Znanje in podpora

Veste, kaj goriva Q Max razlikuje od drugih dizelskih goriv? 

HiTECH goriva, med katere spadajo tudi vsa Petrolova goriva, ki nosijo oznako Q Max, so razvita v skladu z najnovejšimi trendi in usmeritvami pri aditiviranju goriv. Z njimi tudi za 100 % izboljšamo čistost motorja, emisije pa občutno zmanjšamo. Še več: zaradi optimalnega delovanja lahko ob uporabi teh goriv dosežemo tudi nižjo porabo.    

V vsej avtomobilski industriji so bili dizelski motorji v zadnjih 15 letih deležni največjega tehnološkega napredka. Njihov razvoj je narekovala predvsem težnja po znižanju emisij – tako zdravju škodljivih spojin, kot tudi emisij CO2, ki so razlog za segrevanje ozračja in podnebne spremembe.  Razvoju dizelskih motorjev so morala slediti tudi goriva, ki so bila v zadnjem desetletju prav tako deležna mnogih omejitev in izboljšav.  

Goriva Q Max
Goriva v funkciji zaščite in čiščenja motorja  

Vgradnja novih prefinjenih sistemov za čiščenje izpušnih plinov je tako znižala avtomobilske izpuste žvepla, nato pa privedla še do uvedbe goriv »brez žvepla«. Ta so danes pogoj za doseganje najvišjih emisijskih standardov na vozilih, kot sta Euro5 in Euro6. Žveplo in njegovo mazalno funkcijo v motorju pa je bilo tako potrebno nadomestiti z drugimi rešitvami.  

Goriva so poleg tega vse bolj prevzemala tudi funkcijo zaščite in čiščenja motorja, saj je bilo le tako mogoče ohranjati optimalne in karseda nespremenjene razmere v motorju tudi na daljši rok.   

Na trgu so se posledično pojavila t.i. HiTECH goriva, ki so po svojih sposobnostih presegala nivo standardnih goriv. Gre za dodatno ad