Znanje in podpora

Nastavite hladilnik na optimalno temperaturo

Hladilnik in zamrzovalnik sta bistvena gospodinjska pripomočka, ki ju je treba imeti stalno priključena na električno omrežje. Vendar pa sta tudi med največjimi porabniki električne energije v gospodinjstvu.

Čeprav je delež porabljene energije za delovanje hladilnih in zamrzovalnih aparatov v gospodinjstvih v povprečju skoraj tretjinski, okoli 41 % hladilnih naprav v slovenskih gospodinjstvih sodi v energijski razred A ali višje, sodeč po raziskavi za gospodinjstva (REUS 2015), kar kaže na napredek v tehnologiji in večjo osveščenost o energijski učinkovitosti.

Toda pomembno je naprave nastaviti na primerno temperaturo. Omenjena raziskava REUS iz leta 2022 je pokazala, da ima okoli 48 % % gospodinjstev hladilnik nastavljen na previsoko temperaturo (bodisi previsoko – 35 %, bodisi prenizko – 13 %). In podobno velja tudi za zamrzovalnik (7 % ima nastavljeno prenizko temperaturo, 33 % pa previsoko). Poraba električne energije se predvsem pri vzdrževanju nižje temperature močno poveča, zraste lahko tudi do 15 %.

Ste vedeli, da že 5 mm debela plast ledu namreč poveča porabo energije za 30 %? 

S katerimi preprostimi ukrepi lahko zmanjšamo porabo električne energije, ki jo potrebujeta hladilnik in zamrzovalnik? Bodite pozorni na naslednje:

  • kratkotrajno odpiranje vrat hladilnika in zamrzovalnika (na kar sicer pri novejših hladilnikih opozarja zvočni signal), 
  • nastavitev optimalne temperature: okoli 5 °C v hladilniku in -18 °C v zamrzovalniku, 
  • redno odtajanje zamrzovalnika in zamrzovalnega dela hladilnika, saj že 5 mm debela plast ledu poveča porabo energije za 30 %, 
  • nakup naprav, ki same uravnavajo debelino ledu. 

Starost hladilne naprave je prav tako pomemben dejavnik, saj 15 let in več stare naprave porabijo do trikrat več energije kot novejše. Zamenjava stare hladilne naprave z najbolj energijsko učinkovito lahko zmanjša znesek na računu za električno energijo za okoli 7 %.

Sodobni hladilniki porabijo okoli 30 % manj energije od tistih proizvedenih pred 15 in več leti.

Pomembno je vedeti, da živila v hladilniku kopičijo hlad in s tem ohranjajo nizko temperaturo. Če imamo prazne prostore v hladilniku, jih lahko začasno zapolnimo s čim drugim (primeren je na primer stisnjen časopisni papir ali kuhinjske brisače v vrečki). Večji hladilnik je bolj ekonomičen in učinkovit kot dva manjša.

Kako pa je s primerno prostornino hladilnika? Navadno je za dvočlansko gospodinjstvo dovolj hladilnik s prostornino 100 do 120 litrov, medtem ko je za štiričlansko družino primeren hladilnik s prostornino 200 do 250 litrov. Velikost hladilnika in zamrzovalne skrinje seveda izberemo glede na dejanske potrebe.

* * *