Znanje in podpora

Do pametnega mesta tudi z manjšim svetlobnim onesnaževanjem

Čeprav je problem svetlobnega onesnaževanja v primerjavi z drugimi vrstami onesnaževanja na prvi pogled videti majhen, se v Petrolu zavedamo, da prekomerno razsvetljevanje okolja predstavlja resen problem. Z izbiro ustreznih, sodobnih svetil lahko pri energetsko učinkovitih prenovah javne razsvetljave občutno zmanjšamo stroške električne energije ob hkratnem bistvenem znižanju svetlobnega onesnaževanja.  

“Svetlobno onesnaževanje spada med najbolj problematična onesnaženja, ker se umetna svetloba širi na velike razdalje. Svetloba, ki gre iz svetilke pod nizkim kotom blizu vodoravnice potuje 200 kilometrov daleč preden zapusti Zemljino atmosfero. Umetna svetloba vpliva na okolje, ljudi (motnje spanja), živali (posebej na nočno aktivne), astronomska opazovanja in videz (posebej nočni) pokrajine, ki je pri nas zaradi pretiranega osvetljevanja že močno degradiran,” pojasnjuje Herman Mikuž s Fakultete za matematiko in fiziko.

Predvajaj

Stara, energetsko potratna svetila nadomeščamo s sodobnimi LED svetili, ki svetlobo usmerjajo samo tja, kjer je le-ta potrebna.

Poskus omejevanja svetlobnega onesnaževanja 

Kot poudarja Mikuž, je Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ki je bila sprejeta leta 2007, do neke mere omejila svetlobno onesnaževanje. "Bistveni določili sta prepoved svetenja nad vodoravnico in omejitev porabe električne energije za razsvetljavo občinskih in javnih površin, ki jih upravlja občina na 44,5 kWh na prebivalca." 

A je uredba pomanjkljiva, meni Mikuž.  

Uredba po sogovornikovih navedbah namreč ne predpisuje barvne temperature svetlobnih virov. "Ko je bila sprejeta, so bile v uporabi skoraj izključno natrijeve svetilke s poudarjenim rumeno-oranžnim spektrom, ki je za okolje dokaj prijazen, v nasprotju s svetilkami, ki imajo v spektru veliko, za okolje manj sprejemljive, modre svetlobe."  


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.

Prijavite se na e-novice

Za izboljšanje stanja bi bilo po sogovornikovih navedbah potrebno v uredbi dodatno znižati omejitev porabe elektrike na prebivalca, omejiti barvno temperaturo emitirane svetlobe novih energetsko učinkovitih svetilk in ponovno uvesti monitoring, ki je bil ukinjen, a je za spremljanje uredbe ključen. “Obenem je nujen dogovor, katere lokacije lahko osvetljujemo in katere ne.”  

Kot trdi Mikuž, je energetska u