Znanje in podpora

Petrol, vaš zanesljiv partner v energetski tranziciji

Obljuba Petrola širši družbi je soustvarjati zeleno prihodnost ter pomembno prispevati k zaščiti okolja, v katerem živimo. Ste vedeli, da bo Petrol skupaj s partnerji, kupci in mesti v letu 2023 okolju prihranil letni ogljični odtis, kot ga ustvari skupno število prebivalcev mestnega naselja Ptuj?

V Petrolovi strategiji do leta 2025 je trajnostni razvoj prioriteta, saj smo si zastavili ambiciozen cilj znižanja ogljičnega odtisa svoje dejavnosti za 40 odstotkov. Kot strateški partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo ne želimo le odgovorno znižati lastnega okoljskega odtisa, ampak tudi izkoristiti velik tržni in okoljski potencial pri prehodu v bolj trajnostno oziroma nizkoogljično energetiko.

S slovesom zanesljivega in uspešnega partnerja zavzeto izvajamo paleto dejavnosti za povečanje energetske učinkovitosti, hkrati pa s strateškimi investicijami aktivno povečujemo delež proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov energije na trgih, kjer poslujemo.

Petrolova sončna elektrarna Vrbnik, v ozadju pa Petrolovo vetrno polje Ljubač na Hrvaškem 

S povečanjem investicij podpiramo energetsko tranzicijo  

S proizvodnjo električne energije iz obnovljive energije vetra, sonca in vode letno proizvedemo okoli 150 GWh elektrike, kar zadošča za skoraj 30.000 uporabnikov oziroma približno polovico Petrolovih kupcev elektrike. Zaradi naše zaveze trajnostnemu razvoju pa že