Znanje in podpora

Kaj sploh je avtoplin?

Večina ljudi ve, da obstaja možnost predelave avtomobila na plin, mnogi pa ob tem ne vedo natanko, za kakšen plin pravzaprav gre. Kaj torej sploh je avtoplin, kako vse ga imenujemo in za kaj se uporablja?

Kaj je avtoplin?

Utekočinjen naftni plin, ki ga imenujemo tudi UNP  je posebna vrsta plina, ki ga sestavljata butan in propan. Ne gre ga zamejevati za zemeljski plin, saj je LPG v bistvu stranski proizvod, ki nastane pri izdelavi surovega zemeljskega plina in surove nafte.

Pri nas se je utekočinjenega naftnega plina prijelo ime avtoplin ali avto plin, sicer pa je sprejeta mednarodna kratica kar LPG, po njegovem angleškem imenu Liquified Petroleum Gas.

Kaj sploh je avtoplin

Avtoplin je idealen, če bi radi veliko prihranili pri stroških za prevoz.

Zakaj avtoplin?

LPG je idealen, če želite, da je vaša poraba goriva manjša in bi radi veliko prihranili pri stroških za prevoz. Količinsko je poraba sicer nekoliko večja kot pri bencinu, a je v končni faci strošek za gorivo približno polovico nižji. Poleg tega je cena LPG tako ugodna, da je poraba goriva manjša oziroma so stroški zanj za polovico nižji, kar pomeni, da boste kljub investiciji v predelavo v končni fazi ogromno prihranili.

Čeprav cena zanesljivo spada med bistvene prednosti, avtoplina je treba poudariti tudi, da je LPG občutno manj škodljiv za okolje kot bencin ali nafta.  

Alternativno gorivo LPG je prijazno do okolja

Avtomobilski promet je eden največjih onesnaževalcev okolja, zato je skrajni čas, da začnemo tudi na tem področju kaj spreminjati. Vsak posameznik je odgovoren, da najprej začne pri sebi. Predelava vozila na LPG je majhen a pomemben korak, saj se v primerjavi z izgorevanjem bencina pri avtoplinu veliko manj škodljivih izpustov. Znižajo se izpusti toplogrednih plinov (ogljikovega dioksida, dušikovega oksida in ogljikovodikov), ter drugih škodljivih emisij (ogljikovega monoksida, žveplovega dioksida …).