Znanje in podpora

Visokokakovostna goriva Q Max so naš odgovor na učinkovitejši prehod v nizkoogljično družbo

Čeprav tudi mi stremimo k temu, da bo prihodnost nizkoogljična, vemo, da se to ne more zgoditi čez noč. Prav zato želimo z novo generacijo Q Max goriv, ki smo jo na trg plasirali letos, poskrbeti, da bo pot v novo mobilnost prijaznejša in bolj odgovorna do okolja. 

Sam Elon Musk je povedal, da tudi, če bi imel gumb, s katerim bi lahko ukinil uporabo vseh fosilnih goriv, ga ne bi pritisnil. Svet je še vedno zelo odvisen od njih in prehod k obnovljivim virom mora biti postopen. 

A kako se ga lotiti? 

Nova generacija goriv Q Max – velik korak proti nizkoogljični prihodnosti 

Kot osrednja nacionalna energetska družba imamo v slovenskem prostoru posebno vlogo in odgovornost do kupcev. Tako z razvojnim timom strokovnjakov in dolgoletnimi izkušnjami redno skrbimo tudi za prilagajanje naših goriv aktualnim zahtevam in potrebam trga.  

Ker goriva niso jabolka, ki bi jih lahko pred nakupom kupec preskusil ali si jih vsaj dobro ogledal, pomembno vlogo pri nakupu pogonskega goriva predstavlja vaše zaupanje. Zato smo ponosni, da s svojimi gorivi že več kot tričetrt stoletja uspešno skrbimo za mobilnost v našem prostoru. Brez znanja, razvojnih ambicij in tehničnih resursov nam to prav gotovo ne bi uspelo. 

In tudi sedaj, ko se že resno spogledujemo z brezogljično oz. nizkoogljično družbo, smo s svojo prenovljeno generacijo Q Max goriv uspeli poiskati še več iz že tako močno optimiziranih naftnih proizvodov. Vemo namreč, da ni pomembna le prihodnost, ampak tudi pot do tja. 

Tudi zakonodajne zahteve sprožijo inovacije 

Kot vse v življenju, se tudi motorji jeklenih konjičkov neprestano spreminjajo. Njihov razvoj v zadnjem času vse bolj narekujejo zahteve in omejitve zakonodaje, s katerimi se sledi predvsem ciljem zmanjševanja vplivov, ki jih raba goriv lahko ima na naše bivalno okolje. Tem se seveda morajo prilagajati tudi goriva.  

Nove generacije sodobnih bencinskih in dizelskih motorjev zahtevajo sodobno gorivo, njihov razvoj pri tem pa mora slediti predvsem trem usmeritvam: 

  • znižanju porabe in povečanju energetske učinkovitosti,  
  • skrbi za ohranjanje nespremenjenih pogojev obratovanja v motorju ter 
  • zniževanju emisij in negativnih vplivov rabe goriv za okolje.  

Odgovor na vse tri točke ponuja nova molekularna formula, vključena v nov posodobljen paket aditivov v Q Max gorivih. Ta motorju “vrača” izvorno moč in odzivnost, zagotavlja trajnejšo zaščito in stabilnost delovanja, vse to pa gorivu prinaša tudi atribute, ki bodo v naslednjem desetletju vstopnica gorivom na trg – in pomemben korak na poti v nizkoogljično prihodnost. 

Nova generacija goriv Q Max prinaša nižje emisije in zmanjšanje negativnih učinkov rabe motorjev z notranjim izgorevanjem na okolje.

Zakaj so nova goriva Q Max prijaznejša do okolja? 

Motorni deli v motorju so zaradi visokih temperatur, naravnih lastnosti goriva ter zunanjih vplivov podvrženi nastajanju zelo viskoznih in trdih oblog. Zaradi njih pride do spremenjenih razmer, ki vplivajo na vse ključne procese v motorju. Vse to se manifestira v izgubi moči in pospeškov, povečani porabi in, seveda, tudi v višjih emisijah. V končni fazi lahko pride tudi do resnejših poškodb motorja.   

Družba Afton Chemicals iz velike Britanije je razvila posebno, še izboljšano formulo čiščenja in zaščite površin, ki bazira na s tehnologiji čiščenja “Dual Action Technology”. Gre za edinstven pristop, kjer z unikatnim in inteligentnim učinkovanjem molekul dosežemo dvojni učinek – površine očistimo že nastalih oblog ter jih istočasno zaščitimo pred nastajanjem novih.  

Z učinkovitim čiščenjem in zaščito nezaželene procese v motorju močno upočasnimo oz. sem jim lahko skoraj v celoti izognemo. Rezultat tega je hitra restavracija razmer v motorju, s tem pa dosežemo maksimalno razpoložljivo moč in odzivnost motorja.  

Rezultat je, med drugim, znižana poraba goriva, ki je lahko z novimi dizelskim gorivi Petrola nižja tudi za kar 4,3 %. S tem se izboljša ekonomika rabe goriva, znižajo pa se tudi emisije CO2. Še izboljšana je čistost in zaščita motorja, ki se, v primerjavi s standardnimi gorivi, izboljša tudi za 100 %. S tem se znižajo emisije po izgorevanju in negativni učinki rabe goriva za okolje.   

Posebej izbrana kombinacija aditivov najnovejše generacije zagotavlja še optimalen proces izgorevanja Q Max goriv pri vseh režimih delovanja za nižje emisije dušikovih oksidov in manj trdih delcev v izpuhu.  

In rezultat?  

Okolju prijaznejše pogonsko gorivo z okoljskimi izboljšavami v primerjavi z neaditiviranim standardnim gorivom, ki so jih potrdili motorni in terenski testi: 

Nova generacija Q Max goriv Okoljske izboljšave
Q Max 95 13,6 % znižanje emisij NOx in 13 % nižja vsebnost trdnih delcev (PM) 
Q Max 100 11,7 % znižanje emisij NOx in 31,2 % znižanje trdnih delcev (PM)
Q Max Diesel 11 % manj nezgorelih CH in 6,2 % znižanje trdnih delcev (PM) 
Q Max iQ Diesel 8,8 % znižanje emisij NOx, 10,9 % znižanje trdnih delcev (PM) in 4,7 % znižanje CO2