Znanje in podpora

Veste, kaj goriva Q Max razlikuje od drugih dizelskih goriv? 

HiTECH goriva, med katere spadajo tudi vsa Petrolova goriva, ki nosijo oznako Q Max, so razvita v skladu z najnovejšimi trendi in usmeritvami pri aditiviranju goriv. Z njimi tudi za 100 % izboljšamo čistost motorja, emisije pa občutno zmanjšamo. Še več: zaradi optimalnega delovanja lahko ob uporabi teh goriv dosežemo tudi nižjo porabo.    

V vsej avtomobilski industriji so bili dizelski motorji v zadnjih 15 letih deležni največjega tehnološkega napredka. Njihov razvoj je narekovala predvsem težnja po znižanju emisij – tako zdravju škodljivih spojin, kot tudi emisij CO2, ki so razlog za segrevanje ozračja in podnebne spremembe.  Razvoju dizelskih motorjev so morala slediti tudi goriva, ki so bila v zadnjem desetletju prav tako deležna mnogih omejitev in izboljšav.  

Goriva Q Max
Goriva v funkciji zaščite in čiščenja motorja  

Vgradnja novih prefinjenih sistemov za čiščenje izpušnih plinov je tako znižala avtomobilske izpuste žvepla, nato pa privedla še do uvedbe goriv »brez žvepla«. Ta so danes pogoj za doseganje najvišjih emisijskih standardov na vozilih, kot sta Euro5 in Euro6. Žveplo in njegovo mazalno funkcijo v motorju pa je bilo tako potrebno nadomestiti z drugimi rešitvami.  

Goriva so poleg tega vse bolj prevzemala tudi funkcijo zaščite in čiščenja motorja, saj je bilo le tako mogoče ohranjati optimalne in karseda nespremenjene razmere v motorju tudi na daljši rok.   

Na trgu so se posledično pojavila t.i. HiTECH goriva, ki so po svojih sposobnostih presegala nivo standardnih goriv. Gre za dodatno aditivirana in obdelana goriva, ki so sposobna bolje ščititi motorne dele in zagotavljati optimalno stanje delovanja, kar vpliva tudi na porabo, emisije ter posledično ekonomiko vožnje.       

Zaradi optimalnejšega zgorevanja so emisije občutno nižje, ob stalni uporabi Q Max goriv pa lahko dosežemo tudi do 4 % nižjo porabo.

Nižji strošek na prevožen kilometer z gorivi Q Max  

V skupino HiTECH goriv spadajo vsa Petrolova goriva, ki nosijo oznako Q Max, tako na segmentu motornih bencinov kot dizelskega goriva. Razvita so v skladu z najnovejšimi trendi in usmeritvami pri aditiviranju goriv, za nadgradnjo pa se uporabljajo aditivi vrhunskega svetovnega proizvajalca AFTON Chemicals.

Z gorivi Q Max tudi za 100 % izboljšamo čistost napajalnega dela in motornih delov, ki so že obremenjeni z oblogami, kot tudi preprečujemo nastajanje novih. Z uporabo učinkovitih detergentnih dodatkov goriva Q Max namreč preprečujejo nastajanje oblog na motornih delih ("Keep Clean"), kot tudi odstranjujejo že nastale ("Clean Up"). S tem zagotavljajo optimalno stanje motorja in procesa zgorevanja skozi daljše časovno obdobje, kar vpliva na boljšo ekonomiko in zanesljivost vožnje in nenazadnje tudi podaljšuje življenjsko dobo motornih delov.  

Zaradi optimalnejšega zgorevanja so emisije občutno nižje, ob stalni uporabi Q Max goriv pa lahko dosežemo tudi do 4 % nižjo porabo. Vsi ti učinki povečujejo zanesljivost delovanja motorja in posledično znižujejo stroške na prevožen kilometer.      

Zakaj torej izbrati Petrolova goriva Q Max?

Naša več kot 70 letna tradicija pomeni, da v Petrolu, poleg utečenih in kupcem prijaznih prodajnih procesov, razpolagamo tudi z zelo učinkovitim sistemom preverjanja kakovosti.

Ta  vključuje celovit nadzor nad kakovostjo goriv v vseh ključnih točkah nabavne in prodajne verige. Garancija za to so dolgoletne lastne izkušnje, izkušen tim naftnih strokovnjakov, spremljanje najboljših evropskih in svetovnih praks, ter lasten akreditiran naftni laboratorij z referencami tudi izven meja Slovenije. Surovine in končne proizvode – goriva in sorodne proizvode naftnega ali nenaftnega izvora – kupujemo le pri preskušanih svetovnih ponudnikih, njihovo kakovost pa redno prilagajamo zahtevam na trgu ter novim tehnološkim rešitvam.

V Petrolu poleg utečenih prodajnih procesov razpolagamo tudi z zelo učinkovitim sistemom preverjanja kakovosti goriv.