Znanje in podpora

Sporočite stanje svojega števca za utekočinjen naftni plin

Se želite izogniti letnemu poračunu in UNP plačevati po dejanski porabi? Stanje analognega števca nam lahko odjemalci Petrol utekočinjenega naftnega plina sporočite vsak mesec, za obračun dejansko porabljenega energenta.

Stanje števca lahko oddate:

Stanje plinomera nam lahko odjemalci utekočinjenega naftnega plinasporočate od 22. do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec. Odčitki, ki ne bodo pravočasno oziroma ustrezno sporočeni pri obračunu za tekoči mesec, žal ne bodo upoštevani. 

Sporočite stanje števca

* * *