Znanje in podpora

Petrol in Pivovarna Laško Union: Nov kamenček v mozaiku trajnostne mobilnosti

V Petrolu smo v dobrem desetletju iz naftnega trgovca postali podjetje s celostno ponudbo različnih energetskih rešitev, ob tem pa je eno od glavnih vodil, ki mu sledimo, občutek in misel na trajnostni razvoj. A tega se ne lotevamo sami. Svojo zgodbo, zajeto v trajnostni zavezi želimo v prvi vrsti soustvarjati z enako mislečimi partnerji. Med zadnjimi, ki se nam je pridružilo, z veseljem pozdravljamo podjetje Pivovarna Laško Union, kjer so pred kratkim postali uporabniki naše storitve poslovnega najema e-avtomobilov in električnih polnilnic.

Pivovarna Laško Union je tako še eno v vrsti podjetij, ki so se Petrol odločila izbrati za partnerja na poti do trajnostnega razvoja in čiste prihodnosti s čim manjšo količino izpustov CO2. Še eno, ki je prepoznalo pomen storitve poslovnega najema električnih vozil, in posledično še eno, ki bo pripomoglo k temu, da bo poslovni najem postala prva izbira podjetij, ki bodo želela sodoben in okolju neoporečen vozni park z vso podporo strankam.

Predvajaj

Pivovarna Laško Union je še eno od podjetij, ki so Petrol izbrala za partnerja pri trajnostni mobilnosti.

V Petrolu vemo, da je trajnostni razvoj eden izmed ključnih elementov razvoja celotne današnje družbe, pri čemer pa se ne smemo obračati zgolj na posameznika in njegovo odgovorno obnašanje do okolja. Medtem, ko so na eni strani velika podjetja in tovarne tisti elementi, ki najbolj vplivajo na okolico, imajo prav oni lahko od pravilne usmeritve v prihodnosti največ. Ne le čistejši zrak in zdravo življenjsko okolje, prednosti trajnostnega razvoja so jasne tudi ko pridemo do vprašanja stroškov.

Dober primer zgoraj napisanega so recimo številne ljubljanske stavbe, kar 48 jih je že, pri obnovi katerih smo z lastnimi rešitvami na eni strani pripomogli k atraktivnemu in sodobnemu videzu, hkrati pa smo posredno zmanjšali njihov vpliv na okolje. Preneseno v številke: rešitve, uporabljene v omenjenih objektiv letno prispevajo k letnemu zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov za kar 3.000 ton, brez da bi pri tem ogrozili njihovo uporabnost ali vplivali na delo in življenje uporabnikov. In to je zgolj eden izmed primerov in dokazov uspeha našega dela, o katerem si več lahko preberete tudi v našem trajnostnem poročilu za leto 2018.

V ospredju je mobilnost

Mobilnost ostaja v ospredju Petrolovih storitev, zaradi česar je naša ponudba rešitev na tem področju tudi najbolj razširjena - tudi, ko gre za elektriko.

Najprej smo tako strankam in lastnikom električnih avtomobilov ponudili javne električne polnilnice, danes pa je že mogoče naročiti postavitev lastnih, zasebnih polnilnic na poljubnih lokacijah. In ker e-mobilnost v prvi vrsti temelji na električnih avtomobilih samih, smo pri Petrolu, eni izmed najbolj naprednih energetskih družb v regiji, v svojo ponudbo umestili “vozilo kot storitev”, celovit poslovni najem vozil, ki danes predstavlja enega izmed temeljev naše ponudbe, hkrati pa tudi nov korak v njenem razvoju, s katerim smo tlakovali pot za prihodnost. Ne nazadnje je število podjetij, ki se oddaljujejo od klasične lastniške oblike voznega parka iz leta v leto večje, saj so pričela prepoznavati pomembne prednosti, ki jih vozilo kot storitev lahko zagotavlja za posel.

Petrol in Pivovarna Laško Union poslej z roko v roki

Pomembne novosti s področja e-mobilnosti smo predstavili in uvedli tudi v podjetju Pivovarna Laško Union, kjer so se odločili tako za najem štirih električnih avtomobilov, kakor tudi najem električnih polnilnic na svojih lokacijah. Tako Petrol, kakor Pivovarna Laško Union si kot enega izmed temeljnih stebrov razvoja postavljamo trajnostni razvoj in okolju prijazno delovanje. Skupaj smo sklenili partnerstvo, ki bo trajalo vsaj prihodnja štiri leta, v tem obdobju pa je pričakovati, da se bo sodelovanje še razširilo. Pivovarna Laško Union si je namreč zadala ambiciozen cilj zmanjšanja izpustov CO2 v prihodnjem desetletju za kar 70 odstotkov.

Odločitev Pivovarne Laško Union za poslovni najem električnih vozil in polnilnic torej nikakor ni naključna, prav tako pa ne gre za odločitev, ki bi jo sprejeli čez noč. Gre namreč za del široko zasnovane strategije, poimenovane Varimo boljši svet. Ta temelji na šestih stebrih: odgovornemu pitju, skrbi za zdravje in varnost, zaščiti virov pitne vode, zmanjševanju emisij CO2, sodelovanju s skupnostjo in trajnostni oskrbi. Ugotovimo lahko, da se odločitev za uporabo električnih avtomobilov tako ali drugače sklada z vsakim izmed šestih stebrov. Nenazadnje že samo ukinitev izpustov CO2 pomeni droben korak k zaustavitvi globalnega segrevanja, s tem pa tudi k zaustavitvi klimatskih sprememb, ki nastajajo kot posledica omenjenih izpustov.

Petrol ne ponuja le poslovnega najema e-avtomobilov, ampak celotno rešitev skupaj s polnjenjem in shranjevanjem energije.

Vozilo kot storitev, najlažji prehod v e-mobilnost

Vozilo kot storitev, ena izmed najhitreje razvijajočih se storitev, je novost, ki je pisana na kožo podjetjem in občinam. Gre namreč za najem električnih vozil, kjer pa v paket ni zajet zgolj njihov najem, pač pa celovita storitev. V Petrolu poskrbimo tudi za zavarovanje vozila in pomoč ob morebitni nezgodi ali okvari, vključno z ureditvijo nadomestnega vozila in servisiranjem okvarjenega vozila, menjavo ter hrambo pnevmatik in še bi lahko našteli. Kar je na koncu najpomembneje je to, da stranka za uporabo vozila – ki ga lahko po koncu od tri do pet let dolgega najema tudi odkupi – plačuje zgolj eno položnico s fiksnim zneskom. Uporabnik vozila je tako lahko v vsakem trenutku prepričan, da je vozilo popolnoma pripravljeno na uporabo v prometu.

A rešitev, ki omogoča kar najlažji prehod v e-mobilnost, brez visokih investicijskih stroškov, gre še nekoliko dlje od skrbi za vozilo. Eden izmed glavnih adutov poslovnega najema vozil pri Petrolu, je tudi polnjenje v mreži polnilnih postaj po vsej Sloveniji. In ravno tako kot za vozila, pri Petrolu poskrbimo tudi za vzdrževanje in upravljanje polnilne infrastrukture. Na koncu tako uporabniku preostane le še vožnja in polnjenje doma ali v službi - skratka, prava celostna rešitev, ki bo pomagala tudi k odločitvi za trajno uporabo električnih vozil.

Vozilo kot storitev omogoča najlažji prehod na e mobilnost, kjer je edini strošek plačilo mesečne storitve.

Skupna vizija trajnostnega razvoja

Ničelna pa ni le stopnja izpustov CO2 nove flote avtomobilov Pivovarne laško Union, temveč tudi stopnja alkohola v pijači Malt. Prav zato so se v Pivovarni odločili, da logotip omenjene pijače umestijo v grafično podobo avtomobilov in tako še dodatno spodbujajo k odgovornemu pitju alkoholnih pijač. Odločitev za poslovni najem električnih vozil pri Petrolu, s katerimi si odkrito delijo vizijo trajnostnega razvoja, je bila sicer sprejeta že pred letom dni, sedaj pa tudi realizirana.

Poslovni najem e-vozil nikakor ni zgolj modna muha, temveč s poslovnimi partnerji, kot je tudi družba Pivovarna Laško Union, aktivno sodelujemo pri prehodu na električno mobilnost. V Petrolu tako sledimo trendom e-mobilnosti, hkrati pa smo v Sloveniji in širši regiji tudi eden od prvih igralcev, ki v nove načine mobilnosti vlaga ter jih soustvarja.

* * *