Znanje in podpora

Kakšne so tehnične značilnosti goriva Q Max iQ Diesel?

Gorivo Q Max iQ Diesel je namenjeno vsem kupcem in uporabnikom vozil z dizelskim motorjem, ne glede na tehnološko naprednost ali starost vozila. Preberite, kakšen je tehnični opis novega nadstandardnega dizelskega goriva in preverite specifikacijo njegovih preizkušanih lastnosti – od količine pene v gorivu do vsebnosti žvepla in več. 

V članku preberite: 

Dizelsko gorivo najvišjega kakovostnega razreda

Petrolovo gorivo Q Max iQ Diesel je izdelano na osnovi zahtev in trendov, ki jih narekujejo najnovejše tehnološke rešitve pri dizelskih motorjih, kot tudi zahteve po zmanjševanju negativnih vplivov motorjev z notranjim zgorevanjem na okolje in klimatske spremembe. 

Zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti in zaščite motorja, tako v pogojih neprekinjenega in daljšega obratovanja, kot tudi v najzahtevnejših obratovalnih pogojih.


Izrazite prednosti in dokazani rezultati iQ Diesel

Q Max iQ Diesel zagotavlja nekatere izrazite prednosti, tako v primerjavi z običajnimi standardnimi gorivi, kot tudi nadstandardnimi (aditiviranimi) gorivi na trgu. Med pomembnejše štejemo predvsem:  

 • Zelo visoko cetansko število - to zagotavlja, da ima gorivo visoko sposobnost vžiga, tako pri zagonu, kot pri rednem obratovanju (“nitro” učinek). Cetansko število je namreč vrednost, ki določa sposobnost oziroma nagnjenost goriva k samovžigu. Ker dizelski motor deluje na principu “samovžiga”, goriva z višjim cetanskim številom zagotavljajo hitrejši in kakovostnejši vžig zmesi. 
 • Odpornost na ekstremno nizke temperature - zagotavlja nemoteno uporabo goriva tudi v najzahtevnejših zimskih razmerah (pod -20°C)
 • Maksimalna stopnja zaščite motorja in sposobnost čiščenja
 • Občutno nižje emisije toplogrednih plinov - uporaba Q Max iQ Diesel dizelskega goriva v primerjavi z običajnimi dizelskimi gorivi zmanjša emisije toplogrednih plinov za kar 26 %.
   

Poleg navedenih, so pri novem Q Max iQ Dieslu izboljšane tudi ostale lastnosti, ki jih v določeni meri zagotavljajo že preostala goriva iz Petrolove družine Q Max, kot so izboljšana antikorozijska zaščita, manjše penjenje in drugo.

Zelo učinkovit in bogat paket detergentnega aditiva zagotavlja popolno čistost vseh površin motornih delov.

Z novo sestavo goriva in izboljšanim paketom aditivov se dokazano doseže: 

 • Maksimalna moč in odzivnost motorja – Zelo učinkovit in bogat paket detergentnega aditiva zagotavlja popolno čistost vseh površin motornih delov, s tem pa ohranjanje maksimalne možne moči in zmogljivosti, ki jih omogoča tehnološka zasnova motorja in to tudi po daljši uporabi  ( t.i. “Zero Power Loss”, delovcanje brez izgube moči motorja). 
 • Boljši in hitrejši vžig goriva, ki je posledica zelo visokega cetanskega števila (“nitro učinek”). Posledično se zmanjša tudi hrupnost motorja.
 • Nižja poraba – ta je posledica hitrejšega in boljšega vžiga goriva ter optimalnejših razmer v motorju, doseženih z zelo učinkovitim paketom detergentnega aditiva, ki zagotavlja visoko stopnjo čistosti motornih delov.
 • Nižjo obremenitev okolja, ki je posledica boljšega zgorevanja goriv (CO, CH, NOx)
 • Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, kar je pomembno predvsem s stališča negativnih vplivov rabe goriva na klimatske spremembe.

Specifikacija goriva iQ Diesel

Vas torej zanima kakšna je vsebnost vode v našem novem dizelskem gorivu ali pa to, kakšna je njegova filtrirnost? Berite dalje!

Preskušana lastnost Enota Meje Preskusne metode
Cetansko število 58 SIST EN ISO 5165 
SIST EN 15195 
SIST EN 16715
Cetanski indeks 55 SIST EN ISO 4264
Gostota pri 15°C – tipična kg/m3

820
Spodnja vrednost gostote v primeru, ko
je CFPP goriva -30°C ali nižji (arktična kakovost),
je min 800 kg/m
3

SIST EN ISO 3675

SIST EN ISO 12185

Vsebnost policikličnih aromatskih
ogljikovodikov
%(m/m) 8

SIST EN 12916

Vsebnost žvepla mg/kg 10

SIST EN ISO 20846

SIST EN ISO 20884

Plamenišče °C ≥ 60 SIST EN ISO 2719
Koksni ostanek (iz 10% (V/V)
destilacijskega ostanka)
% (m/m) 0,30 SIST EN ISO 10370
Pepel % (m/m) 0,01 SIST EN ISO 6245
Vsebnost vode mg/kg 200 SIST EN ISO 12937
Vsebnost skupnih nečistoč mg/kg 12 SIST EN 12662
Korozivnost na baker (3h pri 50°C) stopnja 1 SIST EN ISO 2160
Oksidacijska obstojnost

g/m3

h

25
20.
Dodatna zahteva v primeru, če dizelsko gorivo
vsebuje več kot 2 % (V/V) FAME.

EN ISO 12205

SIST EN 15751

Mazalna sposobnost (WSD 1.4) pri 60°C mm 460 SIST EN ISO 12156-1
Viskoznost pri 40°C mm2/s 2,00 – 4,50 SIST EN ISO 3104
Destilacija
- pri 250°C predestilira % (V/V) < 65 SIST EN ISO 3405
- pri 350°C predestilira % (V/V)  85
- 95 %(V/V) predestilira °C 360
Motnišče °C

-11

Velja za obdobje od 1. novembra do 15. marca
naslednjega leta.V preostalem obdobju
po SIST EN590.

SIST EN ISO 3015
Filtrirnost (CFPP) °C

≤ -28
Velja za obdobje od 1. novembra do 15. marca
naslednjega leta.V preostalem
obdobju po SIST EN590.

SIST EN 116
Vsebnost metilnega estra
maščobnih kislin (FAME)
% (V/V) 7,0 SIST EN 14078
Penjenje

ISO 6247

ASTM D 892

- količina pene ml < 100
- obstojnost pene s < 15
Videz vizualno Bister, brez prisotnosti trdnih
delcev in izločene vode

PML 07.09

vizualno

* * *