Stanje števca zemeljskega plina

Vsi podatki, označeni z zvezdico (*), so obvezni.

Stanje plinomera nam lahko odjemalci zemeljskega plina na plinovodnem omrežju, kjer Petrol d.d., Ljubljana opravlja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega sistema, sporočate od 22 do zadnjega dne v mesecu.

Ostali odjemalci nam lahko glede na določila vašega operaterja distribucijskega sistema stanje plinomera sporočite v terminih, ki jih določa področni distributer.

Stanje števca

Številka je zavedena na računu desno zgoraj.
Vpišite številko, ki odraža stanje vašega števca. Ne pišite decimalnih mest!