Znanje in podpora

Letni Net Metering: Kako izkoristiti pridobljeno energijo sončne elektrarne?

Sončna svetloba je trajnosten in brezplačen vir energije, ki ga je pri nas v obilici. Če se tudi vaša streha ponaša s Petrolovo sončno elektrarno, preberite, kako interpretirati njeno porabo in proizvodnjo in kako so na vašem računu vidni morebitni viški elektrike, ki jo ta proizvede.   

Poraba in proizvodnja elektrike s sončno elektrarno – sistem neto meritev

Sistem samooskrbe z električno energijo deluje v skladu s konceptom neto meritev (Net Metering). Pri tem se pri obračunu električne energije in omrežnine upošteva razlika med prevzeto in oddano električno energijo. To se izvaja v skladu z enotno tarifo (ET) ob zaključku obračunskega obdobja, ki praviloma sovpada s koncem koledarskega leta 

Ko sončna elektrarna proizvaja več energije, kot se je porabi – na primer v obdobjih visoke osončenosti – viške oddaja v omrežje. In obratno: ko sončna elektrarna ne proizvaja dovolj energije (npr. v obdobjih nizke osončenosti), boste električno energijo prejeli iz omrežja

Pri interpretiranju porabe in proizvodnje električne energije vaše sončne elektrarne pa lahko kaj hitro prihaja do napačnega razumevanja proizvodnje elektrike. 

Spremljanje proizvodnje elektrike s sončno elektrarno

Kje se lahko zaplete? 

Preko nadzornih aplikacij sončnih elektrarn (npr. SolarEdge Monitoring) je včasih vidna samo proizvodnja vaše sončne elektrarne. Preden se ta električna energija odda v omrežje preko vašega merilnega mesta (kot morebitni viški energije), se je del porabi tudi za lastno rabo (trenutna poraba električne energije v vašem objektu v času proizvodnje vaše sončne elektrarne).

Na računu, ki ste ga prejeli in predstavlja letni obračun po sistemu neto meritev, tako ni podatka o energiji, ki jo je vaša sončna elektrarna proizvedla, pač pa je prikazan podatek o energiji, ki je bila prevzeta iz omrežja in oddana v omrežje (viški).

Oddana električna energija je tako razlika med proizvedeno električno energijo vaše sončne elektrarne in lastno porabo električne energije v času proizvodnje.