Znanje in podpora

Za energetske rešitve tudi subvencije in krediti Eko sklada

Naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire so lahko za gospodinjstva precejšen finančni zalogaj. Energetske rešitve, kot je zamenjava starega in potratnega sistema ogrevanja z energetsko učinkovitejšim in okolju prijaznejšim na obnovljive vire, niso poceni, zato so za investitorje nadvse dobrodošle subvencije in krediti Eko sklada.

Le redko kdo med nami bi namreč lahko uresničil začrtane cilje glede energetske prenove svojega doma brez tovrstnih spodbud države oziroma bi jih veliko težje in bi za to potreboval dlje časa.  

Za vgradnjo okolju prijazne ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda, na primer, lahko za novogradnjo pridobite subvencijo Eko sklada v višini 20 odstotkov vrednosti naložbe oziroma največ 1000 evrov. Tisti, ki ste se odločili za zamenjavo stare kurilne naprave s tem tipom ogrevalne toplotne črpalke, pa lahko pridobite nepovratna sredstva v višini od 40 do 50 odstotkov vrednosti naložbe oziroma največ 2500 evrov.

Po pomoč v Energetski center Petrol

Vse se začne s papirologijo: natančneje z izpolnjevanjem vloge za pridobivanje nepovratnih sredstev, ki jih za naložbe v učinkovito rabo energije in rabo energije iz obnovljivih virov dodeljuje Eko sklad.  

To pa je za marsikaterega investitorja trd oreh.

Za pomoč in nasvet se lahko obrnete na naše svetovalce v Energetskem centru Petrol, kjer za vse, ki načrtujete bodisi delno bodisi celovito energetsko prenovo doma, pripravimo izračun optimalne porabe energije, predvsem pa pomagamo in svetujemo pri izbiri energetskih rešitev, ki so prilagojene vašemu načinu bivanja. Poleg tega, da za vsakega pripravimo ponudbo po meri, v Petrolu poskrbimo za pridobitev vseh soglasij, potrebnih za namestitev in delovanje izbrane energetske rešitve, kar vključuje tudi pomoč pri izpolnjevanju vlog za subvencije ali kredite Eko sklada.

Poenostavljen postopek za pridobitev subvencij

Slovenski okoljski javni sklad je lani prek razpisov razdelil za več kot štiri milijone evrov subvencij in za 12 milijonov evrov ugodnih kreditov.  

Junija 2019 je Eko sklad objavil dva nova poziva za nepovratne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter za skoraj ničenergijske stavbe. Med drugim je mogoče po prvem pozivu pridobiti nepovratna sredstva za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje, za vgradnjo ogrevalne toplotne črpalke in kondenzacijske plinske peči.

Vlogo za pridobitev subvencije Eko sklada po novem oddate po izvedeni naložbi.

Pomembna novost v primerjavi s prejšnjimi leti je, da je postopek za pridobitev subvencije poenostavljen – medtem ko je do zdaj veljalo, da je treba vlogo oddati pred začetkom del in nato pošiljati še zaključno dokumentacijo, se vlogo po novem odda po izvedeni naložbi. Takšna poenostavitev zmanjša obveznosti vlagatelja in skrajša čas izplačila subvencije, pravijo na Eko skladu.  

Poglejmo, kako postopek poteka po novem:

  • izbira predračuna in izvajalca,
  • izvedba naložbe, zbiranje dokumentacije za priloge vlogi za pridobitev subvencije, zaključek del in plačilo,
  • oddaja vloge na Eko sklad,
  • prejem odločbe o sofinanciranju,
  • izplačilo subvencije v dveh do treh mesecih.
Prenovljene spodbude za socialno šibke občane  

Maja 2019 je