Znanje in podpora

Koliko električne energije porabi štedilnik?

Ste vedeli, da električni štedilnik v povprečju porabi dobrih 600 kilovatnih ur elektrike na leto? Indukcijski štedilnik je v primerjavi s klasičnim štedilnikom s grelnimi ploščami bolj varčen, saj porabi od 20 do 25 % manj energije. Pri izračunu porabe električnega štedilnika je pomembno upoštevati tudi prehranjevalne navade in število ter starost družinskih članov, saj to lahko vpliva na porabo.

Povprečno slovensko gospodinjstvo z električnim štedilnikom porabi približno 624 kWh električne energije na leto za kuhanje. Če to pretvorimo v emisije CO2, upoštevajoč emisijski faktor za proizvodnjo električne energije v Sloveniji po podatkih Inštituta Jožefa Štefana (približno 0,48 kg CO2 na kWh), to pomeni, da gospodinjstva s tem izpustijo približno 300 kg CO2 na leto samo zaradi kuhanja. Če pomnožimo to številko s številom slovenskih gospodinjstev, ki uporabljajo električne štedilnike, dobimo približno 536,5 milijonov kWh porabe električne energije in posledično 257 milijonov kg CO2 izpustov na leto samo za kuhanje v gospodinjstvih.

Kako torej zmanjšati porabo električne energije pri uporabi štedilnika? Pomembno vlogo ima točno, varčno kuhanje, ki je ključen faktor pri zmanjšanju njegove porabe. Poraba električne energije je sicer odvisna od več dejavnikov, med drugim od moči štedilnika, časa uporabe, načina kuhanja in izbrane temperature. Indukcijski štedilniki so običajno bolj energetsko učinkoviti, saj lahko hitreje segrejejo posodo in s tem skrajšajo čas kuhanja.

Izračunamo jo po naslednji formuli, da moč kuhalne plošče (npr 1,5 kW) pomnožimo s časom rabe. Če smo štedilnik uporabljali 2 uri, smo v tem primeru porabili 3 kWh, kar je ob trenutni ceni elektrike 0,63 €. Podobno lahko izračunamo za gospodinjstva (točnejši izračun je odvisen od števila članov). Če gospodinjstvo kuha v povprečju 8-krat na teden in za pripravo toplega obroka porabijo povprečno 1 uro časa, takšno gospodinjstvo porabi 12 kWh električne energije na teden oz. 624 kWh na leto. Ob trenutni ceni elektrike je njihov strošek rabe štedilnika 131 € na leto.

Pri električnem štedilniku je poraba toplote odvisna predvsem od nastavitev kuhanja in izbire posode – ter manj od proizvajalca.

Kako bolj varčno kuhati?  

  • Uporabimo ustrezno velike posode, ki so primerne za uporabo na štedilniku in omogočajo boljši prenos toplote. 
  • Hrano kuhamo v pokritih posodah, ki dobro tesnijo, saj to pripomore k bolj učinkovitemu prenosu toplote ter s tem k hitrejšemu in manjšemu porabi energije. 
  • Električni štedilnik z grelnimi ali steklokeramičnimi ploščami ugasnemo nekaj minut pred koncem kuhanja, saj bo ostanek toplote zadostoval za dokončanje procesa kuhanja. S tem lahko tudi dodatno zmanjšamo porabo energije. 
* * *