Znanje in podpora

Veste, kako do varčne uporabe energije doma?

Je vaš mesečni račun za elektriko previsok? Za vas smo zbrali nekaj nasvetov, kako s čim manj truda prihraniti pri porabi energije v vašem domu. 

Pečico izklopite 10 minut pred koncem peke

Pri pečicah, ki so pogosto in dlje časa v uporabi, je dobro preveriti tesnjenje vrat. Vrat pečice med peko ne odpirajmo. Če imamo v pečici na razpolago ventilator, ga uporabljajmo, saj bo hrana hitreje pripravljena. Kadar je mogoče, pecimo več jedi hkrati. Prihranimo tudi, če pečico izklopimo približno 10 minut pred koncem peke — topel zrak bo jed spekel do konca. Zamrznjene jedi odtajajmo na sobni temperaturi, v hladni vodi ali jih ponoči pustimo v hladilniku.

Malo vode za več okusa in prihranek

Kuhajmo v pokritih posodah in če je le mogoče, uporabljajmo ekonom lonec, saj z njim rabo energije lahko zmanjšamo tudi do trikrat.Količina vode za kuho naj ne bo po nepotrebnem prevelika. Porabo energije lahko zmanjšamo tudi do trikrat, hrana, ki jo bomo skuhali v manjši koliurednistvo čini vode, pa je navadno tudi okusnejša. Ko voda zavre, zmanjšajmo moč kuhalne plošče do točke, ko voda še vedno vre. S skrajšanjem časa kuhanja bolj smotrno ravnamo z energijo in z našim časom, hrana pa je tudi bolj okusna, če je ne razkuhamo.

Kuhinjska napa odvaja vonjave in toploto

S pravilno vgrajeno in uporabljeno kuhinjsko napo bistveno pripomoremo k čistejši kuhinji in zraku v njej. Redno čiščenje filtrov poveča učinkovitost odvajanja toplote in zmanjša rabo električne energije.

Prihranimo z ugašanjem naprav

Prvi korak k zmanjšanju rabe električne energije je njena pravilna in smotrna uporaba. Pri rabi energije ni pomembna samo moč porabnika, ampak tudi čas delovanja. Z izklapljanjem lahko veliko prihranimo.

Kje se skrivajo potencialni prihranki? Pri iskanju potratnežev si lahko pomagamo z merilniki rabe energije, za oceno porabe nekaterih porabnikov, kot so računalnik, monitor, razsvetljava …, pa lahko mesečno porabo ali strošek izračunamo. Z izračunom le ocenimo rabo energije električnega porabnika, poznati pa moramo njegovo moč in čas uporabe. Tako dobimo približno predstavo o rabi električne energije. Za primer vzemimo računalnik in monitor, saj ju imamo v službi in doma ter ju je smiselno ugašati. Po izračunu boste vedeli, zakaj.

Kako se lotimo izračuna?

Predpostavimo, da ima vaš računalnik z monitorjem skupno moč 150 W (0,15 kW). Za delovanje torej oba porabita 0,15 kWh električne energije, če delujeta eno uro (0,15 kW × 1 h). Porabo pomnožimo z delovnimi urami na dan in številom dni v mesecu. Dobimo mesečno rabo energije. Primer izračuna za neprekinjeno delovanje monitorja z računalnikom 24 ur, 30 dni na mesec: 0,15 kWh x 24 h x 30 dni = 108 kWh/ mesec. To pomnožimo še s ceno električne energije na enoto kWh in dobimo strošek za mesečno delovanje.

Strošek neprekinjenega delovanja samo enega računalnika z monitorjem ni zanemarljiv, saj takšna raba energije lahko predstavlja tudi eno petino mesečne porabe oziroma stroška na računu za električno energijo v enem gospodinjstvu.


Naj sije sonce, ali kako čim bolje izkoristiti naravno svetlobo ter tako prihraniti pri porabi energije

Vsak dan živimo ob svetlobi, zato nam je le–ta samoumevna in se niti ne zavedamo njenega pomena. Z vidika varčevanja z energijo lahko, če nekaj pozornosti namenimo dnevni svetlobi, veliko prihranimo. Naravna svetloba pa je tudi bistvenega pomena za življenje, saj njena prisotnost zaradi bioloških razlogov pozitivno vpliva na človeka. Obstaja kar nekaj preprostih načinov, kako prihraniti. Poglejmo, s katerimi lahko že takoj začnete bolj varčno izkoriščati energijo:

  • Varčevanje z umetno razsvetljavo: v čim večji meri izkoriščajte naravno svetlobo tam, kjer je to mogoče. Tako se zmanjša raba energije za umetno razsvetljavo, hkrati pa se zagotovi dobra stopnja osvetljenosti z izkoriščanjem naravne svetlobe.
  • Kjer je to mogoče, dvignite žaluzije ali rolete v času izpostavljenosti soncu in ne prižigajte luči oz. le–te ugasnite.
  • Optimalna uporaba naravne svetlobe v zgradbi je seveda odvisna od podnebja, območja, na katerem se zgradba nahaja, izpostavljenosti soncu in oblike zgradbe same. Vse okenske odprtine, ki so obrnjene na jug, so načeloma idealne za maksimalno izkoriščanje naravne svetlobe, saj omogočajo prodor svetlobe globoko v prostor v zimskem času, ob poletnem soncu pa dodatno težavo predstavlja pregrevanje prostora, zato je treba to svetlobo v poletnem času zastreti. Medtem pa lahko v omenjenem času za dobro dnevno osvetlitev izkoriščamo na sever orientirane okenske odprtine, ne da bi pri tem bistveno obremenjevali prostor z zunanjimi toplotnimi dobitki. Okna, ki so postavljena na vzhodu oziroma zahodu, zagotavljajo dobro prodiranje sončne svetlobe v prostor zjutraj oziroma popoldne, vendar pa lahko le–ta povzroča bleščanje poleti.
  • V ogrevalni sezoni je poleg svetlobe dobrodošla tudi toplota, ki jo nudijo sončni žarki. Ta lahko prispeva znižanju stroška za ogrevanje.
Učinkovito ogrevanje sanitarne vode

Priprava tople sanitarne vode zaradi vse bolj izoliranih objektov predstavlja vse večji delež v energijski potrebi zgradb. Zato velja tudi pri pripravi in porabi tople vode razmišljati o učinkoviti rabi energije. Poleg varčevanja z energijo je tu pomembno tudi varčevanje z vse dragocenejšo čisto pitno vodo.

Najprimernejša temperatura za pripravo tople vode je od 45 do 60 °C. Višje temperature niso priporočljive zaradi povečanih toplotnih izgub in intenzivnejšega izločanja apnenca. V sistemih z nižjo temperaturo vode, pod 45 °C, obstaja povečana nevarnost tvorbe raznih mikroorganizmov.

V večjih sistemih za centralno pripravo tople vode so razvodne cevi daljše, zato prihaja v času, ko je poraba tople vode minimalna, do velikega ohlajanja vode v ceveh. Tako moramo na najbolj oddaljenem porabniku iztočiti veliko količino vode, preden priteče do njega topla voda. V takšnih primerih je vgrajen povratni vod, ki omogoča kroženje (cirkulacijo) tople vode do najbolj oddaljenega porabnika. V tem primeru je smotrno, da črpalka deluje načrtovano samo v določenih časovnih obdobjih oz. odvisno od padca temperature tople sanitarne vode. V času, ko se občasno naključno odpirajo posamezni porabniki tople sanitarne vode, cirkulacija največkrat ni potrebna.

Izven kurilne sezone se poskušajmo izogniti pripravi tople vode s kotlom za ogrevanje stavbe. Zaradi stalne pripravljenosti kotla je to zelo potraten način za izvajanje priprave tople sanitarne vode. Zato po končani ogrevalni sezoni preklopite na drug način priprave, saj je tudi priprava s klasičnim električnim grelnikom vode cenejša.

Najprimernejša temperatura za pripravo tople vode je od 45 do 60 °C. Višje temperature niso priporočljive zaradi povečanih toplotnih izgub in intenzivnejšega izločanja apnenca.

* * *