Stavbe

Partnerjem pomagamo do učinkovitejšega in okolju prijaznejšega energetskega profila stavb. V Mestni občini Ljubljana smo tako omogočili letni prihranek 1,027 milijonov €, ogljični odtis pa zmanjšali za kar 3.000 ton ogljikovega dioksida, kar ohranja 150.000 dreves.

Oglejte si rešitve

Energetska prenova in upravljanje stavb

V vseh vrstah objektov zagotavljamo optimalno rabo energije in vode ob doseganju ustreznih uporabniških standardov.

Poiščemo investicijsko optimalno rešitev za energetsko prenovo, ki ustreza naročniku ter poskrbimo za celoten proces energetske prenove, kar partnerjem omogoči prihranke na času in denarju. Implementirane ukrepe nenehno spremljamo, naša napredna programska orodja celovitega upravljanja porabe energije in vode v objektih pa vam omogočajo sistematičen pristop k zagotavljanju energetske učinkovitosti objekta.

Samooskrba naselij in energetska oskrba stavb

Mestom in naseljem pomagamo trajnostno upravljati z viri. Zagotavljamo stabilno in zanesljivo oskrbo z energijo, tudi za odročne lokacije brez vzpostavljene energetske infrastrukture. S pomočjo obnovljivih virov energije omogočimo lokalno energetsko samozadostnost. Da bi spodbudili prehod v nizkoogljično družbo, šolam, trgovskim centrom, zdravstvenim domovom in drugim partnerjem pomagamo pri trajnostnem upravljanju s stavbami in energetski učinkovitosti. Uvajamo ukrepe učinkovite rabe energije in spodbujamo odgovorno ravnanje z viri.

Energetsko pogodbeništvo

Pogodbena oskrba z energijo in pogodbeno zagotavljanje prihrankov sta najpogostejša pogodbena modela izvajanja energetskih projektov.

Bistvena prednost je, da ne potrebujete začetnega finančnega vložka, saj večino investicijskih sredstev za izvedbo ukrepov zagotovimo v Petrolu. Prevzamemo tudi tehnična in ekonomska tveganja za izvedbo in upravljanje projekta ter jamčimo prihranke pri porabi energentov glede na preteklo stanje. 

Tehnično informacijski sistem Tango

Tango je enovit sistem za nadzor, upravljanje in analitiko, zasnovan tako, da presega potrebe današnjega poslovanja mest, upravljalcev infrastrukture, industrije, lastnikov zgradb in lastnikov pametnega doma.

Kot agregacijska platforma omogoča lahek zajem podatkov, centraliziran nadzor blizu realnega časa in lažje delovanje sistemov za sprejemanje bolj pragmatičnih odločitev. Predstavlja orodje za poslovno analitiko in umetno inteligenco in na enem mestu združuje vse podatke iz različnih virov. To omogoča vedno hitrejšo odzivnost ter natančno in zaupanja vredno odločanje, kot izboljšanje operativne učinkovitosti.

Poslovne rešitve