Znanje in podpora

Zagotavljanje kakovosti Q Max goriv: certifikati in akreditacijske listine

Celotno poslovanje družbe Petrol temelji na uveljavljanju visokih standardov kakovosti – še posebej, ko gre za ponudbo goriv na trgu. Preverite, kateri mednarodni certifikati in akreditacijske listine dokazujejo našo kvaliteto.

Od leta 1997 dalje naše sisteme standardov kakovosti stalno nadgrajujemo in razširjamo. V družbi Petrol imamo tako certificirane sisteme vodenja kakovosti (ISO 9001), ravnanja z okoljem (ISO 14001) in upravljanja z energijo (ISO 50001).  Smo imetnik certifikata POR za Program odgovornega ravnanja z okoljem za izvajanje dejavnosti skladiščenja, logistike in maloprodajne mreže bencinskih servisov v Sloveniji.

V več kot 70 letih obstoja smo v Petrolu stalno razvijali in vlagali tudi v lasten strokovni kader. S svojimi strokovnimi službami in podporo smo zgradili in ohranili status vodilne naftne inštitucije v Sloveniji, ki pomembno vpliva tudi na razvoj in prenos novih tehnološko najnaprednejših goriv na slovenski trg. V okviru skupine Petrol d.d., Ljubljana delujeta Laboratorij Petrol, ki je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-002 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025) in Služba meritve in okolje, ki je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-040 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).

Laboratorij Petrol izvaja preskuse in analize goriv, maziv in kemičnih proizvodov, Služba meritve in okolje pa izvaja kontrolo meril pretoka tekočin, tlaka v pnevmatikah in opreme, ki deluje pod tlakom.

Z lastnim znanjem in izkušnjami lahko danes svojim kupcem nudimo visoko kakovostna aditivirana goriva, ki zadovoljujejo vse, tudi najvišje zahteve trga – tako zahteve uporabnikov in proizvajalcev vozil, kot tudi zahteve vse ostrejše evropske zakonodaje s ciljem zniževanja vplivov rabe goriv na okolje.

Naši certifikati in akreditacijske listine

Sistem vodenja kakovosti
Sistem ravnanja z okoljem
Sistem upravljanja z energijo
Splošne zahteve za usposobljenost preizkuševalnih in kalibracijskih laboratorijev

Laboratorij Petrol v okviru matične družbe Petrol d.d., Ljubljana deluje kot neodvisna in nevtralna institucija ter svoje dejavnosti izvaja tudi za zunanje naročnike. Petrol d.d., Ljubljana - Laboratorij Petrol je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-002 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).