Znanje in podpora

Naši koraki se seštevajo – pa naj gre za olimpijske igre ali za trajnostno prihodnost

Za nami so še ene čustvene olimpijske igre. V okviru tokratnih smo člani Petrolove družine ne le navijali za naše olimpijce, ampak tudi podpirali mlade športne talente iz socialno šibkejših okolij. Ker smo trajnost v Petrolu vtkali v našo zavezo, boljši jutri gradimo že danes: s partnerstvi za nizkoogljično prihodnost in družbeno odgovornimi projekti. Pri tem sodelujejo tako naši prizadevni zaposleni, kot zvesti kupci, člani Petrol kluba.   

Dobrodelnost članov Petrol kluba presegla pričakovanja  

Da šteje vsako dobro dejanje, je potrdila tudi letošnja dobrodelna akcija 'Vsaka zlata točka šteje', ki je presegla pričakovanja marsikoga. V Petrolu smo se v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, Fundacijo Mira Cerarja za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij in Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje tudi ob tokratnih olimpijskih igrah Peking 2022 odločili ponoviti dobrodelno akcijo ‘Vsaka Zlata točka šteje’. V njej smo prek donacij točk, zbranih v Petrol klubu, zbirali sredstva za program Botrstvo v športu, ki podpira mlade športne upe iz socialno šibkejših okolij. 

Dobra dejanja in podarjene Zlate točke so se seštele v izjemen rezultat zbranih točk, saj ste člani Petrol kluba v le štirih dneh zbrali milijon Zlatih točk. V Petrolu smo zbrane Zlate točke podvojili, zbiranje sredstev pa se je nadaljevalo v drugem krogu donacij. Skupaj smo tako zbrali 25.000 € sredstev za mlade športnike, ki jih bodo uporabili za nakup opreme in omogočanje enakih pogojev za treninge in tekmovanja.  

Veseli smo, da smo dosegli neverjeten odziv naših uporabnikov in s tem pomagali mladim športnim talentom omogočiti kar najboljše pogoje za prihodnje športne uspehe. 

Kako smo jim predali zbrana sredstva, si preberite tukaj. 

Ni pa to edini način podpore športu, za katerega si prizadevamo v Petrolu. Slovenske športnike že vrsto let pa podpiramo tudi skozi različne športne klube in zveze, ali pa omogočamo sponzorstva posamičnim športnikom in športnicam, v vlogi velikega sponzorja OKS pa nastopamo že vse od aprila 2012.

Narava, največji športni objekt, tako vrhunskih kot rekreativnih športnikov 

Poleg številnih sponzorskih in donatorskih projektov povezanih s športom pa v Petrolu pomagamo tudi s humanitarnimi in kulturnimi projekti, ki pripomorejo k bolj zdravemu in dinamičnemu življenjskemu slogu ter višji kakovosti življenja.  

Ko gre za družbeno blaginjo, poleg športa, kulture in humanitarnosti visoko na našo agendo postavljamo tudi skrb za okolje. Zavedamo se, da moramo skrbno upravljati z naravnimi viri, če želimo okolje ohraniti za prihodnje generacije.  

Delujemo na področju izboljšanja energetske učinkovitosti, o čemer pričajo številni referenčni projekti. S celovito ponudbo energetskih rešitev pomagamo gospodinjstvom do energetsko učinkovitega doma, soustvarjamo energetsko učinkovita mesta in podjetja, zagotavljamo električno energijo iz obnovljivih virov energije in omogočamo okolju prijaznejšo mobilnost. 

Zavzemamo se za učinkovitejšo rabo energije, večjo integracijo obnovljivih virov energije in nove modele trajnostne mobilnosti. 

Verjamemo, da je trajnost možna, če delujemo skupaj, v partnerstvih, zato sodelujemo v številnih pilotnih in razvojnih projektih z različnimi partnerji in tako soustvarjamo energetsko tranzicijo. Energetski izzivi družbe so preveliki in hkrati preveč kompleksni, da bi jih reševali parcialno, oz. ločeno.  

Vsi lahko za sabo puščamo odtis

V Petrolu si ne prizadevamo le zmanjšati okoljskega odtisa, ampak si prizadevamo, da imajo naše aktivnosti pozitiven odtis tudi na področju družbe, kot take.  

Družbeno odgovornost razumemo kot trajnostno zavezo sodelovanja z okoljem, kjer poslujemo. Zato smo partnerji v številnih razvojno-raziskovalnih projektih, na področjih, kot so pametna mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom, mreže za prehod v krožno gospodarstvo, mobilnost in razvoj zelenih tehnologij, kjer si želimo aktivno prispevati za razvoj novih rešitev. 

Trajnostni razvoj skupine Petrol temelji na treh stebrih: nizkoogljična energetska družba, partnerstvo z zaposlenimi in družbenim okoljem ter krožno gospodarstvo.