Znanje in podpora

Kakšne so tehnične značilnosti goriva Q Max iQ Diesel?

Gorivo Q Max iQ Diesel je namenjeno vsem kupcem in uporabnikom vozil z dizelskim motorjem, ne glede na tehnološko naprednost ali starost vozila. Preberite, kakšen je tehnični opis našega nadstandardnega dizelskega goriva, in preverite specifikacijo njegovih lastnosti – od količine pene v gorivu do vsebnosti žvepla in več. 

V članku preberite: 

Dizelsko gorivo najvišjega kakovostnega razreda

Petrolovo gorivo Q Max iQ Diesel je izdelano na osnovi zahtev in trendov, ki jih narekujejo najnovejše tehnološke rešitve pri dizelskih motorjih. Pri njegovem razvoju so bile kot pomemben element upoštevane tudi zahteve po zmanjševanju negativnih vplivov motorjev z notranjim zgorevanjem na okolje in klimatske spremembe. 

Zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti obratovanja in zaščite motorja, tako v pogojih neprekinjenega in daljšega obratovanja, kot tudi v najzahtevnejših obratovalnih pogojih.


Izrazite prednosti, ki jih zagotavlja Q Max iQ Diesel

Q Max iQ Diesel zagotavlja nekatere izrazite prednosti, tako v primerjavi z običajnimi standardnimi gorivi, kot tudi nadstandardnimi (aditiviranimi) gorivi na trgu. Med pomembnejše štejemo predvsem:  

  • Zelo visoko cetansko število - to zagotavlja, da ima gorivo visoko sposobnost vžiga, tako v fazi zagona, kot pri rednem obratovanju (“nitro” učinek). Vrednost cetanskega števila določa sposobnost oziroma nagnjenost goriva k samovžigu. Ker dizelski motor deluje na principu “samovžiga”, goriva z višjim cetanskim številom zagotavljajo hitrejši in bolj učinkovit vžig zmesi. 
  • Odpornost na ekstremno nizke temperature - zagotavlja nemoteno uporabo goriva tudi v najzahtevnejših zimskih razmerah (pod -20°C)
  • Maksimalna stopnja zaščite motorja in sposobnost čiščenja
  • Občutno nižje emisije toplogrednih plinov - uporaba Q Max iQ Diesel dizelskega goriva v primerjavi z običajnimi dizelskimi gorivi zmanjša emisije toplogrednih plinov za kar 26 %.
     

Poleg navedenih, so pri novem Q Max iQ Dieslu izboljšane tudi ostale lastnosti, ki jih v določeni meri zagotavljajo že preostala goriva iz