Znanje in podpora

Dizelsko gorivo pozimi in nasveti za uporabo

Pojav »zmrzovanja« dizelskega goriva v zimskem času v osnovi ni vezan na samo kakovost goriva, ampak je posledica njegove sestave. V nadaljevanju preverite, zakaj do tega pojava prihaja in kako poskrbeti za optimalno delovanje dizelskega goriva tudi pozimi.  

Zakaj je dizelsko gorivo v zimskem času podvrženo »zmrzovanju« ?

»Krivec« za to je parafin, ki je sicer zelo pomemben sestavni del dizelskega goriva, saj zagotavlja ustrezno cetansko število oziroma nagnjenost goriva k samovžiganju. Do »zmrzovanja« goriva pride zaradi kristalizacije oz. izločanja parafina, kar je mogoče zaznati v povečani motnosti goriva. V začetni fazi to na pretok goriva še nima vpliva, z nižanjem temperature, ko velikost kristalov narašča in preseže velikost odprtin na filtrih, pa že lahko pride do motenj in v nadaljevanju tudi popolne zaustavitve pretoka. Kritična mesta za ta pojav so filtri, izpostavljeni deli cevovodov in rezervoar.

Kje je meja zimske uporabnosti goriva in kateri podatek jo opisuje ?

To mejo določa t.i. fitrirnost goriva, izražena v ºC. Podatek se pogosto podaja tudi s kratico »CFPP« kar je okrajšava za »Cold Filter Plugging Point«.

Pri tem je pomembno vedeti: 

  • Filtrirnost je laboratorijsko izmerjen podatek. V naravnem okolju lahko do motenj pride tudi že nekoliko prej. Pri gorivu s filtrirnostjo -23°C se motnje v pretoku lahko pojavijo že dve ali tri stopinje prej, torej že pri -20°C.
  • Javno objavljene temperature zraka v medijih so izmerjene na višini metra in pol do dveh metrov.Na višini pol metra od tal, kjer se običajno nahaja rezervoar goriva, je temperatura lahko tudi od 5 do 7°C nižja!
Filtrirnost goriva Q Max Diesel

Filtrirnost goriva, ki jo predpisuje standard za dizelsko gorivo, se razlikuje glede na letno obdobje in mora biti vsaj: 

Letno obdobje Filtrirnost (CFPP)
od 15. aprila do 30. septembra (poletno obdobje) največ 0°C
od 1. oktobra do 15. novembra (jesensko obdobje) največ -10°C
od 16. novembra do 29. februarja (zimsko obdobje) največ -20°C
od 1. marca do 14. aprila (spomladansko obdobje) največ -10°C

Filtrirnost goriva Q Max Diesel, v prodaji v zimskem obdobju, se običajno giblje med -21 in -28°C. 

Uporaba nizkotemperaturnih dodatkov za dizelsko gorivo

V primeru napovedi ekstremno nizkih temperatur (pod -18°C) in parkiranju vozila na vremensko zelo izpostavljenih lokacijah ali v primeru, ko se skladiščenju goriva na prostem nikakor ne moremo izogniti (delovišča, terensko delo ipd.), lahko filtrirnost goriva še nekoliko izboljšamo z uporaba ustreznega nizkotemperaturnega dodatka, t.i. »zimskega aditiva«. 

Pri tem je pomembno vedeti: 

  • Dodatki učinkujejo preventivno, torej le ob pravočasni uporabi in ko je gorivo še bistro.
  • V primeru že izločenega parafina dodatki ne učinkujejo (parafin se ponovno utekočini  le z ustreznim segrevanjem goriva oz. pri višjih temperaturah).
  • Zagotoviti moramo dobro mešanje dodatka z gorivom (dodajanje pred ali med novim polnjenjem rezervoarja).

Tudi ob upoštevanju vseh zgornjih zahtev točnega učinka uporabljenega dodatka žal ni mogoče natančno predvideti.

Koristni nasveti

Priprava vozila na zimo

Ta naj vključuje servisni pregled napajalnega sistema pred zimo (izpust vode iz filtra goriva, po potrebi tudi zamenjava filtra), pregled električne napeljave ter odpravo vseh med letom zaznanih motenj ali napak.

Zaščita izpostavljenih delov

Najbolj izpostavljene dele rezervoarja in cevovodov, kjer je to možno, je priporočljivo dodatno zaščititi pred mrazom. V dnevih, ko se pričakujejo zelo nizke zunanje temperature, se izogibajmo parkiranju vozila, kot tudi skladiščenju goriva (sodi, kontejnerji, avto in druge cisterne ipd.) na vremensko zelo izpostavljenih lokacijah. 

Skladiščenje goriva

Morebitno zalogo goriva je še pred zimo potrebno obvezno in pravočasno obnoviti z »zimskim« gorivom. Pred nalitjem novega – zimskega goriva, je priporočljivo rezervoar izprazniti v celoti, po potrebi pa ga tudi očistiti. Gorivo v rezervoarjih naj se pozimi menjuje pogosteje. Ob daljšem mirovanju in izpostavljenosti mrazu lahko namreč pride do odsedanja izločenega parafina, kar ekstremno poslabša pretočnost goriva prav na dnu rezervoarja, kjer je odvzem goriva. 

Petrolovi nizkotemperaturni dodatki za goriva

Priporočamo uporabo tovrstnih dodatkov blagovne znamke Petrol in sicer:

  • Petrol aditiv DIESEL WINTER PROTECT (za dizelsko gorivo)
  • Petrol aditiv DIESEL WINTER PROTECT K (za kurilno olje).

V obeh primerih gre za novejšo generacijo nizkotemperaturnih dodatkov (WAFI), ki za razliko od večine tovrstnih proizvodov na trgu vsebujejo tudi aditiv za preprečevanje odsedanja parafina. S tem se izognemo poslabšanju zimske uporabnosti goriva, do katere pride zaradi povečane  koncentracije parafina pri dnu rezervoarja.  

Dizelsko gorivo pozimi in nasveti za uporabo Dizelsko gorivo pozimi in nasveti za uporabo

* * *