Znanje in podpora

Goriva – izbor pomembnejših vprašanj in odgovorov

Vas zanima, kako tehnološka naprednost vašega motorja vpliva na porabo goriva? Ali pa kako lahko izboljšate karakteristike goriva, ki ga točite v svojega jeklenega konjička? Odgovarjamo na nekaj pogosto zastavljenih vprašanj o gorivih in aditivih, kakovosti goriv, porabi goriva ter biogorivih. 

Kakšna je razlika med avtomobilskimi motorji včeraj in danes?

Princip delovanja motorjev se v osnovi ni spremenil veliko, ključni in zelo veliki razvojni premiki pa so bili narejeni v samem krmiljenju in optimizaciji procesov. Te so v zadnjem času narekovale predvsem vse bolj zaostrene okoljske zahteve ter ekonomika energetske porabe. 

Kakšna je razlika med običajnimi in aditiviranimi gorivi?

Kot običajna se danes štejejo goriva, ki po svojih lastnostih ustrezajo osnovnim standardnim zahtevam. Aditivirana goriva izboljšujejo ekonomiko delovanja, dodatno ščitijo motor ter zagotavljajo večjo varnost in zanesljivost delovanja. Zaradi teh sposobnosti taka goriva pogosto imenujemo tudi »nadstandardna« goriva.

Kaj so aditivi in kakšna je njihova funkcija?

Aditivi so dodatki gorivom, s katerimi izboljšujemo karakteristike goriv na eni strani, po drugi pa povečujemo zaščito in zanesljivost delovanja motorja, kar vse vpliva tudi na ekonomiko procesov v motorju.

Kakšna je kakovost goriv na slovenskem trgu?

Na slovenskem trgu je kakovost goriv sorazmerno visoka. To je zagotovo mogoče trditi za največje ponudnike goriv, v nekaj manjši meri pa za manjše distributerje, kjer je kritična točka predvsem v procesih kontrole ter sami manipulaciji z gorivi.

Ali je kakovost goriv na slovenskem trgu dobra?

Kakovost goriv v Sloveniji je povsem primerljiva z gorivi na razvitih zahodnih trgih, po nekaterih lastnostih pa jih še celo prekaša (npr. v nizkotemperaturnih lastnostih). Določen problem predstavljajo nekateri manjši ponudniki, ki kupcem včasih goriva ponujajo celo pod ceno. Gre seveda za goriva, ki v celoti ne izpolnjujejo standardnih zahtev in so omejene uporabnosti. Problem nastane, ko se ta uporabljajo v mešani rabi z gorivi večjih in zanesljivih ponudnikov, kjer je v primeru okvar ali težav na motorjih, krivca za to težko enoznačno locirati.

Kako se nadzira kakovost goriv?

Nadzor kakovosti goriv je eden od ključnih faktorjev, ki kupcu zagotavljajo, da bo na prodajnem mestu prejel kakovosten proizvod. Pri tem so mišljene kontrole na vseh ključnih točkah nabavne in prodajne verige. Za izvajanje nadzora mora distributer imeti postavljen kakovosten in zanesljiv sistem kakovosti, ki mora vključevati tako ustrezno preizkuševa