s Komunalnim podjetjem Velenje vzpostavili daljinski nadzor nad delovanjem vodovodnega sistema ter tako zagotovili oskrbo s pitno vodo v Velenju, Šoštanju in Šmartnem ob Paki in pomagali znižati vodne izgube za okoli 30 litrov na sekundo, dvakrat več od prvotne pogodbene zahteve. Omenili bi lahko še številne druge projekte, ampak bistveno je, da mrežo partnerstev gradimo v Sloveniji in po regiji, saj vemo, da so prizadevanja za bolj vzdržno prihodnost lahko le skupna.

#skupaj bomo lažje ohranili naš planet tudi za prihodnje generacije

Projekti se ne zaključijo s fazo izvedbe energetske prenove objektov oziroma stavb, ampak se nadaljujejo z ustreznim energetskim upravljanjem – nekako govorimo o vzdrževanju »dobre energetske kondicije stavb«. Energetsko upravljanje za nas predstavlja zelo širok pojem, na kratko pa zajema upravljanje z vsem, kar je povezano z energijsko rabo, bodisi doma, bodisi v industriji, pri čemer zasledujemo cilj energetske in stroškovne učinkovitosti. Poleg upravljanja je pomembno še ozaveščanje o pomenu izboljševanja energetske učinkovitosti in izobraževanje mladih.

Zavedamo se, da bomo samo s skupnim sodelovanjem pri upravljanju z viri ohranili naš planet tudi za naslednje generacije.

Čakajo nas še številni izzivi, a ker nam je mar za naš planet, smo si zadali cilj, da z energijo upravljamo trajnostno in učinkovito. Zmanjšujemo CO2 odtis, toplotne in vodne izgube, svetlobno onesnaževanje in pomagamo lokalnim skupnostim v regiji pri upravljanju njihovih energetskih infrastrukturnih sistemov, da izboljšujejo kakovost življenja prebivalcem na energetsko učinkovit način. Vse to nam lahko uspe le v partnerstvih in z olimpijskim zanosom, ko že danes razmišljamo za jutri.