Znanje in podpora

So vaši gospodinjski aparati varčni?

Električne naprave v gospodinjstvu nam olajšajo marsikatero opravilo. Toda kakšna je njihova mesečna ali letna poraba električne energije? Čeprav se izračun porabe električne energije morda zdi zapleten, ga lahko s pravilnimi podatki enostavno pridobimo.

Med največjimi porabniki energije v domačem gospodinjstvu se okoli prvega mesta vrtijo hladilna in zamrzovalna skrinja, pralni oz. pomivalni stroj, štedilnik in likalnik.

Vsak gospodinjski aparat ima svoje značilnosti, ki vplivajo na njegovo električno porabo. Velik vpliv imata predvsem moč (navadno izražena v vatih ali kilovatih) in energijski razred.

Poraba elektrike se izraža v kilovatnih urah, saj se moč aparata pomnoži s številom ur delovanja.

Za pravilno izračunavanje porabe elektrike moramo tako upoštevati naslednje korake: 

  • preveriti moč aparata, 
  • pomnožiti moč aparata s številom ur delovanja, 
  • pri izračunu porabe elektrike upoštevati, da aparat porabi manj električne energije pri nižjih stopnjah delovanja. 

Vsaka električna naprava ima nalepko, ki prikazuje njene lastnosti, vključno z nazivno močjo v vatih ali kilovatih. Kot primer izračuna porabe elektrike za pralni stroj lahko vzamemo, da če stroj deluje eno uro in ima moč 2000 vatov, bo porabil 2000 vatov na en cikel pranja. Če to številko delimo s 1000, dobimo 2 kilovatni uri (kWh). Če želimo izračunati mesečno porabo, pomnožimo moč pralnega stroja s skupnim številom ur delovanja na mesec.

Če želimo izračunati približne stroške uporabe pralnega stroja ali katere koli druge naprave, pomnožimo njeno energijsko porabo z aktualno ceno električne energije na kilovatno uro, ki jo lahko preverimo na Statističnem uradu Republike Slovenije.

Vendar pa je pomembno vedeti, da za realen izračun porabe elektrike ni dovolj samo poznavanje porabe posamezne naprave. Potrebno je upoštevati tudi stroške porabe glede na število uporabnikov in navade v gospodinjstvu, kot so pogostost uporabe, izbira varčnih programov in drugo.

Infografika - So vaši gospodinjski aparati varčni

Največji delež je bil porabljen za ogrevanje prostorov (64 %), sledili so razsvetljava in električne naprave (15 %), ogrevanje sanitarne vode (15 %), kuhanje (5 %) ter hlajenje prostorov (1 %).

Izračun porabe elektrike gospodinjskih naprav je pomemben, saj nam omogoča: 

  • razumevanje stroškov uporabe določene električne naprave, 
  • zmanjšanje mesečnih ali letnih stroškov za električno energijo, 
  • oceno prihranka pri prehodu na energetsko učinkovitejše električne naprave, 
  • razumevanje sestave računa za elektriko in kaj vpliva na njegovo višino, 
  • ugotavljanje, ali se splača zamenjati dobavitelja električne energije. 

Če želite zmanjšati porabo elektrike v svojem domu, se lahko najprej osredotočite na najbolj potratne naprave ter upoštevate zgornje nasvete. Po nekaj mesecih lahko ponovite izračun ali preprosto preverite, ali ste z zmanjšanjem porabe dosegli nižje stroške za električno energijo. 

* * *