Znanje in podpora

Pošljite SMS in oddajte stanje števca za plin

Poleg spletnega obrazca, brezplačne telefonske številke ter aplikacije in portala Moj Petrol lahko odjemalci Petrol Zemeljskega plina stanje svojega števca sporočite tudi z uporabo SMS sporočila.

Tako lahko privarčujete na času ter stanje sporočite tudi, ko se vam najbolj mudi. Prijavite se lahko tudi na SMS opomnik in poskrbite, da bo vaše stanje zemeljskega plina vedno oddano pravočasno.

Oddaja SMS odčitka za zemeljski plin

Stranke Petrola lahko števčno stanje zemeljskega plina oddate z SMS sporočilom na mobilno številko 051 680 770, od 22. do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec.

Po oddaji stanja boste prejeli povratni SMS o sprejetem oz. zavrnjenem odčitku.

Če ste stranka Petrola, ki ji zemeljski plin dobavljamo po našem distribucijskem omrežju (pod postavko “Operater distribucijskega omrežja” je na vašem računu naveden Petrol), potem v SMS sporočilo vpišite:

 • ključno besedo STANJE, ki ji sledi presledek,
 • številko odjemnega mesta distributerja, ki ji sledi presledek in
 • novo stanje števca.

Če ste stranka Petrola, ki ji zemeljski plin dobavljamo po distribucijskem omrežju, ki ni naše (pod postavko “Operater distribucijskega omrežja” je na vašem računu navedeno drugo podjetje), potem v SMS sporočilo vpišite:

 • ključno besedo STANJE, ki ji sledi presledek,
 • številko odjemnega mesta dobavitelja, ki ji sledi presledek in
 • novo stanje števca.
Prijava na SMS opomnik

Na SMS opomnik se lahko prijavite le preko mobilne telefonske številke na katero želite opomnik prejemati.

Če ste stranka Petrola, ki ji zemeljski plin dobavljamo po našem distribucijskem omrežju (pod postavko “Operater distribucijskega omrežja” je na vašem računu naveden Petrol), potem na številko 051 680 770 pošljite SMS sporočilo, ki vsebuje:

 • ključno besedo OPOMNIK, ki ji sledi presledek,
 • številko odjemnega mesta distributerja, ki ji sledi presledek in
 • šifro plačnika.

Če ste stranka Petrola, ki ji zemeljski plin dobavljamo po distribucijskem omrežju, ki ni naše (pod postavko “Operater distribucijskega omrežja” je na vašem računu navedeno drugo podjetje), potem na številko 051 680 770 pošljite SMS sporočilo, ki vsebuje:

 • ključno besedo OPOMNIK, ki ji sledi presledek,
 • številko odjemnega mesta dobavitelja, ki ji sledi presledek in
 • šifro plačnika.

Če imate več merilnih mest, boste za vsako od teh prejeli opomnik. Če se želite od opomnika odjaviti, pošljite SMS sporočilo s ključno besedo OPOMNIK STOP na številko 051 680 770.

Cena poslanega SMS sporočila bo zaračunana po veljavnem ceniku ponudnika vaših mobilnih storitev.

* * *