Znanje in podpora

Sporočite stanje svojega števca za zemeljski plin

Se želite izogniti letnemu poračunu in zemeljski plin plačevati po dejanski porabi? Stanje svojega plinomera nam lahko odjemalci Petrol Zemeljskega plina sporočite vsak mesec, za obračun dejansko porabljenega energenta.

Stanje števca lahko oddate:

Stanje plinomera nam lahko odjemalci zemeljskega plina na plinovodnem omrežju, kjer Petrol d.d., Ljubljana opravlja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega sistema, sporočate od 22. do zadnjega dne v mesecu.

Ostali odjemalci pa nam lahko glede na določila vašega operaterja distribucijskega sistema stanje plinomera sporočite terminih, navedenih spodaj. Odčitki, ki ne bodo pravočasno oziroma ustrezno sporočeni, pri obračunu za tekoči mesec žal ne bodo upoštevani.

Sporočite stanje števca
 

Operater distribucijskega omrežja Sprejemanje števčnih stanj Petrol d.d., Ljubljana
Adriaplin d.o.o. Od 26. do zadnjega dne v mesecu
Domplan d.o.o. Zadnje 4 dni v mesecu
Energetika Celje javno podjetje d.o.o. Od 26. do zadnjega dne v mesecu
Energetika Ljubljana d.o.o. Od 26. do zadnjega dne v mesecu
Enos d.d. Od 26. do zadnjega dne v mesecu
Istrabenz Plini d.o.o. Od 26. do zadnjega dne v mesecu
Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o. Od 26. do zadnjega dne v mesecu
Javno podjetje plinovod Sevnica d.o.o. Od 26. do zadnjega dne v mesecu
Jeko-in d.o.o. Od 26. do zadnjega dne v mesecu
Komunalno podjetje Velenje d.o.o. Od 26. do zadnjega dne v mesecu
Komunalno podjetje Vrhnika d.d. Od 26. do zadnjega dne v mesecu
Mestni plinovodi d.o.o. Od 26. do zadnjega dne v mesecu
Petrol Energetika d.o.o. Od 26. do zadnjega dne v mesecu
Plinarna Maribor d.d. Zadnje 4 dni v mesecu

* * *