Znanje in podpora

Peleti – kakovost potrjujejo certifikati

S kakovostnimi lesnimi gorivi, kot so lesni peleti, se ogrevamo občutno ceneje kot s fosilnimi, pri tem pa okolja ne obremenjujemo s škodljivimi izpusti. Ker pa je ponudba peletov različnih proizvajalcev in uvoznikov na slovenskem trgu zelo velika, se marsikdo znajde v zadregi in ne ve, kaj kupiti. Najboljše vodilo pri nakupu so vidno označeni certifikati ENplus, DINplus in S4Q. Jih poznate?

Najdaljšo tradicijo imata certifikata ENplus in DINplus. ENplus so prvič predstavili v Nemčiji leta 2010, potem so ga začele uporabljati še druge evropske države, tudi Slovenija. DINplus je bil razvit leta 2002, osnova zanj sta bila nemški in avstrijski standard. Oba certifikata potrjujeta, da certifikacijski organi pri proizvajalcih peletov redno in nenapovedano pregledujejo kakovost peletov, zato imajo običajno vzpostavljen učinkovit sistem notranjega nadzora in zagotavljanja kakovosti.  

Trije kakovostni razredi

Tako ENplus kot DINplus temeljita na standardu EN ISO 17225-1:2014, ki pelete razvršča v tri kakovostne razrede: A1, A2 in B. Peleti iz razreda A1 in A2 so najbolj kakovostni in primerni za rabo v gospodinjstvih, medtem ko so peleti iz razreda B bolj primerni za industrijsko rabo.  

Omenjeni standard določa mejne vrednosti najpomembnejših lastnosti peletov, na podlagi katerih se peleti uvrščajo v posamezne kakovostne razrede. Te lastnosti so: vsebnost vode in pepela, mehanska obstojnost in gostota nasutja:

  • vsebnost vlage – v nobenem kakovostnem razredu ne sme presegati 10 odstotkov,
  • ostanek pepela – največ 0,7 odstotka za razred A1 in 1,2 odstotka za razred A2,
  • mehanska obstojnost – najnižja dovoljena vrednost za razreda A1 in A2 je 97,5 odstotka,
  • gostota nasutja – za razreda A1 in A2 mora preseči 625 kg/m³, v nobenem primeru pa ne sme biti manjša od 600 kg/m³.

Na Zvezi potrošnikov Slovenije v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije že nekaj let opravljajo neodvisna testiranja lesnih peletov, ki jih je mogoče kupiti na slovenskem trgu. Poleg omenjenih lastnosti v laboratoriju preverjajo tudi delež finih delcev ter vsebnost določenih makro- in mikrokemijskih elementov.  

Vrhunska kakovost peletov, ki bodo greli vaše domove, je namreč tudi naša prva skrb, zato smo poskrbeli, da so peleti, ki jih kupite na Petrolu –  pa naj bodo to Petroleti, peleti Forest ali Forest Premium – izdelani iz lesa iz preverjene kakovosti, z visoko kurilno vrednostjo, nizko vsebnostjo pepela in brez dodatnih primesi. 

Barva peletov je odvisna od lesa in postopka izdelave, v nobenem primeru pa ne odraža njihove kakovosti.

Slovenska znamka S4Q

Pridobivanje certifikatov ENplus in DINplus je za manjše proizvajalce peletov – in teh je v Sloveniji veliko – precejšen  strošek. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije so zato vzpostavili podporni sistem zagotavljanja kakovosti peletov in tržno znamko S4Q (Support for quality – Podpora za kakovost), ki pelete prav tako razvršča v tri kakovostne razrede. Oznaka S4Q na embalaži peletov podobno kot prej omenjena certifikata zagotavlja najvišjo kakovost peletov, proizvajalci pa z njo na trgu dokazujejo, da dosegajo in vzdržujejo določeno raven kakovosti svojih proizvodov. 

Certifikat ENplus tudi za distributerje

Certifikat ENplus lahko poleg proizvajalcev pridobijo tudi distributerji. Kupec težko loči med obema, saj je njuna grafična podoba skoraj identična, razlikujeta se le v številčnih oznakah. Je pa med njima pomembna razlika: medtem ko certifikat ENplus za proizvajalca potrjuje najvišji kakovostni razred samega proizvoda, torej peletov, certifikat za distributerja zagotavlja, da je distributer poskrbel za ustrezno skladiščenje in transport peletov. V Petrolu tako poleg peletov vrhunske kvalitete poskrbimo še, da so ti skladiščeni v dobro zračenih prostorih, kjer je temperatura čim bolj konstantna, brez nihanj v toploti in stran od zunanje vlage.  

* * *