Znanje in podpora

Veste, kako ravnati s kurilnim oljem v primeru zelo nizkih temperatur?

Pri še tako kakovostnem kurilnem olju je treba računati na njegovo omejeno uporabnost pri nizkih zimskih temperaturah. V takem primeru pride do izločanja kristalov parafina, kar najprej povzroči motnost, v nadaljevanju pa strjevanje goriva. Gre za posledico same sestave kurilnega olja, ki pa se ji da s pravilnim skladiščenjem in manipulacijo v celoti izogniti. Kako?

Zaščitite oljno napeljavo

Zanesljivo obratovanje ogrevalnega sistema zagotovite s takšno vgradnjo in zaščito rezervoarjev ter cevovodov, da ti niso izpostavljeni neposrednim vplivom nizkih zunanjih temperatur. Že kratek del nezaščitene oljne napeljave namreč lahko povzroči prekinitev dotoka goriva.

Bodite pozorni na temperaturo goriva

Najnižja temperatura strdišča kurilnega olja, ki jo predpisuje slovenski standard, mora prek celega leta dosegati vsaj – 9°C. Ker pa se pri tako nizki temperaturi gorivo že strjuje, lahko na bolj občutljivih delih napeljave, na primer filtrih, težave nastopijo že prej. Zato poskrbite, da temperatura goriva ne pade pod – 5°C.

Pomagajte si s posebnimi dodatki

Strdišče kurilnega olja lahko izboljšate z uporabo kemičnih dodatkov, ki so na voljo tudi v Petrolovi prodajni mreži. Prav za vse tovrstne dodatke pa velja, da so učinkoviti samo, če jih gorivu dodamo takrat, ko je še bistro. Zagotoviti si je treba tudi dobro mešanje z gorivom, zato jih dodajajte pred ali med odtakanjem novega goriva. 

Zgodi se, da mraz preseneti

Če je izločen parafin gorivu že preprečil pretok do peči, pomaga samo dvoje: demontaža in mehansko čiščenje delov napeljave, kjer nastajajo zapore ali pa ogrevanje kritičnih delov, s čimer zagotovite ponovno pretočnost goriva. Kurilno olje s tem svoje uporabne vrednosti ne izgubi. Pazite - v ta namen ne smete uporabljati odprtega plamena!

* * *