Znanje in podpora

Kakšne so tehnične značilnosti goriva Q Max iQ Diesel?

Gorivo Q Max iQ Diesel je namenjeno vsem kupcem in uporabnikom vozil z dizelskim motorjem, ne glede na tehnološko naprednost ali starost vozila. Preberite, kakšen je tehnični opis našega nadstandardnega dizelskega goriva, in preverite specifikacijo njegovih lastnosti – od količine pene v gorivu do vsebnosti žvepla in več. 

V članku preberite: 

Dizelsko gorivo najvišjega kakovostnega razreda

Petrolovo gorivo Q Max iQ Diesel je izdelano na osnovi zahtev in trendov, ki jih narekujejo najnovejše tehnološke rešitve pri dizelskih motorjih. Pri njegovem razvoju so bile kot pomemben element upoštevane tudi zahteve po zmanjševanju negativnih vplivov motorjev z notranjim zgorevanjem na okolje in klimatske spremembe. 

Zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti obratovanja in zaščite motorja, tako v pogojih neprekinjenega in daljšega obratovanja, kot tudi v najzahtevnejših obratovalnih pogojih.


Izrazite prednosti, ki jih zagotavlja Q Max iQ Diesel

Q Max iQ Diesel zagotavlja nekatere izrazite prednosti, tako v primerjavi z običajnimi standardnimi gorivi, kot tudi nadstandardnimi (aditiviranimi) gorivi na trgu. Med pomembnejše štejemo predvsem:  

 • Zelo visoko cetansko število - to zagotavlja, da ima gorivo visoko sposobnost vžiga, tako v fazi zagona, kot pri rednem obratovanju (“nitro” učinek). Vrednost cetanskega števila določa sposobnost oziroma nagnjenost goriva k samovžigu. Ker dizelski motor deluje na principu “samovžiga”, goriva z višjim cetanskim številom zagotavljajo hitrejši in bolj učinkovit vžig zmesi. 
 • Odpornost na ekstremno nizke temperature - zagotavlja nemoteno uporabo goriva tudi v najzahtevnejših zimskih razmerah (pod -20°C)
 • Maksimalna stopnja zaščite motorja in sposobnost čiščenja
 • Občutno nižje emisije toplogrednih plinov - uporaba Q Max iQ Diesel dizelskega goriva v primerjavi z običajnimi dizelskimi gorivi zmanjša emisije toplogrednih plinov za kar 26 %.
   

Poleg navedenih, so pri novem Q Max iQ Dieslu izboljšane tudi ostale lastnosti, ki jih v določeni meri zagotavljajo že preostala goriva iz Petrolove družine Q Max, kot so izboljšana antikorozijska zaščita, zaščita pred zatikanjem injektorjev, manjše penjenje in drugo.

Zelo učinkovit in bogat paket detergentnega aditiva zagotavlja popolno čistost vseh površin motornih delov.

Z novo sestavo goriva in izboljšanim paketom aditivov se dokazano doseže: 

 • Maksimiziranje moči in odzivnosti motorja – Zelo učinkovit in bogat paket detergentnega aditiva z uporabo inteligentnih tehnoloških rešitev z dvojnim Dual Action Technology delovanjem zagotavlja popolno čistost vseh površin motornih delov, s tem pa ohranjanja maksimalno možno moč in zmogljivost, ki jih omogoča tehnološka zasnova motorja – in to tudi po daljši uporabi  ( t.i. “Zero Power Loss”, delovanje brez izgube moči motorja). 
 • Boljši in hitrejši vžig goriva, ki je posledica zelo visokega cetanskega števila (“nitro učinek”). Posledično se zmanjša tudi hrupnost motorja.
 • Nižja poraba – ta je posledica sinergije izboljšanega čiščenja motorja in učinkovitejšega vžiga goriva.
 • Nižja obremenitev okolja, ki je posledica boljšega in optimalnejšega zgorevanja (CO, CH, NOx)
 • Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, kar je pomembno s stališča negativnih vplivov rabe goriva na klimatske spremembe.

Specifikacija goriva Q Max iQ Diesel

Vas torej zanima kakšna je vsebnost vode v našem novem dizelskem gorivu ali pa to, kakšna je njegova filtrirnost? Berite dalje!

Preskušana lastnost Enota Meje Preskusne metode
Cetansko število 58 SIST EN ISO 5165 
SIST EN 15195 
SIST EN 16715
Cetanski indeks 55 SIST EN ISO 4264
Gostota pri 15°C – tipična kg/m3

820
Spodnja vrednost v obdobju zimske kakovosti:  800

SIST EN ISO 3675

SIST EN ISO 12185

Vsebnost policikličnih aromatskih
ogljikovodikov
%(m/m) 8

SIST EN 12916

Vsebnost žvepla mg/kg 10

SIST EN ISO 20846

SIST EN ISO 20884

Plamenišče °C ≥ 60 SIST EN ISO 2719
Koksni ostanek (iz 10% (V/V)
destilacijskega ostanka)
% (m/m) 0,30 SIST EN ISO 10370
Pepel % (m/m) 0,01 SIST EN ISO 6245
Vsebnost vode mg/kg 200 SIST EN ISO 12937
Vsebnost skupnih nečistoč mg/kg 12 SIST EN 12662
Korozivnost na baker (3h pri 50°C) stopnja 1 SIST EN ISO 2160
Oksidacijska obstojnost

g/m3

h

25
20.
Dodatna zahteva v primeru, če dizelsko gorivo
vsebuje več kot 2 % (V/V) FAME.

EN ISO 12205

SIST EN 15751

Mazalna sposobnost (WSD 1.4) pri 60°C mm 460 SIST EN ISO 12156-1
Viskoznost pri 40°C mm2/s